Nawóz jesienny do iglaków granulowany Florovit 10 kg

Cena netto: 57,33 zł (5,73 zł / 1 kg)
Cena brutto: 61,92 zł (6,19 zł / 1 kg) w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 4 szt.

Kod produktu: FLO-0056

Specyfikacja

 • Typ opakowania:
  Worek
 • Zawartość:
  10 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

brak

Nawóz jesienny do iglaków, to idealny nawóz w granulacie dla wszelkiego rodzajów roślin iglastych. Zwiększa odporność roślin na choroby i przemarzanie. Zapewnia roślinom szybszy start na jesień. Wydajność 500 roślin. 

Nawóz jesienny do iglaków granulowany Florovit 10 kg

Zastosowanie

Nawóz jesienny do iglaków Florovit jest przeznaczony do posypowego nawożenia drzew i krzewów iglastych w okresie jesiennym. Dostosowany do potrzeb takich drzewów i krzewów iglastych jak : cis, choina, cyprysik, cypryśnik, daglezja, jałowiec, jodła, sosna, matesekwoja, modrzew, świerk., tuja itp. Opowiednio dobrane składniki mineralne nawozu wspomagają mechanizmy drewnienia, a tym samym chronią iglaki przed wymarzaniem zapewniając im odpowiedni poziom zabezpiecznia w okresie zimowym.. Zwiększona zawartość potasu i fosforu zwiększa odporność na przymrozki oraz korzystnie wpływa na gospodarkę wodną roślin.

Nawóz ponownie można użyć również wczesną wiosną, tuż przed ruszeniem wegetacji. Dzięki temu warunki wzrostu i rozwoju roślin w okresie wiosennym zostaną polepszone. 

Stosowanie:

Stosować do końca września rozsypując nawóz wokół drzew i krzewów. Nawożenie należy przeprowadzić dwukrotnie w odstępie 4 - 6 tygodni. W zależności od wieku i wielkości rośliny zaleca się zastosowanie 5 g (wypukła łyżeczka od herbaty) nawozu na każdy 1 metr wysokości drzewa lub krzewu. Przy obliczaniu dawki nawozu dla roślin płożących należy przyjąć 5g nawozu na każdy 1 metr średnicy rośliny. Nawóz należy stosować na powierzchni odpowiadającej średnicy korony i w miarę możliwości wymieszać z glebą, tak aby nie uszkodzić korzeni. W przypadku form kolumnowych powierzchnia wysiewu powinna być dwukrotnie większa niż średnica korony. Regularne podlewanie zwiększa efektywność nawożenia. Jedna łyżka stołowa zawiera średnio 15 g nawozu

Właściwości

Skład nawozu: 

NAWÓZ WE Nawóz NPK (MgO + SO3) 4,5 – 8,0 – 27,0 (3,0 + 28,0) z żelazem.

4,5% (N) azot całkowity; 4,5% (N) azot amonowy; 8,0% (P2O5) pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie; 5,2% (P2O5) pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie; 27,0% (K2O) tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie; 3,0% (MgO) tlenek magnezu całkowity; 28,0% (SO3) trójtlenek siarki całkowity; 2,3% (Fe) żelazo całkowite.

Wydajność 500 roślin. 

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H319 - Działa drażniąco na oczy

H315 - Działa drażniąco na skórę

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę

P102: Chronić przed dziećmi P261: Unikać wdychania pyłu

P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Polecane produkty

Jesienny uniwersalny nawóz granulowany Florovit 1 kg

Cena netto: 7,91 zł (5,73 zł / 1 kg)
Cena brutto: 8,54 zł (6,19 zł / 1 kg) w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Nawóz do iglaków w płynie Pinivit, koncentrat 5 l

Cena netto: 34,87 zł (5,73 zł / 1 kg)
Cena brutto: 37,66 zł (6,19 zł / 1 kg) w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Nawóz jesienny do iglaków granulowany Florovit 8 kg

Cena netto: 57,33 zł (5,73 zł / 1 kg)
Cena brutto: 61,92 zł (6,19 zł / 1 kg) w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Jesienny nawóz do roślin iglastych w płynie Florovit 1 kg

Cena netto: 7,97 zł (5,73 zł / 1 kg)
Cena brutto: 9,80 zł (6,19 zł / 1 kg) w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Produkty, które również mogą Cię zainteresować

Jesienny nawóz do trawników Florovit granulat 1 kg

Cena netto: 7,91 zł (5,73 zł / 1 kg)
Cena brutto: 8,54 zł (6,19 zł / 1 kg) w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Jesienny uniwersalny nawóz granulowany Florovit 1 kg

Cena netto: 7,91 zł (5,73 zł / 1 kg)
Cena brutto: 8,54 zł (6,19 zł / 1 kg) w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Nawóz jesienny do iglaków granulowany Florovit 1 kg

Cena netto: 7,91 zł (5,73 zł / 1 kg)
Cena brutto: 8,54 zł (6,19 zł / 1 kg) w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Jesienny nawóz uniwersalny w płynie Florovit 1 kg

Cena netto: 9,07 zł (5,73 zł / 1 kg)
Cena brutto: 9,80 zł (6,19 zł / 1 kg) w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iodo@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.