Soda Kaustyczna

Cena netto: od 115,00 zł od 105,00 zł
Cena brutto: od 141,45 zł od 129,15 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 25.8%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: KC-K-0012

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Kompleksowa oferta sody kaustycznej jakości technicznej, farmaceutycznej, odczynnikowej, greenline
 • Dostępna soda kaustyczna w płatkch, granulkach, mikrogranulkach
 • Silne właściwości myjące i odtłuszczające
 • Doskonały regulator pH w uzdatnianiu wody
 • Produkcja farb, barwników
 • Zastosowanie w produkcji papieru
 • Produkcja środków czystości i kosmetyków
 • Produkcja tworzyw sztucznych

Oferta wyłącznie dla firm.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
energia_z_OZE Energia z OZE
iso-14001 ISO-14001
produkty_Greenline Produkt GreenLine
slad_weglowy Ślad węglowy

Zastosowanie

Soda kaustyczna lub w formie roztworu wodnego Ług Sodowy. Żrąca silnie reaktywna zasada.

Zastosowanie sody kaustycznej odnajduje się w niemal wszystkich gałęziach przemysłu. Jest nośnikiem sodowym w produkcji środków powierzchniowo czynnych, surowcem pomocniczym w przemyśle papierniczym, produkcji barwników syntetycznych oraz w procesach uzdatniania wody. W przemyśle spożywczym soda kaustyczna wykorzystywana jest przez masarnie, mleczarnie oraz cukrownie jako środek dezynfekująco-czyszczący.

Ze względu na swoje właściwości biobójcze soda kaustyczna jest powszechnie stosowana w hodowli zwierząt inwentarskich do dezynfekcji.

Soda kaustyczna używana jest również jako czynnik aktywny – w formie 1-3 % roztworu wodnego – w matach dezynfekcyjnych do dezynfekcji wewnątrz gospodarstwa.

Uwaga! Soda kaustyczna jest substancją niebezpieczną. Nawet w formie stałej może działać drażniąco na skórę oczy i drogi oddechowe. Używając sody kaustycznej lub jej roztworów wodnych stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej.

Właściwości

Zawartość NaOH

min. 98 %

CAS

1310-73-2

Wygląd 

białe płatki, granulki, mikrogranulki

Zawartość żelaza Fe2O3

max. 15 mg/kg

Zawartość NaCl

max. 0,02 (m/m) %

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1823

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H290 Może powodować korozję metali,

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Soda Kaustyczna płatki worek 25 kg

105,00 zł Cena netto: 115,00 zł
129,15 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Soda Kaustyczna płatki 1000 kg

Cena netto: 3 300,00 zł
Cena brutto: 4 059,00 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Soda Kaustyczna płatki 300 kg

1 050,00 zł Cena netto: 1 090,00 zł
1 291,50 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Soda Kaustyczna granulki worek 25 kg

Cena netto: 140,00 zł
Cena brutto: 172,20 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Soda Kaustyczna granulki 1000 kg

Cena netto: 4 300,00 zł
Cena brutto: 5 289,00 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Soda Kaustyczna granulki 300 kg

Cena netto: 1 560,00 zł
Cena brutto: 1 918,80 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Soda Kaustyczna płatki 500 kg

1 550,00 zł Cena netto: 1 750,00 zł
1 906,50 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Soda Kaustyczna z zielonym certyfikatem paleta 1000 kg

Cena netto: 5 098,37 zł
Cena brutto: 6 271,00 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top