Płyn do codziennego mycia łazienki WC 5 l - Sansen

Cena netto: 55,17 zł (11,03 zł / 1 l)
Cena brutto: 67,86 zł (13,57 zł / 1 l) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 2szt.

Kod produktu: RG-095SD

Specyfikacja

 • Typ opakowania:
  Kanister
 • Zawartość:
  5 l
 • Opakowanie zbiorcze:
  Karton 2 szt., paleta 114 szt.
 • pH:
  5.5
 • Odczyn:
  Lekko kwaśny
 • Kolor:
  Różowy
 • Zapach:

O produkcie

Sansen 5l - to profesjonalny preparat do systematycznego czyszczenia łazienek, sanitariatów i WC. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Produkt dostępny jedynie dla firm.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Płyn do codziennego mycia łazienki WC 5 l - Sansen

Zastosowanie

Delikatny preparat na bazie kwasu glikolowego do systematycznego i codziennego czyszczenia łazienek, sanitariatów i wc z efektem anty-fogging (utrudnione osadzanie pary na powierzchniach ceramicznych). Odpowiedni do powierzchni i armatur odpornych na działanie kwasów takich jak: płytki ceramiczne podłogowe i ścienne, umywalki, wc, powierzchnie ze stali nierdzewnej i chromu, idealny do powierzchni marmurowych. Doskonale usuwa osady z kamienia wapiennego i urynowego, rdzy oraz mydła. Nie pozostawia smug ani zacieków.

Właściwości

 • zawiera biodegradowalny kwas glikolowy

 • utrudnia osadzanie pary na powierzchniach ceramicznych

 • dzięki naturalnemu pH delikatny dla dłoni

 • nie pozostawia smug i zacieków

 • pozostawia przyjemny i długotrwały zapach

 • 5 L koncentratu = 125 L płynu ( zgodnie ze sposobem użycia czyszczenie ręczne: 40 ml / 10 L wody)

 • 5 L koncentratu = 62,5 L płynu ( zgodnie ze sposobem użycia czyszczenia maszynowego: 80 ml / 10 L wody)

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 1760

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Ogólne: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać.

Zapobieganie: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

Reagowanie: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.

Przechowywanie: Przechowywać pod zamknięciem.

Usuwanie: Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc, zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Niebezpieczne składniki: wodorotlenek sodu, kwas glikolowy

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top