YaraVita Kukurydza kanister 10 l

Cena netto: 206,48 zł
Cena brutto: 223,00 zł w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0szt.

Kod produktu: YAR-0004

Specyfikacja

 • Typ opakowania:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

YaraVita Kukurydza kanister 10 l to specjalistyczny nawóz do dokarmiania dolistnego kukurydzy oraz innych upraw fosforolubnych. Odżywka zbilansowana jest dodatkowo jonami potasu, magnezu i cynku zapewniając prawidłowe odżywianie roślin oraz odporność na tzw. czynniki stresowe np. susze, niskie temperatury.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

YaraVita Kukurydza to płynny nawóz dolistny dedykowany specjalnie do wymagań kukurydzy. Efektywnie odżywia rośliny w krytycznych fazach rozwojowych. Roślina jest dostatecznie zabezpieczona w fosfor, stymuluje wykorzystanie azotu co powoduje wzrost systemu korzeniowego.

Właściwości

Skład nawozu:

 • P2O - 29,5 %
 • K2O - 5 %
 • MgO - 4,5 %
 • Zn - 3,1 %

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3264

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H290 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P260 Nie wdychać gazu/pary.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/twarzy.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm

Polifoska krzem NPK(S) 6 12 34-(10) worek 50 kg

Cena netto: 100,14 zł
Cena brutto: 108,15 zł w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top