Lubofos NPK 3,5-10-20 worek 50 kg

Cena netto: 1 189,57 zł
Cena brutto: 1 284,74 zł w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: lub-0003

Specyfikacja

 • Typ opakowania:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Lubofos NPK 3,5-10-20 to popularny nawóz przedsiewny stosowany pod większość roślin uprawnych. Nawóz jest dobrze zbilansowany ponieważ poza makroskładnikami NPK posiada w swym składzie 12,5 % wapna i 25,5% siarki. Uniwersalny skład nawozu pozwala na użycie go pod każdą nową uprawę.

Pakowanie – worki 50 kg lub Big Bagi 500 kg

Produkt tylko dla firm
Nowość
Lubofos NPK 3,5-10-20 worek 50 kg

Zastosowanie

Lubofos NPK 3,5-10-20 jest nawozem przeznaczonym do przedsiewnego stosowania w pierwszej kolejności pod zboża ozime i rzepak, w uprawach na glebach ubogich w magnez przyswajalny i siarkę. Może być również stosowana wiosną pod zboża jare, ziemniaki, rośliny strączkowe i motylkowe drobnonasienne, uprawiane w mieszankach z trawami oraz na użytki zielone. Skład nawozu najbardziej odpowiada potrzebom zbóż ozimych i rzepaku, ponieważ po przedsiewnym nawożeniu tych roślin niepotrzebne jest już żadne dodatkowe jesienne nawożenie. Dopiero w okresie wiosennym stosuje się odpowiednio pogłównie dawki azotu. Również przedsiewnie stosuje się ten nawóz w okresie wiosennym i niezbędne jest uzupełniające nawożenie azotem, które należy zastosować pogłównie, zgodnie z potrzebami uprawianych gatunków. Nawóz ten zastosowany na łąkach i pastwiskach przyczynia się do poprawy jakości pasz.

Skład nawozu :
NPK (Ca,S) 3,5-10-20- (12,5-25,5)

• Lubofos NPK 3,5-10-20 uniwersalny – do nawożenia wszystkich roślin uprawnych (zarówno zboża ozime i jare, jak i rzepak ozimy, buraki cukrowe oraz kukurydzę)
• doskonały w warunkach silnego deficytu fosforu w glebie dzięki bardzo dobrej rozpuszczalności fosforanów w wodzie
• szybkie działanie dzięki dobrej rozpuszczalności w wodzie
• zaspokaja nawet duże zapotrzebowanie na siarkę w różnych fazach rozwojowych
• bardzo dobre właściwości rozsiewne
• zawarte mikroelementy poprawiają przyswajalność innych składników

Środki ostrożności


Zwroty określające rodzaj zagrożenia:
H318 Powoduje poważne uszkodzenia oczu

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P280 Używać rękawic ochronnych/odzieży ochronnej/ochrony oczu/ochrony twarzy
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P 310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top