Alkaliczny płyn do mycia gresu Surpor Alkaline

Cena netto: od 12,59 zł
Cena brutto: od 15,49 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: RG-K-0006

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Surpor Alkaline to profesjonalny preparat do czyszczenia powierzchni gresowych, mikroporowatych odpornych na działanie zasad. Dostępny jedynie dla firm. Produkt nie jest dopuszczony do użytku prywatnego.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Alkaliczny płyn do mycia gresu Surpor Alkaline

Zastosowanie

Wysoko alkaliczny preparat do gruntownego czyszczenia mikroporowatych powierzchni płytek podłogowych np. gresu, odpornych na działanie zasad. Posiada doskonałe właściwości zwilżające. Skutecznie usuwa brud i osady tłuszczowe wnikające dokładnie w pory. Efektywnie usuwa zanieczyszczenia z fug nie uszkadzając ich.

Właściwości

 • 1l koncentratu = 251 L płynu (przy dozowaniu 40 ml/ 10 L wody),
 • głęboko doczyszcza,
 • posiada doskonałe właściwości zwilżające,
 • efekt działania sody oczyszczonej,
 • produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego, dostępny jedynie dla firm.
 • produkt nie jest dopuszczony do użytku prywatnego.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1719

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Ogólne:

Przed użyciem przeczytać etykietę. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Zapobieganie:

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Reagowanie:

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Przechowywanie: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Usuwanie: Zawartość/ pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Niebezpieczne składniki: Wodorotlenek sodu.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top