Polityka prywatności i cookies

I. Informacje ogólne

 1. Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny (dalej: „Administrator”) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577507, NIP 988-029-51-55, REGON 362594789, BDO 000047011, kapitał zakładowy: 3 950 000,00 PLN wpłacony w całości, adres e-mail: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 667 669 748 (opłata jak za połączenie standardowe - według cennika właściwego operatora).
 2. Niniejsza polityka prywatności i cookies sklepu internetowego distripark.com (dalej: „Polityka”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu ani dla Partnerów (w rozumieniu Regulaminu Programu Partnerskiego dostępnego pod adresem: https://distripark.com/regulamin-programu-partnerskiego).
 3. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez daną osobę zgodami lub informacjami przekazanymi przez Administratora w klauzulach informacyjnych udostępnionych podczas zbierania Danych Osobowych (np. pod formularzem rejestracyjnym w Sklepie), niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa, a informacją, którą Klient powinien się kierować jest przekazana mu w ramach wspominanych klauzul informacyjnych.
 4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu dostępnym pod adresem: https://distripark.com/regulamin, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie postanowienia Polityki dotyczące Klienta mają zastosowanie również do Partnera.

II. Cookies

 1. Sklep wykorzystuje pliki typu cookie (małe pliki tekstowe, tzw. ciasteczka), które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta w celu ułatwienia Klientom korzystania ze Sklepu.
 2. Pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Klienta). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą zostać przypisane konkretnej osobie, np. przez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Konta, a tym samym zostać uznane za Dane Osobowe. W stosunku do tego typu informacji stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Ochrony Danych Osobowych.
 3. Pliki cookies umożliwiają m.in.:
  1. utrzymanie sesji Klienta po zalogowaniu, dzięki czemu brak jest konieczności odrębnego logowania na każdej podstronie Sklepu;
  2. zapamiętanie podanych raz informacji, aby Klient nie musiał za każdym razem uzupełniać formularza na nowo;
  3. dostosowanie Sklepu do sposobów korzystania z niego przez Klienta i zwiększenie jego przystępności dla Klienta;
  4. prowadzenie statystyk odwiedzin Sklepu.
 4. Informacje uzyskiwane dzięki plikom typu cookie obejmują m.in. nazwę dostawcy usług internetowych, adres IP Klienta, kraj pochodzenia, z którego Klient łączy się ze Sklepem.
 5. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 6. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient może w każdej chwili usunąć pliki typu cookie przechowywane w jego urządzeniu końcowym lub zablokować możliwość ich zamieszczania w ustawieniach przeglądarki internetowej (również w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu pozwalającym na dostęp do Internetu).
 7. Szczegółowe informacje na temat sposobów zablokowania/usunięcia plików cookies dostępne są w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient. Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Ścieżki dostępu mogą różnić się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.
 8. Pliki cookies nie są szkodliwe ani dla Klienta ani dla jego urządzenia. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie, umożliwić lub istotnie utrudnić prawidłowe korzystanie ze Sklepu, w tym wiązać się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania, dlatego Administrator zaleca niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.
 9. Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Klienta podczas korzystania ze Sklepu. Administrator współpracuje jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej) oraz na potrzeby analizy statystyk serwisów internetowych (m.in. raportów danych demograficznych i zainteresowań za pomocą narzędzia Google Analytics). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu Klienta, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową (tzw. third-party cookies/cookies podmiotów trzecich). Pliki cookies wykorzystywane przez te podmioty mają zapewnić prezentowanie Klientowi wyłącznie tych reklam, które odpowiadają jej indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W ocenie Administratora wyświetlanie spersonalizowanej reklamy jest dla Klienta bardziej atrakcyjne niż reklama pozostająca bez związku z jego potrzebami. Bez tych plików nie byłoby to możliwe, gdyż to firmy współpracujące ze Administratorem dostarczają treści reklamowe na stronach internetowych odwiedzanych przez Klienta po opuszczeniu Sklepu.
 10. Pliki cookies, o których mowa w ust. 9 powyżej mogą pochodzić od następujących firm:
  1. Google – informacje odnoszące się do polityki prywatności i gromadzonych danych przez firmę Google znaleźć można na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl;
  2. Facebook – informacje odnoszące się do polityki prywatności i gromadzonych danych przez firmę Facebook znaleźć można na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy
  3. edrone Sp. z o.o. - informacje odnoszące się do polityki prywatności i gromadzonych danych przez firmę edrone Sp. z o.o znaleźć można na stronie: https://edrone.me/pl/privacy-policy/
 11. Administrator na swojej stronie korzysta z usługi firmy Google:
  1. Google Analytics – usługa umożliwiająca gromadzenie danych na potrzeby analizy statystyk odwiedzin stron internetowych. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów przetwarzania danych w Google Analytics można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl. Klient może zapobiec gromadzeniu swoich danych instalując dodatek do przeglądarki blokujący przesyłanie danych do Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl;
  2. Google reCAPTCHA – usługa umożliwiająca sprawdzenie po zachowaniu Klienta, czy dane na stronie (np. formularzu) zostały wprowadzone przez człowieka, czy automat. Analiza przebiega w tle automatycznie po otwarciu strony internetowej bez poinformowania o tym fakcie Klienta. W ramach analizy mechanizm uwzględnia różnego rodzaju informacje (np. adres IP, wykonywane ruchy myszą, czas spędzony na stronie), a zgromadzone dane są przesyłane do firmy Google. Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA znaleźć można na stronie internetowej: https://www.google.com/recaptcha/about/
 12. Sklep stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. niezbędne - konieczne do prawidłowego wyświetlania funkcji strony internetowej;
  2. funkcjonalności - zapisujące preferencje Klienta;
  3. zewnętrzne - pozwalające usprawnić działanie Sklepu na podstawie sposobu korzystania z niego przez Klientów;
  4. third-party (podmiotów trzecich) - pozwalające na prezentowanie treści reklamowych dotyczących Administratora na stronach internetowych odwiedzanych przez Klienta po opuszczeniu Sklepu.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki - może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:
  1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie Ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub Klienta;
  2. rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.
 14. Administrator każdorazowo umieści w ramach Sklepu informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.
 15. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 05.01.2022

 

 

Back to top