Płyn do zmywarki Jax Professional 40 kanister 10 l

Cena netto: 175,20 zł (17,52 zł / 1 l)
Cena brutto: 215,50 zł (21,55 zł / 1 l) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 50 szt.

Kod produktu: JAX-0002

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister plastikowy
 • Zawartość:
  10 l
 • Opakowanie zbiorcze:
  Karton
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Płyn do zmywarki Jax Professional 40 kanister 10 l - płyn myjący do zmywarek z aktywnym chlorem przeznaczony do każdego rodzaju zmywarek. gastronomicznych. Płyn do mycia szkła, porcelany, sztućców i naczyń ze stali szlachetnej w zmywarkach gastronomicznych i przemysłowych wyposażonych w system dozowania. Zawiera wodorotlenek potasu i chlor aktywny.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Płyn do zmywarki Jax Professional 40 bez trudu usuwa zabrudzenia z tłuszczu, białka i skrobi, a także likwiduje osady po kawie i herbacie pozostawiając myte naczynia bez smug zacieków. Oprócz doskonałych właściwości myjących produkt zapewnia długą żywotność urządzenia oraz ekonomiczne użytkowanie, zapobiegając odkładaniu się kamienia na podzespołach ( elementach grzewczych, dyszach).

Przeznaczony do mycia w zmywarkach:

 • szkła
 • ceramiki
 • stali szlachetnej
 • nie nadaje się do aluminium, aluminium anodowego i lekkich stopów metalu
Zastosowanie:
 • hotele 
 • gastronomia
 • budynki użyteczności publiczne

Właściwości

Zalecenia: UWAGA: nie stosować z innymi produktami myjącymi - może uwalniać niebezpieczne gazy (chlor). Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła.

Sposób użycia:
Środek dozowany jest bezpośrednio do zbiornika płynu myjącego zmywarki zgodnie z instrukcją producenta. Należy regularnie sprawdzać poziom płynu i uzupełniać pojemnik. Dozowanie płynu zależy od stopnia zabrudzenia oraz jakości wody i wynosi 1-5 ml płynu na 1 l wody. Środek należy dozować za pomocą automatycznych układów dozowania.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1814

Zwroty określające środki ostrożności:
H314 Powoduje poważne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Zwroty określające środki ostrożności:
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez klika minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiorki odpadów opróżnianych przez uprawnioną firmę.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top