SULFOROKAnol L225/1 - Sodium C12-C14 Laureth Sulfate - 68891-38-3 kanister 60 kg

Cena netto: 554,00 zł (9,23 zł / 1 kg)
Cena brutto: 681,42 zł (11,36 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-00892

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  60 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • produkt wykazuje doskonałe właściwości myjące, pianotwórcze oraz emulgujące,
 • zwiększona odporność na wodę twardą w porównaniu z innymi surfaktantami anionowymi z grupy alkiloeterosiarczanów,
 • produkt zawiera środek konserwujący, co zapewnia czystość mikrobiologiczną wyrobu,
 • rozcieńczona postać wyrobu wpływa na łatwiejsze pompowanie, dozowanie i mieszanie produktu,
 • wysoka stabilność,
 • kompatybilność z innymi składnikami formulacji myjących,
 • synergizm działania z surfaktantami anionowymi, amfoterycznymi i niejonowymi.

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm
SULFOROKAnol L225/1 - Sodium C12-C14 Laureth Sulfate - 68891-38-3 kanister 60 kg

Zastosowanie

SULFOROKAnol L225/1 - Sodium C12-C14 Laureth Sulfate - 68891-38-3 jest stosowany jako składnik detergentów o szerokim zastosowaniu – płynów do mycia naczyń, płynów do prania, płynów do czyszczenia twardych powierzchni, jak i detergentów profesjonalnych. Jako składnik formulacji czyszczących różne powierzchnie sprawdza się w środowisku kwaśnym i zasadowym.

Ze względu na swój anionowy charakter produkt ten doskonale sprawdza się w formulacjach z innymi anionowymi, niejonowymi oraz amfoterycznymi związkami powierzchniowo czynnymi. Wyrób stanowi główny składnik produktów do higieny osobistej, tj. żeli do mycia ciała, szamponów, płynów do kąpieli. Głównymi właściwościami produktu są doskonałe właściwości myjące, zwiększona odporność na twardą wodę, emulgowalność oraz pianotwórczość. Produkt ten generuje wysokie i bardzo stabilne piany. Jedną z podstawowych cech Sodium C12-C14 Laureth Sulfate - 68891-38-3 jest zdolność zwiększania lepkości formulacji myjących w obecności elektrolitów oraz surfaktantów amfoterycznych lub niejonowych, tj. ROKAmina K30 lub ROKAmid KAD. Produkt jest całkowicie biodegradowalny i spełnia kryteria Dyrektywy nr 648/2004, dotyczącej detergentów i kosmetyków.

Dzięki ponadprzeciętnym właściwościom pianotwórczym produkt znajduje zastosowanie w chemii samochodowej jako składnik aktywnych pian. Wysokie właściwości pianotwórcze produktu są wykorzystywane także w innych aplikacjach, np. w pianotwórczych środkach gaśniczych.

SULFOROKAnol L225/1 znajduje zastosowanie także w przemyśle budowlanym jako składnik domieszek napowietrzających do betonu. Użycie produktu w tej aplikacji powoduje wzrost mrozoodporności betonu. Ze względu na swą wysoką detergencję, produkt stosowany jest jako składnik formulacji garbarskich głównie do prania i odtłuszczania skór.

Właściwości emulgujące i skuteczne obniżanie napięcia powierzchniowego przez SULFOROKAnol L225/1 powodują, że może być on wykorzystywany w procesach polimeryzacji emulsyjnej, głównie do produkcji wodnych dyspersji polimerowych, np. akrylowych lub octano-winylowych, zapewniając odpowiedne zemulgowanie monomerów w mieszaninie reakcyjnej. Właściwości emulgujące wyrobu są wykorzystywane także w cieczach obróbczych oraz w płynach hydraulicznych.

Zastosowanie SULFOROKAnol L225/1 - Sodium C12-C14 Laureth Sulfate:

 • szampony,
 • płyny i żele myjące do ciała,
 • preparaty do mycia twarzy,
 • detergenty do użytku domowego,
 • czyszczenie i mycie przemysłowe,
 • przemysł wiertniczy,
 • przemysł budowlany,
 • ciecze obróbcze do metalu i płyny hydrauliczne,
 • środki gaśnicze,
 • przemysł skórzany,
 • środki ochrony roślin.

Właściwości

Nazwa chemiczna Alkohole C12-14, etoksylowane (1-2.5 TE), siarczanowane, sole sodowe
Numer CAS 68891-38-3
INCI Sodium Laureth Sulfate

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm

SULFOROKAnol L225/1 - Sodium C12-C14 Laureth Sulfate - 68891-38-3 DPPL 1000 kg

Cena netto: 4 448,40 zł
Cena brutto: 5 471,53 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt tylko dla firm

SULFOROKAnol L227/1 - Sodium C12-C14 Laureth Sulfate - 68891-38-3 DPPL 1000 kg

Cena netto: 4 448,40 zł
Cena brutto: 5 471,53 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt tylko dla firm
Produkt tylko dla firm

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top