Ług sodowy - roztwór wodny

Cena netto: od 59,00 zł od 59,00 zł
Cena brutto: od 72,57 zł od 72,57 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: KC-K-0016

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  13
 • Odczyn:
  Zasadowy
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Kompleksowa oferta roztworów ługu sodowego w różnych stężeniach
 • Skutecznie usuwa trudne zabrudzenia
 • Wykazuje właściwości myjące i odtłuszczające
 • Doskonały regulator pH w uzdatnianiu wody
 • Produkcja środków czystości i kosmetyków
 • Produkcja tworzyw sztucznych

Oferta wyłącznie dla firm. W cenie zawarte jest dedykowane opakowanie. Prosimy o kontakt w przypadku zainteresowania innymi stężeniami niż dostępne w obecnej ofercie.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Promocja

Zastosowanie

Ług Sodowy (wodorotlenek sodu w roztworze wodnym) należy do podstawowych surowców chemicznych, który znajduje zastosowanie niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu. Dane literaturowe potwierdzają również właściwości dezynfekcyjne wodorotlenku sodu. Głównym odbiorcą ługu sodowego jest przemysł budowlany, który wykorzystuje produkt przy:

 • procesie otrzymywania szkła wodnego z krzemionki, będącego składnikiem wysokiej jakości klejów silikonowych oraz farb,
 • produkcji bieli tytanowej stanowiącej jeden z podstawowych składników farb,
 • produkcji barwników syntetycznych,
 • procesie wytwarzania surfaktantów specjalistycznych dla budownictwa i przemysłu konstrukcyjnego jako :

- nośnik sodu w procesie syntezy specjalistycznych, jonowych środków powierzchniowo czynnych, - katalizator (reagent) procesu etoksylacji i propoksylacji, - neutralizator (reagent) w procesie sulfonacji,

 • końcowym etapie procesu produkcji dodatków do tworzyw sztucznych stosowanych m.in w budownictwie, jako czynnik neutralizujący,
 • produkcji dodatków do betonu i zapraw cementowych (superplastyfikatorów, dyspergatorów) jako substancja neutralizująca.

Inne zastosowania ługu sodowego:

 • synteza różnych związków organicznych i nieorganicznych (np. jako surowiec (nośnik sodu) do produkcji jonowych środków powierzchniowo czynnych),
 • przemysł celulozowo-papierniczy (rozdrabnianie, usuwanie ligniny, wybielanie masy celulozowej oraz procesy oczyszczanie ścieków),
 • składnik produktów do dezynfekcji w przemyśle rolno-spożywczym,
 • procesy otrzymywania aluminium z boksytów,
 • produkcja mydeł i detergentów,
 • neutralizacja kwaśnych strumieni odpadów i oczyszczanie gazów odlotowych z kwaśnych składników,
 • przemysł włókienniczy – przetwarzanie bawełny, farbowanie włókien syntetycznych (takich, jak nylon czy poliester),
 • procesy uzdatniania wody,
 • produkcja barwników, wybielaczy,
 • otrzymywanie sztucznego jedwabiu,
 • produkcja gumy i regeneracja kauczuku,
 • przemysł wydobywczy,
 • rafinacja ropy i olejów mineralnych,
 • jako odczynnik laboratoryjny

Właściwości

Stężenie % NaOH

25, 30, 35, 40, 45, 50

CAS

1310-73-2

Wygląd 

bezbarwny płyn 

Gęstość

1,22 - 1,525 g/cm3

Zawartość żelaza Fe2O3

max. 5 mg/kg

Zawartość NaCl

max. 0,01 (m/m) %

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1824

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia :

H290 Może powodować korozję metali.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Ług sodowy, roztwór wodny 50% DPPL 1200 kg

Cena netto: 2 290,83 zł
Cena brutto: 2 817,72 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Ług sodowy, roztwór wodny 50% cysterna

Cena netto: 1 400,00 zł
Cena brutto: 1 722,00 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Ług sodowy, roztwór wodny 30% kanister 25 kg

Cena netto: 59,00 zł
Cena brutto: 72,57 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Ług sodowy, roztwór wodny 30% paletopojemnik ibc/dppl

Cena netto: 1 490,00 zł
Cena brutto: 1 832,70 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Ług sodowy, roztwór wodny 30% cysterna

Cena netto: 888,00 zł
Cena brutto: 1 092,24 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Ług sodowy, roztwór wodny 50% kanister 25 kg

Cena netto: 69,00 zł
Cena brutto: 84,87 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Ług sodowy, roztwór wodny 25 % DPPL

Cena netto: 1 320,00 zł
Cena brutto: 1 623,60 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Ług sodowy, roztwór wodny 25 % cysterna

Cena netto: 735,00 zł
Cena brutto: 904,05 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Ług sodowy, roztwór wodny 40 % DPPL

Cena netto: 1 720,00 zł
Cena brutto: 2 115,60 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Ług sodowy, roztwór wodny 35 % DPPL

Cena netto: 1 550,00 zł
Cena brutto: 1 906,50 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Ług sodowy, roztwór wodny 40 % cysterna

Cena netto: 1 195,05 zł
Cena brutto: 1 469,91 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Ług sodowy, roztwór wodny 45 % DPPL

Cena netto: 1 991,30 zł
Cena brutto: 2 449,30 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Ług sodowy, roztwór wodny 50% z zielonym certyfikatem cysterna 1000 kg

Cena netto: 1 402,44 zł
Cena brutto: 1 725,00 zł

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top