Aktywny tlen tabletki 200 g - opakowanie 1 kg

Cena netto: 42,21 zł 40,64 zł
Cena brutto: 51,92 zł 49,99 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 3.7%
Zapytaj o produkt

W magazynie: 1 szt.

Kod produktu: CHB-0020

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Tabletki z aktywnym tlenem 200 g - opakowanie 1 kg

Aktywny tlen do dezynfekcji wody basenowej - nie zawiera chloru.

 • szybko rozpuszczalne tabletki 200 g do dezynfekcji wody basenowej metodą tlenową
 • powinien być łączony z Algen
Produkt niebezpieczny
Promocja
Aktywny tlen tabletki 200 g - opakowanie 1 kg

Zastosowanie

Tabletki z aktywnym tlenem 20 g - opakowanie 1 kg

Aktywny tlen do dezynfekcji wody basenowej - nie zawiera chloru. Posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym 6045/15.

 • szybko rozpuszczalne tabletki 20 g do dezynfekcji wody basenowej metodą tlenową
 • powinien być łączony z Algen

Właściwości

Stosowanie:

Dawkowanie: 10 tabletek i 200 ml Algen na każde 10 m3 wody co 5-7 dni. 
Pozostawić do rozpuszczenia w pływaku dozującym. W celu dokładnego określenia i kontroli ilości dozowanej, skontrolować urządzeniem do testowania tlenu, jego zawartość ! Zawartość po 2 godzinach od momentu dozowania powinna wynosić od 8 mg/l do 15 mg/l. Dozowanie powinno się przeprowadzać wieczorem.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3260
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu
H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.
H412 – działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Zwroty określające środki bezpieczeństwa:
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P330 + P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303 + P361 + P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top