Kwas solny roztwór wodny

Cena netto: od 42,85 zł od 22,25 zł
Cena brutto: od 52,71 zł od 27,37 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 57.8%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: KC-K-0023

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  1
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Kompleksowa oferta wybranych stężeń kwasu solnego
 • Dostępny kwas solny w jakości technicznej, spożywczej oraz czysty
 • W ofercie również kwas solny syntetyczny, farmaceutyczny i jakości odczynnikowej
 • Jest szeroko stosowany w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym
 • Doskonały regulator pH w uzdatnianiu wody
 • Stosowany w przemyśle chemicznym
 • Produkcja profesjonalnych środków czystości

Oferta wyłącznie dla firm. Prosimy o kontakt w przypadku zainteresowania innymi stężeniami niż dostępne w obecnej ofercie.

Zgodnie z zapisem w dokumentacji produktu kwas solny należy przechowywać/transportować w temperaturze od -30 °C do 30 °C, gdyż w wyższych temperaturach zachodzi desorpcja chlorowodoru. W związku z wysokimi temperaturami prosimy o indywidualny kontakt w celu ustalenia możliwości transportu. 

UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych i/lub narkotyków.

Kupując, prześlij oświadczenie, które znajduje się w plikach do pobrania.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Kwas solny ma zastosowanie:

 • w przemyśle spożywczym
 • w przemyśle farmaceutycznym
 • do uzdatniania wody (regulacja pH)
 • do oczyszczania ścieków komunalnych
 • do czyszczenia i mycia przemysłowego
 • w energetyce do regeneracji wymienników jonitowych
 • w produkcji chemii przemysłowej, m.in. agrochemikalia czy nawozy
 • w produkcji wyrobów chemii gospodarczej
 • do ekstrakcji rud w przemyśle wydobywczym
 • w produkcji biopaliw, olejów i smarów
 • przy procesach galwanizacyjnych i cynkowniczych
 • w garbarstwie
 • w przemyśle włókienniczym
 • w przemyśle budowlanym jako dodatek do betonu i zapraw, do izolacji przewodów i kabli, do klei i spoiw budowlanych

Kwas solny to wodny roztwór chlorowodoru,  gazu o ostrej, duszącej w kontakcie woni, świetnie rozpuszczalnego w wodzie. Silnie stężony pozostawiony w kontakcie z tlenem tworzy gęste, białe, dymiące opary. Maksymalne stężenie kwasu, które można osiągnąć wynosi 37%. Stężony jest silną trucizną, wywołującą natychmiastowe podrażnienie błon śluzowych. Ma właściwości żrące, doskonale niszczy cukier, tkaniny czy drewno, powoduje oparzenia. 

Właściwości

Stężenie kwasu solnego 

28%, 31%, 33%, 37%

CAS

7641-01-0

Wygląd 

bezbarwny lub lekko żółty płyn 

Gęstość

1,12 - 1,19 g/cm3

Rozpuszczalność w wodzie

nieograniczona

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1789

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

H290 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305 + P351+ P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
P309+P311 W PRZYPADKU narażenia lub złego samopoczucia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas solny syntetyczny min. 33%, waga netto 1100 kg

Cena netto: 1 699,00 zł
Cena brutto: 2 089,77 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas solny spożywczy min. 33%, waga netto 1100 kg

Cena netto: 1 999,00 zł
Cena brutto: 2 458,77 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas solny syntetyczny min. 33% kanister 25 kg

Cena netto: 88,00 zł
Cena brutto: 108,24 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas solny syntetyczny min. 33% 1000 kg Cysterna

Cena netto: 1 104,39 zł
Cena brutto: 1 358,40 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas solny spożywczy min. 33% 1000 kg Cysterna

Cena netto: 1 350,00 zł
Cena brutto: 1 660,50 zł
Promocja
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas solny 37 % cz.d.a. butelka 1 kg

22,25 zł Cena netto: 42,85 zł
27,37 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas solny techniczny min. 31% DPPL 1150 kg

Cena netto: 1 499,00 zł
Cena brutto: 1 843,77 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas solny syntetyczny min. 33% półpaleta 300 kg

Cena netto: 850,00 zł
Cena brutto: 1 045,50 zł

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top