Nawóz jesienny do iglaków granulowany Florovit 10 kg

Cena netto: 57,33 zł (5,73 zł / 1 kg)
Cena brutto: 61,92 zł (6,19 zł / 1 kg) w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 4 szt.

Kod produktu: FLO-0056

Specyfikacja

 • Typ opakowania:
  Worek
 • Zawartość:
  10 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

brak

Nawóz jesienny do iglaków, to idealny nawóz w granulacie dla wszelkiego rodzajów roślin iglastych. Zwiększa odporność roślin na choroby i przemarzanie. Zapewnia roślinom szybszy start na jesień. Wydajność 500 roślin. 

Nawóz jesienny do iglaków granulowany Florovit 10 kg

Zastosowanie

Nawóz jesienny do iglaków Florovit jest przeznaczony do posypowego nawożenia drzew i krzewów iglastych w okresie jesiennym. Dostosowany do potrzeb takich drzewów i krzewów iglastych jak : cis, choina, cyprysik, cypryśnik, daglezja, jałowiec, jodła, sosna, matesekwoja, modrzew, świerk., tuja itp. Opowiednio dobrane składniki mineralne nawozu wspomagają mechanizmy drewnienia, a tym samym chronią iglaki przed wymarzaniem zapewniając im odpowiedni poziom zabezpiecznia w okresie zimowym.. Zwiększona zawartość potasu i fosforu zwiększa odporność na przymrozki oraz korzystnie wpływa na gospodarkę wodną roślin.

Nawóz ponownie można użyć również wczesną wiosną, tuż przed ruszeniem wegetacji. Dzięki temu warunki wzrostu i rozwoju roślin w okresie wiosennym zostaną polepszone. 

Stosowanie:

Stosować do końca września rozsypując nawóz wokół drzew i krzewów. Nawożenie należy przeprowadzić dwukrotnie w odstępie 4 - 6 tygodni. W zależności od wieku i wielkości rośliny zaleca się zastosowanie 5 g (wypukła łyżeczka od herbaty) nawozu na każdy 1 metr wysokości drzewa lub krzewu. Przy obliczaniu dawki nawozu dla roślin płożących należy przyjąć 5g nawozu na każdy 1 metr średnicy rośliny. Nawóz należy stosować na powierzchni odpowiadającej średnicy korony i w miarę możliwości wymieszać z glebą, tak aby nie uszkodzić korzeni. W przypadku form kolumnowych powierzchnia wysiewu powinna być dwukrotnie większa niż średnica korony. Regularne podlewanie zwiększa efektywność nawożenia. Jedna łyżka stołowa zawiera średnio 15 g nawozu

Właściwości

Skład nawozu: 

NAWÓZ WE Nawóz NPK (MgO + SO3) 4,5 – 8,0 – 27,0 (3,0 + 28,0) z żelazem.

4,5% (N) azot całkowity; 4,5% (N) azot amonowy; 8,0% (P2O5) pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie; 5,2% (P2O5) pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie; 27,0% (K2O) tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie; 3,0% (MgO) tlenek magnezu całkowity; 28,0% (SO3) trójtlenek siarki całkowity; 2,3% (Fe) żelazo całkowite.

Wydajność 500 roślin. 

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H319 - Działa drażniąco na oczy

H315 - Działa drażniąco na skórę

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę

P102: Chronić przed dziećmi P261: Unikać wdychania pyłu

P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Polecane produkty

Jesienny uniwersalny nawóz granulowany Florovit 1 kg

Cena netto: 7,91 zł (5,73 zł / 1 kg)
Cena brutto: 8,54 zł (6,19 zł / 1 kg) w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Nawóz do iglaków w płynie Pinivit, koncentrat 5 l

Cena netto: 34,87 zł (5,73 zł / 1 kg)
Cena brutto: 37,66 zł (6,19 zł / 1 kg) w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Nawóz jesienny do iglaków granulowany Florovit 8 kg

Cena netto: 57,33 zł (5,73 zł / 1 kg)
Cena brutto: 61,92 zł (6,19 zł / 1 kg) w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Jesienny nawóz do roślin iglastych w płynie Florovit 1 kg

Cena netto: 7,97 zł (5,73 zł / 1 kg)
Cena brutto: 9,80 zł (6,19 zł / 1 kg) w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Produkty, które również mogą Cię zainteresować

Jesienny nawóz do trawników Florovit granulat 1 kg

Cena netto: 7,91 zł (5,73 zł / 1 kg)
Cena brutto: 8,54 zł (6,19 zł / 1 kg) w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Jesienny uniwersalny nawóz granulowany Florovit 1 kg

Cena netto: 7,91 zł (5,73 zł / 1 kg)
Cena brutto: 8,54 zł (6,19 zł / 1 kg) w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Nawóz jesienny do iglaków granulowany Florovit 1 kg

Cena netto: 7,91 zł (5,73 zł / 1 kg)
Cena brutto: 8,54 zł (6,19 zł / 1 kg) w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Jesienny nawóz uniwersalny w płynie Florovit 1 kg

Cena netto: 9,07 zł (5,73 zł / 1 kg)
Cena brutto: 9,80 zł (6,19 zł / 1 kg) w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki