Preparat do usuwania kamienia kotłowego i wodnego - 5 l EKOCYTRAN -1

Cena netto: 75,00 zł (15,00 zł / 1 l)
Cena brutto: 92,25 zł (18,45 zł / 1 l) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 7 szt.

Kod produktu: EC-00002

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Butelka polietylenowa
 • Zawartość:
  5 l
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
  Żółty
 • Zapach:

O produkcie

EKOCYTRAN -1 – innowacyjny preparat do skutecznego suwania osadów kamienia wodnego i kotłowego z urządzeń i z instalacji wodnych m.in. w kotłach parowych, obiegach parowo-kondensacyjnych, zamkniętych układach wodnych, układach chłodniczych.
Produkt tylko dla firm
Preparat do usuwania kamienia kotłowego i wodnego - 5 l EKOCYTRAN -1

Zastosowanie

EKOCYTRAN-1 to koncentrat sporządzony na bazie związków organicznych z dodatkiem inhibitorów korozji. Usuwa złady z trudno rozpuszczalnych soli żelaza, wapnia, miedzi oraz krzemionki. Użycie preparatu nie wymaga demontażu grzejników, rozkryzowania instalacji. Może być stosowany w urządzeniach i instalacjach wykonanych ze stali, żeliwa, miedzi i jej stopów, aluminium. Istnieje możliwość stosowania przy zachowaniu ścisłego reżimu technologicznego do stali austenitycznej i cynku. Może być stosowany w okresie grzewczym. Produkt jest łatwo biodegradowalny. Zużyty roztwór roboczy nie powoduje skażenia substancjami toksycznymi gleby i ścieków. Preparat jest bezpieczny dla personelu płuczącego.

Właściwości

 • Posiada atest PZH.
 • Posiada aprobatę techniczną AT/99-0-0650.
 • Łatwo biodegradowalny.
 • Bezpieczny dla personelu płuczącego.
 • Szerokie spektrum zastosowań.
 • Wyprodukowany na bazie związków organicznych z dodatkiem inhibitorów korozji. 

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H319 – działa drażniąco na oczy.

Zwroty określające środki ostrożności:

 • P264 – Dokładnie umyć ręce po uzyciu
 • P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top