EXOantifoam S100 kanister 5 kg

Cena netto: 721,00 zł (144,20 zł / 1 kg)
Cena brutto: 886,83 zł (177,37 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-01893

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  5 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

EXOantifoam S100 - to emulsja silikonowa o wysokich zdolnościach obniżających pianę. Produkt przeznaczony jest do układów wodnych, w szczególności zawierających surfaktanty, gdzie przeciwdziała powstawaniu piany i skutecznie redukuje jej ilość. EXOantifoam S100 w wydajny sposób usuwa pianę w procesach przemysłowych. Pozwala to zminimalizować zagrożenia powstające przez nadmierną produkcję piany w procesie technologicznym.
Produkt tylko dla firm

Zastosowanie

EXOantifoam S100 emulsja silikonowa ma szerokie zastosowanie w czyszczeniu i myciu przemysłowym. Stosowana może być w przemyśle farb i lakierów jako skuteczny środek antypienny. 

Zalety produktu:

 • łatwość dozowania,
 • wysokie zdolności antypienne,
 • nie zawiera w składzie lotnych rozpuszczalników organicznych oraz pochodnych alkilofenoli

Zastosowanie:

 • agrochemikalia
 • przemysł farb i lakierów,
 • oczyszczalnie ścieków,
 • przemysł celulozowo-papierniczy,
 • przemysł tekstylny i włókienniczy
 • przemysł agrochemiczny,
 • czyszczenie przemysłowe

Właściwości

Rozpuszczalność w wodzie - tworzy dyspersje
pH 5% dyspersji wodnej - 5,5 ÷ 8,0

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top