Siarczan amonu As 21 worek 25 kg

Cena netto: 24,07 zł
Cena brutto: 26,00 zł w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: SIA-0001

Specyfikacja

 • Typ opakowania:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Siarczan amonu As 21 worek 25 kg (NH4)2SO4 to nawóz azotowy stosowany zarówno przedsiewnie jak i pogłównie jest bogatym źródłem siarki i azotu. Nawóz fantastycznie rozpuszcza się w wodzie jest zatem nawozem szybko działającym zalecanym w szczególności pod rośliny siarkolubne. Jego długotrwałe stosowanie może obniżać pH profilu glebowego dlatego plantacja może wymagać bilansowania jonami wapna.


Siarczan amonu As 21 worek 25 kg oferowany jest na palecie 1250 kg
Produkt tylko dla firm

Zastosowanie

Siarczan amonu As 21 worek 25 kg umożliwia zasilenie roślin przed wiosenną wegetacją w azot i siarkę. Odpowiednia zawartość siarki zabezpiecza rośliny na początku wegetacji.

Zalety produktu:

 • Typowy nawóz przedsiewny.
 • Azot w efektywnej formie amonowej.
 • Postać krystaliczna produktu przyspiesza jego aplikację w odróżnieniu od produktów o dużej granuli (szybciej się rozpuszcza).
 • Wysoka zawartość łatwo dostępnej dla roślin siarki.
 • Powolne działanie – długotrwałe źródło azotu dla roślin.
 • Doskonały dla roślin siarkolubnych oraz ziemniaków i kukurydzy.
 • Może być mieszany z innymi nawozami stałymi.

Stosowanie:

 • Do stosowania na glebach o odczynie zasadowym lub obojętnym, a na glebach lekko kwaśnych pod rośliny dobrze znoszące taki odczyn, lub gdy są systematycznie wapnowane.
 • Nawóz zaleca się dokładnie wymieszać z glebą w celu uniknięcia strat azotu.
 • Przed siewem można mieszać z fosforanem amonu, nawozami potasowymi, a krótko przed rozsiewem z mocznikiem
 • Wysoką skuteczność nawożenia siarczanem krystalicznym osiąga się poprzez użycie aplikatorów

Właściwości

Skład nawozu:

N (azot całkowity): 21%
N (azot amonowy): 21%
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie): 60% (24%)
Numer PKWiU: 20. 15. 32. 0
Numer CN 31 02 21 00

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P261: Unikać wdychania pyłu
P280: Stosować ochronę oczu
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top