ROKAnol IT7 - Isotrideceth-7 - 69011-36-5

Cena netto: od 189,34 zł od 189,34 zł
Cena brutto: od 232,89 zł od 232,89 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-0009

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • najlepszy środek zwilżający wśród produktów serii ROKAnoli IT,
 • bardzo dobry emulgator i dyspergator,
 • doskonałe właściwości detergencyjne,
 • wykazuje właściwości hydrofilowe,
 • stabilny w obecności środków utleniających, redukujących oraz w wodzie twardej,
 • współdziała z niejonowymi, anionowymi i kationowymi składnikami formulacji,
 • odporny w środowisku kwaśnym i alkalicznym,
 • poprawia chłonność barwnika w bawełnie podczas bielenia,
 • usuwa zabrudzenia olejowe z powierzchni twardych oraz z dzianin i tkanin,
 • łatwo biodegradowalny,
 • został dopuszczony do stosowania jako niebezpośredni dodatek do kontaktu z żywnością.
Produkt tylko dla firm
ROKAnol IT7 - Isotrideceth-7 - 69011-36-5

Zastosowanie

ROKAnol IT7 - Isotrideceth-7 - 69011-36-5 doskonale sprawdza się w połączeniu z innymi niejonowymi, kationowymi oraz anionowymi produktami powierzchniowo czynnymi. Produkt wyróżnia się pośród innych ROKAnoli® serii IT doskonałymi parametrami, tj. krótkimi czasami zwilżania tkaniny, a przy tym tworzy stosunkowo niską pianę jak na produkt etoksylowany.

Wyrób cechują także bardzo dobre właściwości detergencyjne, emulgujące i dyspergujące. Paleta tak licznych zalet sprawia, że ROKAnol IT7 - Isotrideceth-7 doskonale sprawdzi się jako składnik wszelkiego typu formulacji czyszczących. Mowa tu zarówno o środkach stosowanych w gospodarstwie domowym, jak również o produktach przeznaczonych do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych. ROKAnol IT7- 69011-36-5 można zastosować w profesjonalnych preparatach do usuwania mas bitumicznych z urządzeń budowlanych.

Dzięki swoim właściwościom ROKAnol IT7 stosuje się także w chemii samochodowej jako emulgator lub środek zwilżający.

Produkt jest zgodny z regulacjami dopuszczającymi wyrób do niebezpośredniego kontaktu z żywnością na podstawie list opublikowanych przez amerykańską organizację FDA (Food and Drugs Administration) oraz niemiecką organizację BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung).

Lista FDA:

 • 175.105
 • 176.180
 • 176.200
 • 176.210
 • 178.3910

Lista BfR:

 • XXXVI

Zastosowania:

 • czyszczenie powierzchni twardych,
 • płynne detergenty i zmiękczacze,
 • produkty do prania komercyjnego,
 • czyszczenie zabrudzeń kuchennych,
 • specjalistyczny preparat do czyszczenia mas bitumicznych,
 • produkty do czyszczenia instytucjonalnego,
 • kompozycje do bielenia bawełny,
 • środki do usuwania plam olejowych z procesów tkackich,
 • składnik domieszek napowietrzających,
 • chemia samochodowa.
Nazwy alternatywne:
 • Alkohole, C13, rozgałęzione, etoksylowane,
 • Rozgałęziony tridecyl alkohol, etoksylowany,
 • Poli (oksy-1, 2-etanodiyl), alfa-tridecylo-omega-hydroksy-, rozgałęziony,
 • Polioksyetylenowany tridecyl (rozgałęziony) alkohol,
 • Etoksylat alkoholu C13, Isotrideceth-7,
 • Etoksylowany izotridekanol,
 • Alkohol izotridecylowy, etoksylowany,
 • Alkohole, C13, rozgałęzione, etoksylowane,
 • Branched tridecylalcohol, ethoxylated, Poly(oxy-1, 2-ethanediyl), alpha-tridecyl- omega - hydroxy-, branched,
 • Polyoxyethylene tridecyl (branched) alcohol, Isotridecanol, ethoxylated,
 • Isotrideceth-7, Alcohols, C13, branched, ethoxylated,
 • CAS 69011-36-5.

Właściwości

Nazwa chemiczna Alkohole, C13, rozgałęzione, etoksylowane
Numer CAS 69011-36-5
INCI Isotrideceth-7

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
 • P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
 • P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P330 Wypłukać usta.
 • P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

ROKAcet O7 Niejonowy surfaktant DPPL 1000 kg

Cena netto: 18 240,60 zł
Cena brutto: 22 435,94 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

ROKAcet R40 Niejonowy surfaktant DPPL 1000 kg

Cena netto: 16 899,00 zł
Cena brutto: 20 785,77 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

ROKAcet RZ17 Niejonowy surfaktant DPPL 1000 kg

Cena netto: 16 687,44 zł
Cena brutto: 20 525,55 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top