Wodorotlenek sodu, roztwór wodny 49 - 51% waga netto 1100 kg

Ocena:
99% of 100
Cena netto: 1 983,74 zł 1 869,11 zł (1,70 zł / 1 kg)
Cena brutto: 2 440,00 zł 2 299,00 zł (2,09 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 5.8%
Zapytaj o produkt

W magazynie: 3 szt.

Kod produktu: KC-00004

Specyfikacja

 • Typ opakowania:
  DPPL
 • Zawartość:
  1100 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  13
 • Odczyn:
  Zasadowy
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Wodorotlenek sodu, roztwór wodny 49-51 %waga netto 1100 kg - inaczej ług sodowy. Posiada właściwości myjące i dezynfekujące. Ług sodowy jest substancją niebezpieczną, należy zachować śrdoki ostrożności. Oferta wyłącznie dla firm.

Wodorotlenek sodu dostępny w opakowaniach;

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Promocja
Wodorotlenek sodu, roztwór wodny 49 - 51% waga netto 1100 kg

Zastosowanie

Ług Sodowy (wodorotlenek sodu w roztworze wodnym) należy do podstawowych surowców chemicznych, który znajduje zastosowanie niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu. Głównym odbiorcą ługu sodowego jest przemysł budowlany, który wykorzystuje produkt przy :

 • procesie otrzymywania szkła wodnego z krzemionki, będącego składnikiem wysokiej jakości klejów silikonowych oraz farb,
 • produkcji bieli tytanowej stanowiącej jeden z podstawowych składników farb,
 • produkcji barwników syntetycznych,
 • procesie wytwarzania surfaktantów specjalistycznych dla budownictwa i przemysłu konstrukcyjnego jako :

- nośnik sodu w procesie syntezy specjalistycznych, jonowych środków powierzchniowo czynnych, - katalizator (reagent) procesu etoksylacji i propoksylacji, - neutralizator (reagent) w procesie sulfonacji,

 • końcowym etapie procesu produkcji dodatków do tworzyw sztucznych stosowanych m.in w budownictwie, jako czynnik neutralizujący,
 • produkcji dodatków do betonu i zapraw cementowych (superplastyfikatorów, dyspergatorów) jako substancja neutralizująca.

Inne zastosowania ługu sodowego:

 • synteza różnych związków organicznych i nieorganicznych (np. jako surowiec (nośnik sodu) do produkcji jonowych środków powierzchniowo czynnych),
 • przemysł celulozowo-papierniczy (rozdrabnianie, usuwanie ligniny, wybielanie masy celulozowej oraz procesy oczyszczanie ścieków),
 • procesy otrzymywania aluminium z boksytów,
 • produkcja mydeł i detergentów,
 • neutralizacja kwaśnych strumieni odpadów i oczyszczanie gazów odlotowych z kwaśnych składników,
 • przemysł włókienniczy – przetwarzanie bawełny, farbowanie włókien syntetycznych (takich, jak nylon czy poliester),
 • procesy uzdatniania wody,
 • produkcja barwników, wybielaczy,
 • otrzymywanie sztucznego jedwabiu,
 • produkcja gumy i regeneracja kauczuku,
 • przemysł wydobywczy,
 • rafinacja ropy i olejów mineralnych,
 • jako odczynnik laboratoryjny.

Właściwości

 • ług sodowy, roztwór wodny, gatunek S
 • substancja niebezpieczna
 • należy zachować środki ostrożności
 • produkt nie jest dostępny do użytku prywatnego
 • oferta skierowana wyłącznie dla firm

Magazynowanie :

Zakres temperatur, w których właściwości produktu nie ulegają zmianie: od +10oC do +60oC, okres trwałości – bez ograniczeń dla prawidłowo przechowywanego wyrobu. W temperaturze poniżej +10oC produkt może ulec skrzepnięciu, powrót do formy płynnej nie zmienia właściwości fizyko-chemicznych surowca i nie stanowi podstawy do reklamacji.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1824

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia :

 • H290 Może powodować korozję metali.
 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Ogólne:

 • Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

Zapobieganie:

 • Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.

Reagowanie:

 • W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Polecane produkty

Promocja
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Wodorotlenek sodu, roztwór wodny 49 - 51% cysterna

1 426,83 zł Cena netto: 1 951,22 zł (1,70 zł / 1 kg)
1 755,00 zł (2,09 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Promocja
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Wodorotlenek Sodu 1000 kg, Soda Kaustyczna

3 050,00 zł Cena netto: 3 414,63 zł (1,70 zł / 1 kg)
3 751,50 zł (2,09 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Promocja
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Wodorotlenek Sodu 300 kg, Soda Kaustyczna

955,28 zł Cena netto: 1 024,39 zł (1,70 zł / 1 kg)
1 175,00 zł (2,09 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Produkty, które również mogą Cię zainteresować

Promocja
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Podchloryn sodu 1000 kg , roztwór wodny, gatunek S, techniczny

1 381,30 zł Cena netto: 1 503,25 zł (1,70 zł / 1 kg)
1 699,00 zł (2,09 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas solny syntetyczny min. 33%, waga netto 1000 kg

Cena netto: 812,20 zł (1,70 zł / 1 kg)
Cena brutto: 999,00 zł (2,09 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas solny spożywczy min. 33%, waga netto 1000 kg

Cena netto: 1 097,56 zł (1,70 zł / 1 kg)
Cena brutto: 1 350,00 zł (2,09 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Promocja

Chlorek wapnia 1000 kg

1 218,70 zł Cena netto: 1 382,11 zł (1,70 zł / 1 kg)
1 499,00 zł (2,09 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Promocja

Chlorek magnezu 1000 kg

1 101,63 zł Cena netto: 1 463,09 zł (1,70 zł / 1 kg)
1 355,00 zł (2,09 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Promocja

Węglan Sodu 1000 kg, Soda Kalcynowana

1 240,33 zł Cena netto: 1 430,57 zł (1,70 zł / 1 kg)
1 525,60 zł (2,09 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Sól drogowa - chlorek sodu 1000 kg

410,57 zł Cena netto: 731,71 zł (1,70 zł / 1 kg)
505,00 zł (2,09 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Promocja

Sól tabletkowa , chlorek sodu - 1000 kg

Cena netto: 776,42 zł (1,70 zł / 1 kg)
Cena brutto: 955,00 zł (2,09 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Promocja

Chlorek sodu sól przemysłowa 1000 kg

386,18 zł Cena netto: 731,71 zł (1,70 zł / 1 kg)
475,00 zł (2,09 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.