Surfaktant ROKAnol DB7 - C12-15 Pareth-7

Cena netto: od 163,07 zł od 163,07 zł
Cena brutto: od 200,58 zł od 200,58 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-0030

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • niejonowy surfaktant z grupy etoksylowanych alkoholi tłuszczowych,
 • występuje w postaci pasty lub mętnej cieczy z tendencją do rozwarstwiania,
 • wysoka, około 100% koncentracja substancji aktywnej,
 • wykazuje bardzo dobre właściwości myjące i czyszczące, zwilżające, odtłuszczające i dyspergujące,
 • posiada zdolność tworzenia aktywnej piany,
 • dobrze rozpuszcza się w wodzie,
 • szerokie spektrum zastosowania w przemyśle,
 • wysoka biodegradowalność,
 • produkt dostępny w opcji Kosher
 • wytwarzany na instalacjach produkcyjnych objętych systemem GMP EFfCI.
Produkt tylko dla firm
Surfaktant ROKAnol DB7 - C12-15 Pareth-7

Zastosowanie

Surfakant ROKAnol DB7 - C12-15 Pareth-7 to należy do grupy niejonowych środków powierzchniowo czynnych wytworzonych na bazie etoksylowanych alkoholi tłuszczowych o dystrybucji węglowej C12-C15. Jest produktem wysoce skoncentrowanym, zawierającym w składzie około 100% substancji aktywnej. Jego nazwa INCI to C12-15 Pareth-7. Wyrób zalicza się do ROKAnoli serii DB których charakterystyczną cechą jest wysoka aktywność powierzchniowa. Dzięki niej ROKAnol DB7 jest surfaktantem, który znakomicie sprawdza się jako surowiec do produkcji  detergentów i środków czyszczących. Jest też z powodzeniem wykorzystywany jako surowiec czy dodatek do wielu różnych formulacji  w innych gałęziach przemysłu.

Produkt handlowy w temperaturze 40°C charakteryzuje się jasną barwą (max. 70 w skali Hazena). W temperaturze pokojowej przybiera postać pasty lub też mętnej cieczy z tendencją do rozwarstwiania. Temperatura krzepnięcia w przypadku  ROKAnolu DB7 oscyluje wokół 20°C. Liczbą hydroksylowa wyrobu waha się w granicach 100-114 mgKOH/g. Równowaga hydrofilowo-lipofilowa (HLB) produktu wynosi 12, co świadczy o jego dobrej rozpuszczalności w wodzie. ROKAnol DB7 jest produktem kompatybilnym z innymi niejonowymi surfaktantami. Bardzo dobrze współdziała także z anionowymi i kationowymi środkami powierzchniowo czynnymi oraz wieloma substancjami pomocniczymi.

 

ROKAnol DB7 to surfaktant o bardzo dobrej pienności i doskonałych właściwościach zwilżających, odtłuszczających, myjących i czyszczących. Posiada także zdolności emulgujące i dyspergujące. Wykorzystanie produktu jako składnika w preparatach czyszczących sprawia, że  wykazują one wysoką stabilność często bez użycia środków hydrotropowych. ROKAnol DB7 jest stabilny w obecności twardej wody, a także w środowisku redukującym i utleniającym. Jest surfaktantem aktywnym w środowisku kwaśnym i obojętnym oraz w rozcieńczonych alkaliach.

Szeroki wachlarz funkcji aplikacyjnych umożliwia wykorzystanie ROKAnolu DB7 jako uniwersalnego surowca do produkcji wielu różnych detergentów. Produkt znakomicie sprawdza się jako składnik płynów i kapsułek do prania, płynów do mycia szyb, płynów do mycia naczyń, podłóg, a także wybielaczy, preparatów do mycia i pielęgnacji pojazdów oraz środków do pielęgnacji skórzanych mebli tapicerowanych. ROKAnolu DB7 jest również składnikiem profesjonalnych środków czyszczących dedykowanych do użytku instytucjonalnego i przemysłowego. Zalicza się tutaj między innymi środki do prania przemysłowego, środki do czyszczenia powierzchni twardych w zakładach przemysłowych i obiektach wielkopowierzchniowych, preparaty do mycia i odtłuszczania metalowych powierzchni, a także preparaty CIP (Cleaning in Place)

ROKAnolu DB7 jest również surfaktantem stosowanym w branży kosmetycznej. Dzieje się tak za sprawą funkcji myjących i emulgujących produktu. Dzięki nim produkt znajduje zastosowanie jako komponent wielu różnych formulacji kosmetycznych z grupy personal care do których zalicza się między innymi kosmetyki  do mycia i pielęgnacji włosów. Jako emulgator, produkt znalazł zastosowanie także w procesie wytwarzania mas bitumicznych (alfaltów) oraz różnego rodzaju klejów i powłok.

ROKAnol DB7 jest produktem biodegradowalnym spełniającym kryteria o rozkładzie biologicznym ustanowione w Rozporządzeniu (WE) Nr 648/2004 o detergentach.

Właściwości

Zalety surfakantu ROKAnol DB7 - C12-15 Pareth-7:

 • szerokie spektrum funkcji produktu w formulacjach - znakomite właściwości zwilżające, myjące i czyszczące, emulgujące, dyspergujące, zwilżające,
 • najlepiej zwilżający produkt spośród ROKAnoli serii DB,
 • surfaktant odporny na środowisko utleniające, redukujące i obecność twardej wody,
 • stabilny w kąpielach kwaśnych, obojętnych i rozcieńczonych alkaliach,
 • kompatybilny z niejonowymi, anionowymi i kationowymi związkami powierzchniowo czynnymi,
 • produkt wysoce biodegradowalny.

Zastosowanie:

 • mycie i czyszczenie przemysłowe i instytucjonalne,
 • czyszczenie powierzchni twardych,
 • odtłuszczanie metalowych powierzchni,
 • preparaty piorące do użytku domowego i profesjonalnego,
 • wytwarzanie mas bitumicznych w tym między innymi asfaltów,
 • produkcja klejów i powłok, kosmetyki do mycia i pielęgnacji włosów.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia,
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

ROKAnol DB11W Uniwersalny składnik detergentów beczka 200 kg

Cena netto: 2 492,16 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

163,07 zł Netto
Cena brutto: 3 065,36 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

200,58 zł Brutto

ROKAnol DB11W Uniwersalny składnik detergentów DPPL 1000 kg

Cena netto: 12 012,00 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

163,07 zł Netto
Cena brutto: 14 774,76 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

200,58 zł Brutto

C12-15 Pareth-3 - ROKAnol DB3 - CAS 68131-39-5 - 180 kg

Cena netto: 3 199,39 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

163,07 zł Netto
Cena brutto: 3 935,25 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

200,58 zł Brutto

C12-15 Pareth-3 - ROKAnol DB3 - CAS 68131-39-5 - 100 kg

Cena netto: 1 777,44 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

163,07 zł Netto
Cena brutto: 2 186,25 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

200,58 zł Brutto

C12-15 Pareth-3 - ROKAnol DB3 - CAS 68131-39-5 - 900 kg

Cena netto: 15 574,68 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

163,07 zł Netto
Cena brutto: 19 156,86 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

200,58 zł Brutto

Surfaktant ROKAnol DB5 - C12-15 Pareth-5 beczka 190 kg

Cena netto: 3 482,02 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

163,07 zł Netto
Cena brutto: 4 282,88 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

200,58 zł Brutto

Surfaktant ROKAnol DB5 - C12-15 Pareth-5 DPPL 950 kg

Cena netto: 16 964,34 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

163,07 zł Netto
Cena brutto: 20 866,14 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

200,58 zł Brutto

Surfaktant ROKAnol DB7 - C12-15 Pareth-7 beczka 110 kg

Cena netto: 1 469,42 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

163,07 zł Netto
Cena brutto: 1 807,39 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

200,58 zł Brutto

Surfaktant ROKAnol DB7 - C12-15 Pareth-7 beczka 200 kg

Cena netto: 2 671,68 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

163,07 zł Netto
Cena brutto: 3 286,17 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

200,58 zł Brutto

Surfaktant ROKAnol DB7 - C12-15 Pareth-7 DPPL 950 kg

Cena netto: 12 244,74 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

163,07 zł Netto
Cena brutto: 15 061,03 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

200,58 zł Brutto

Niejonowy środek powierzchniowo czynny ROKAnol DB7W beczka 200 kg

Cena netto: 2 344,32 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

163,07 zł Netto
Cena brutto: 2 883,51 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

200,58 zł Brutto

Niejonowy środek powierzchniowo czynny ROKAnol DB7W beczka 110 kg

Cena netto: 1 289,38 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

163,07 zł Netto
Cena brutto: 1 585,94 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

200,58 zł Brutto

Niejonowy środek powierzchniowo czynny ROKAnol DB7W DPPL 950 kg

Cena netto: 10 709,16 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

163,07 zł Netto
Cena brutto: 13 172,27 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

200,58 zł Brutto

ROKAnol DB11W Uniwersalny składnik detergentów kanister 5 kg

Cena netto: 152,65 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

163,07 zł Netto
Cena brutto: 187,76 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

200,58 zł Brutto

C12-15 Pareth-3 - ROKAnol DB3 - CAS 68131-39-5 - 5 kg

Cena netto: 214,33 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

163,07 zł Netto
Cena brutto: 263,63 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

200,58 zł Brutto

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top