Zestaw wiosenne porządki

Cena netto: 24,39 zł
Cena brutto: 30,00 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 6 szt.

Kod produktu: ZEST-0006

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Zestaw wiosenne porządki  - innowacyjne produkty z linii FLO oraz ROKO Professional. Zestaw produktów sprawdzi się w gruntownych, wiosennych porządkach. W sklad zestawu wchodzi: Płyn do mycia szyb i luster Flo z alkoholem 1 x 500 ml, Płyn uniwersalny Flo Alpejska Łąka 1 x 1l, Płyn do czyszczenia kuchni Flo Kitchen Cleaner 1 x 750 ml, Płyn do czyszczenia łazienki Flo Bathroom Cleaner 1 x 750 ml oraz płyn do czyszczenia i dezynfekcji WC TRIO ROKO Professional 1 x 750 ml.

Zastosowanie

Zestaw wiosenne porządki - oferowane produkty świetnie sprawdzą się w nadchodzących wielkich, wiosennych porządkach. Zestaw obejmuje innowacyjna linia Flo oraz Roko Professional. 

W skład zestawu wchodzi:
 • Płyn do mycia szyb i luster Flo z alkoholem 1 x 500 ml - Płyn do mycia szyb, luster i innych szklanych powierzchni  Flo z alkoholem, gwarantuje czystość i lśniące powierzchnie bez smug. Nowoczesna formuła z alkoholem przyspiesza wysychanie czyszczonej powierzchni, nadaje połysk na lustrach, szybach i powierzchniach szklanych. Pozostawia przyjemny, morski zapach.
 • Płyn uniwersalny Flo Alpejska Łąka 1 x 1l - skutecznie czyści wszelkie powierzchnie zmywalne. Delikatnie je pielęgnuje. Nie pozostawia smug, dzięki czemu czyszczone powierzchnie są idealnie czyste i lśniące. 
 • Płyn do czyszczenia kuchni Flo Kitchen Cleaner 1 x 750 ml - Skutecznie usuwa tluszcz i brud. Idealny do czyszczenia szkła, ceramiki i stali. Nie pozostawia smug, posiada przyjemny cytrusowy zapach. 
 • Płyn do czyszczenia łazienki Flo Bathroom Cleaner 1 x 750 ml - Płyn skutecznie usuwa osad z mydła i kamienia. Nie pozostawia smug i zostawia przyjemny cytrusowy zapach. 
 • Płyn do czyszczenia i dezynfekcji WC TRIO ROKO Professional 1 x 750 ml - niezawodny preparat do czyszczenia, dezynfekcji i wybielania różnych powierzchni, m. in. wanien, toalet, płytek, fug, armatury sanitarnej. Doskonale usuwa nawet silne zabrudzenia, jest niezwykle skuteczny wobec grzybów, bakterii, wirusów i prątków.


Właściwości

ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.

ZWROTY WSKAZUJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Ogólne : Przed użyciem przeczytać etykietę. Chronić przed dziećmi.
Zapobieganie: Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu.
Reagowanie: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem ZATRUĆ/ lekarzem.

WC TRIO:

ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA:
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

ZWROTY WSKAZUJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Ogólne:
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Chronić przed dziećmi.
Przed użyciem przeczytać etykietę.
Zapobieganie:
Nie wdychać gazu.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ochronę twarzy.

Reagowanie:
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zebrać wyciek.

Środki ostrożności

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top