Podchloryn sodowy roztwór wodny BP

Cena netto: od 100,50 zł od 100,50 zł
Cena brutto: od 123,62 zł od 123,62 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: KC-K-0031

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  12.5
 • Odczyn:
 • Kolor:
  Żółty
 • Zapach:

O produkcie

 • Produkt posiada silne właściwości biobójcze
 • Stosowany jest jako składnik wybielaczy
 • Składnik produktów do dezynfekcji powierzchni sanitarnych
 • Działa bakteriobójczo, grzybobójczo oraz wirusobójczo
 • Skutecznie dezynfekuje wodę przeznaczoną do spożycia dla ludzi i zwierząt
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie


Podchloryn sodowy (NaOCl) jest solą sodową kwasu podchlorawego. Rozpuszczony w wodzie ma żółtozieloną, półprzeźroczystą barwę o wysokim pH. Charakteryzuje się działaniem silnie utleniającym. Otrzymywany jest poprzez nasycenie chlorem roztworu wodorotlenku sodu oraz metali alkaicznych.

Jednym z podstawowych zastosowań podchlorynu sodu jest uzdatnianie i dezynfekcja wody pitnej i technologicznej. Jako substancja biobójcza usuwająca zarówno drobnoustroje chorobotwórcze – w tym bakterie E. Coli – jak i grzyby. Dzięki tym właściwością szeroko stosowany jest wodociągach orz w firmach zajmujących się dostarczaniem wody spożywczej lub mającej technologiczny kontakt z żywnością. Działa bakteriobójczo i grzybobójczo.

Podchloryn sodowy powszechnie stosowany jest do uzdatniania wody w basenach i parkach wodnych. Znajduje zastosowanie zarówno w przydomowych niewielkich zbiornikach o pojemności kilku nastu metrów sześciennych jak i instalacjach hotelowych i SPA oraz basenach sportowych i parkach rozrywki zużywających setki tysięcy metrów sześciennych wody dziennie. Zalecane stężenie umożliwiające skuteczną dezynfekcję wody w basenie to 200-250 ml 15% roztworu podchlorynu sodu na każde 10 000 litrów wody – przy pH wody wynoszącym 7.0 i temperaturze w przedziale 18-22 stopnie Celsjusza. Stosowany także jako składnik w instalacja uzdatniających wodę na bazie dwutlenku chloru.

Podchloryn sodowy ze względu na swoje właściwości biobójcze jest powszechnie stosowany w hodowli drobiu i innych zwierząt inwentarskich jako uniwersalny środek dezynfekujący. W formie trzy procentowego roztworu wodnego podchloryn sodu jest idealnym środkiem do dezynfekcji powierzchni hodowlanej drobiu, trzody chlewnej, bydła koni i rogacizny. Środek ten może być stosowany powierzchniowo jak i formie mgły czy oprysku. Wydajność środka szacuje się na około 300 l cieczy roboczej na obiekt hodowlany np. kurnik o powierzchni od 1750 do 2000 metrów kwadratowych.

Podchloryn sodowy ze względu na swoje właściwości biobójcze jest powszechnie stosowany krajach Europy zachodniej jako uniwersalny fungicyd w uprawach drzew owocowych i winnicach. Wiosenne opryski prewencyjne drzew owocowych w stanie bezlistnym trzyprocentowym roztworem wodnym podchlorynu sodu - przy wydajności ok. 500 l na hektar cieczy roboczej - są zalecanym, powszechnym i planowym zabiegiem pielęgnacyjnym w sadach i winnicach Holandii, Francji i Niemiec. W publikacjach takich autorytetów jak Peter van Arkel oprysk jesienny trzy procentowym roztworem wodnym podchlorynu sodu – przy wydajności ok. 500l cieczy roboczej na hektar - jest wymieniany jako bardzo wysoko skuteczny lub wysoko skuteczny w przypadku prewencji i zwalczania raka drzew owocowych szczególnie grzybów Neonectria ditissima – znanego również pod nazwą Nectri galligena oraz Neonectria.

Podchloryn sodowy dzięki silnym właściwościom dezynfekująco – wybielającym ma powszechne zastosowanie w produktach chemii gospodarczej takich jak: żele do WC, płyny dezynfekcyjne, wybielacze do tkanin.

Podchloryn sodowy jako silnie reaktywny utleniacz o właściwościach wybielających i biobójczych jest szeroko stosowany w przemyśle drzewnym jako środek prewencyjny i zwalczający siniznę drewna. W celu zapobieżenia sinizny lub usunięcia przebarwień powszechnie stosuje się oprysk lub kąpiel w 6-8 % roztworze wodnym podchlorynu sodu.

Uwaga! Podchloryn sodu jest substancją niebezpieczną przy jego użyciu należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

Właściwości

Barwa

 żółto-zielona

Substancja aktywna 

aktywny chlor uwalniany przez podchloryn sodu 150 g/l

pH

silnie zasadowe

Właściwości utleniajace

silne

Atest PZH

posiada

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym

posiada

Zastosowanie

profesjonalne


Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1719

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H290 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P390 Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Uzupełniające elementy etykiety:

EUH031: W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Podchloryn sodowy roztwór wodny BP DPPL 1100 kg

Cena netto: 2 499,00 zł
Cena brutto: 3 073,77 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Wapno chlorowane, podchloryn wapnia 25 kg

Cena netto: 133,00 zł
Cena brutto: 163,59 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Wapno chlorowane, podchloryn wapnia 300 kg

Cena netto: 1 399,00 zł
Cena brutto: 1 720,77 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Wapno chlorowane, podchloryn wapnia 1000 kg

Cena netto: 4 595,00 zł
Cena brutto: 5 651,85 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Wapno chlorowane, podchloryn wapnia 3000 kg

Cena netto: 13 095,00 zł
Cena brutto: 16 106,85 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Podchloryn sodowy, roztwór wodny BP kanister 30 kg

Cena netto: 100,50 zł
Cena brutto: 123,62 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Podchloryn sodowy, roztwór wodny BP cysterna 1000 kg

Cena netto: 2 090,00 zł
Cena brutto: 2 570,70 zł

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top