Ług sodowy - roztwór wodny

Cena netto: od 79,00 zł od 79,00 zł
Cena brutto: od 97,17 zł od 97,17 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: KC-K-0016

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  13
 • Odczyn:
  Zasadowy
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Kompleksowa oferta roztworów ługu sodowego w różnych stężeniach
 • Skutecznie usuwa trudne zabrudzenia
 • Wykazuje właściwości myjące i odtłuszczające
 • Doskonały regulator pH w uzdatnianiu wody
 • Produkcja środków czystości i kosmetyków
 • Produkcja tworzyw sztucznych
Oferta wyłącznie dla firm. W cenie zawarte jest dedykowane opakowanie. Prosimy o kontakt w przypadku zainteresowania innymi stężeniami niż dostępne w obecnej ofercie.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
energooszczedna Energooszczędna
produkty_Greenline Produkt GreenLine
slad_weglowy Ślad węglowy

Zastosowanie

Ług Sodowy (wodorotlenek sodu w roztworze wodnym) należy do podstawowych surowców chemicznych, który znajduje zastosowanie niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu. Dane literaturowe potwierdzają również właściwości dezynfekcyjne wodorotlenku sodu. Głównym odbiorcą ługu sodowego jest przemysł budowlany, który wykorzystuje produkt przy:

 • procesie otrzymywania szkła wodnego z krzemionki, będącego składnikiem wysokiej jakości klejów silikonowych oraz farb,
 • produkcji bieli tytanowej stanowiącej jeden z podstawowych składników farb,
 • produkcji barwników syntetycznych,
 • procesie wytwarzania surfaktantów specjalistycznych dla budownictwa i przemysłu konstrukcyjnego jako :

- nośnik sodu w procesie syntezy specjalistycznych, jonowych środków powierzchniowo czynnych, - katalizator (reagent) procesu etoksylacji i propoksylacji, - neutralizator (reagent) w procesie sulfonacji,

 • końcowym etapie procesu produkcji dodatków do tworzyw sztucznych stosowanych m.in w budownictwie, jako czynnik neutralizujący,
 • produkcji dodatków do betonu i zapraw cementowych (superplastyfikatorów, dyspergatorów) jako substancja neutralizująca.

Inne zastosowania ługu sodowego:

 • synteza różnych związków organicznych i nieorganicznych (np. jako surowiec (nośnik sodu) do produkcji jonowych środków powierzchniowo czynnych),
 • przemysł celulozowo-papierniczy (rozdrabnianie, usuwanie ligniny, wybielanie masy celulozowej oraz procesy oczyszczanie ścieków),
 • składnik produktów do dezynfekcji w przemyśle rolno-spożywczym,
 • procesy otrzymywania aluminium z boksytów,
 • produkcja mydeł i detergentów,
 • neutralizacja kwaśnych strumieni odpadów i oczyszczanie gazów odlotowych z kwaśnych składników,
 • przemysł włókienniczy – przetwarzanie bawełny, farbowanie włókien syntetycznych (takich, jak nylon czy poliester),
 • procesy uzdatniania wody,
 • produkcja barwników, wybielaczy,
 • otrzymywanie sztucznego jedwabiu,
 • produkcja gumy i regeneracja kauczuku,
 • przemysł wydobywczy,
 • rafinacja ropy i olejów mineralnych,
 • jako odczynnik laboratoryjny

Właściwości

Stężenie % NaOH

25, 30, 35, 40, 45, 50

CAS

1310-73-2

Wygląd 

bezbarwny płyn 

Gęstość

1,22 - 1,525 g/cm3

Zawartość żelaza Fe2O3

max. 5 mg/kg

Zawartość NaCl

max. 0,01 (m/m) %

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1824

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia :

H290 Może powodować korozję metali.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Ług sodowy, roztwór wodny 50% DPPL 1200 kg

Cena netto: 2 174,00 zł
Cena brutto: 2 674,02 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Ług sodowy, roztwór wodny 30% kanister 25 kg

Cena netto: 79,00 zł
Cena brutto: 97,17 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Ług sodowy, roztwór wodny 30% ibc 1100 kg

Cena netto: 1 670,00 zł
Cena brutto: 2 054,10 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Ług sodowy, roztwór wodny 50% kanister 25 kg

Cena netto: 105,75 zł
Cena brutto: 130,07 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Ług sodowy, roztwór wodny 25 % cysterna

Cena netto: 1 050,00 zł
Cena brutto: 1 291,50 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Ług sodowy, roztwór wodny 45 % cysterna

Cena netto: 1 690,00 zł
Cena brutto: 2 078,70 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Ług sodowy roztwór wodny 50% z zielonym certyfikatem DPPL 1100 kg

Cena netto: 3 389,00 zł
Cena brutto: 4 168,47 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Ług sodowy, roztwór wodny 50% z zielonym certyfikatem cysterna 1000 kg

Cena netto: 2 250,00 zł
Cena brutto: 2 767,50 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top