Hysepta PA 15 preparat dezynfekcyjny

Cena netto: od 289,20 zł od 289,20 zł
Cena brutto: od 355,72 zł od 355,72 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: ROF-K-0016

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

HYSEPTA PA 15 to niskopienny, lekkokwaśny preparat dezynfekujący oparty o kwas nadoctowy. Produkt posiada wiele zastosowań w zakładach przetwórstwa spożywczego oraz hodowlach zwierzęcych. Przeznaczony jest do dezynfekcji powierzchni, podłoży i urządzeń mających kontakt z żywnością. Produkt do użytku profesjonalnego.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego oraz miejscach hodowli zwierzęcej. Dedykowany jest do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością, środkami żywienia zwierząt; do stabilizacji mikrobiologicznej procesów hydrotransportowych oraz do dezynfekcji wody pitnej. Służy również jako dodatek do wody płuczącej używanej w procesie płukania produktów spożywczych m.in.: owoców, warzyw, mięsa, drobiu, ryb. Używany może być również do dezynfekcji opakowań podczas pakowania aseptycznego. Ma zastosowanie przy dezynfekcji naskórka zwierząt hodowlanych, a także w zwalczaniu ognisk zakażenia kulorzęskiem (Ichtioftirioza) i innymi chorobami powodowanymi przez saprofity i patogeny słodkowodne oraz profilaktyce przy hodowli narybku i ikry. HYSEPTA PA 15 wykazuje wysoki stopień biodegradacji, rozkłada się do substancji neutralnych chemiczne i jest produktem ekonomicznym w użyciu. Dodatkowo zmniejsza zapotrzebowanie tlenowe ścieków przemysłowych.

Właściwości

 • Zawiera aktywny tlen i stabilizowany kwas nadoctowy jako biocyd utleniający.
 • Posiada działanie grzybo i bakteriobójcze.
 • Ekonomiczny w użyciu.
 • Zmniejsza zapotrzebowanie tlenowe ścieków przemysłowych.
 • Rozkłada się do substancji neutralnych chemicznie i wykazuje wysoki stopień biodegradacji.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 3149

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.
 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. (Działanie drażniące na drogi oddechowe).

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. 
 • W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. 
 • W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: (lub z włosami) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. 
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Produkty, które również mogą Cię zainteresować

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top