Soda Kaustyczna

Cena netto: od 20,33 zł od 9,99 zł
Cena brutto: od 25,01 zł od 12,29 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 60%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: KC-K-0012

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Kompleksowa oferta sody kaustycznej jakości technicznej, farmaceutycznej, odczynnikowej, greenline
 • Dostępna soda kaustyczna w płatkch, granulkach, mikrogranulkach
 • Silne właściwości myjące i odtłuszczające
 • Doskonały regulator pH w uzdatnianiu wody
 • Produkcja farb, barwników
 • Zastosowanie w produkcji papieru
 • Produkcja środków czystości i kosmetyków
 • Produkcja tworzyw sztucznych

Oferta wyłącznie dla firm.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Soda kaustyczna lub w formie roztworu wodnego Ług Sodowy. Żrąca silnie reaktywna zasada.

Zastosowanie sody kaustycznej odnajduje się w niemal wszystkich gałęziach przemysłu. Jest nośnikiem sodowym w produkcji środków powierzchniowo czynnych, surowcem pomocniczym w przemyśle papierniczym, produkcji barwników syntetycznych oraz w procesach uzdatniania wody. W przemyśle spożywczym soda kaustyczna wykorzystywana jest przez masarnie, mleczarnie oraz cukrownie jako środek dezynfekująco-czyszczący.

Ze względu na swoje właściwości biobójcze soda kaustyczna jest powszechnie stosowana w hodowli zwierząt inwentarskich do dezynfekcji.

Soda kaustyczna używana jest również jako czynnik aktywny – w formie 1-3 % roztworu wodnego – w matach dezynfekcyjnych do dezynfekcji wewnątrz gospodarstwa.

Uwaga! Soda kaustyczna jest substancją niebezpieczną. Nawet w formie stałej może działać drażniąco na skórę oczy i drogi oddechowe. Używając sody kaustycznej lub jej roztworów wodnych stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej.

Właściwości

Zawartość NaOH

min. 98 %

CAS

1310-73-2

Wygląd 

białe płatki, granulki, mikrogranulki

Zawartość żelaza Fe2O3

max. 15 mg/kg

Zawartość NaCl

max. 0,02 (m/m) %

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1823

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H290 Może powodować korozję metali,

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Soda Kaustyczna płatki worek 25 kg

Cena netto: 139,90 zł
Cena brutto: 172,08 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Soda Kaustyczna płatki 1000 kg

Cena netto: 5 040,00 zł
Cena brutto: 6 199,20 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Soda Kaustyczna płatki 300 kg

Cena netto: 1 555,00 zł
Cena brutto: 1 912,65 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Soda Kaustyczna granulki 1000 kg

Cena netto: 5 990,00 zł
Cena brutto: 7 367,70 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Soda Kaustyczna granulki 300 kg

Cena netto: 2 050,00 zł
Cena brutto: 2 521,50 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Soda kaustyczna jakości farmaceutycznej (Ph. Eur.); worek 25 kg

Cena netto: 354,39 zł
Cena brutto: 435,90 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Soda kaustyczna jakości farmaceutycznej (Ph. Eur.); półpaleta 300 kg

Cena netto: 2 983,70 zł
Cena brutto: 3 669,95 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Soda kaustyczna jakości farmaceutycznej (Ph. Eur.); paleta 1000 kg

Cena netto: 7 500,01 zł
Cena brutto: 9 225,01 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Soda Kaustyczna płatki 500 kg

Cena netto: 2 555,00 zł
Cena brutto: 3 142,65 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Soda Kaustyczna płatki 24000 kg

Cena netto: 115 400,00 zł
Cena brutto: 141 942,00 zł
Promocja
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Soda kaustyczna jakości odczynnikowej cz.d.a. opakowanie 970 g

9,99 zł Cena netto: 20,33 zł
12,29 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Soda kaustyczna mikrogranulki worek 25 kg

Cena netto: 169,00 zł
Cena brutto: 207,87 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Soda kaustyczna udrażniacz płatki 8 kg

Cena netto: 59,00 zł
Cena brutto: 72,57 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Soda kaustyczna udrażniacz płatki 4 kg

Cena netto: 29,00 zł
Cena brutto: 35,67 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Soda kaustyczna udrażniacz

od 29,00 zł
od 35,67 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Soda Kaustyczna z zielonym certyfikatem paleta 1000 kg

Cena netto: 5 998,37 zł
Cena brutto: 7 378,00 zł

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top