ABSNa 60 - Sodium Dodecylobenzene Sulfonate - CAS 68411-30-3

Cena netto: od 102,57 zł od 102,57 zł
Cena brutto: od 126,16 zł od 126,16 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-01960

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • anionowy surfaktant w formie skoncentrowanej pasty z tendencją do rozwarstwiania,
 • zawartość substancji aktywnej – 60%,
 • uniwersalne zastosowanie,
 • bardzo dobre właściwości pianotwórcze, myjące i czyszczące, zwilżające, emulgujące, dyspergujące i odtłuszczające,
 • produkt kompatybilny z innymi niejonowymi składnikami formulacji,
 • produkt biodegradowalny,
 • wytwarzany na instalacjach objętych systemem GMP EFfCI,
 • dostępny w opcji Kosher, Kosher Passover.
Produkt tylko dla firm
ABSNa 60 - Sodium Dodecylobenzene Sulfonate - CAS 68411-30-3

Zastosowanie

ABSNa 60 - Sodium Dodecylobenzene Sulfonate należy do grupy anionowych środków powierzchniowo czynnych. Stanowi Sól sodową kwasu alkilobenzenosulfonowego. Wyrób handlowy występuje w postaci skoncentrowanej, płynnej pasty o zawartości substancji aktywnej około 60%. Przekłada się to bezpośrednio na wysoką wydajność produktu, zwłaszcza w produkcji proszków do prania. Surfaktant ABSNa 60 ma skłonność do rozwarstwiania, lecz po wymieszaniu przybiera jednorodną strukturę. Zjawisko to nie wpływa w żaden sposób na właściwości użytkowe produktu.

ABSNa 60 doskonale sprawdza się jako komponent  proszkowych i ciekłych  środków piorących. Posiada bardzo dobre właściwości pianotwórcze, gdzie pienność może być regulowana dzięki zastosowaniu mydeł sodowych i środków odpieniających. Oprócz zdolności do tworzenia wysokich pian, wyrób charakteryzuje się doskonałymi właściwościami zwilżającymi, emulgującymi, dyspergującymi. Przede wszystkim jednak jest skutecznym i uniwersalnym detergentem.  Bardzo dobrze sprawdza się jako składnik proszków do prania, a także żeli i płynów piorących dedykowanych zarówno do użytku profesjonalnego jak i domowego.

Produkt  bardzo dobrze współdziała w formulacjach z innymi niejonowymi związkami aktywnymi powierzchniowo. Bardzo dobrze reaguje w połączeniu z ROKAnolem L7 i ROKAnolem L7A. ABSNa 60 może być mieszany także z innymi składnikami środków piorących, takimi jak węglan sodu, enzymy i wypełniacze, pirofosforan czy EDTA. Dzięki zdolnościom do odtłuszczania, stanowi bardzo dobry środek odtłuszczający w przemyśle garbarskim. Stosuje się go także do prania skór surowych. 

ABSNa 60 to surfaktant anionowy odporny na hydrolizę w środowisku alkalicznym. Cecha ta predysponuje go jako składnik alkalicznych środków myjących i piorących do zastosowań profesjonalnych. Produkt wykorzystuje się także w przemyśle włókienniczym do usuwania barwników z kąpieli barwiących. Ponadto bardzo dobrze sprawdza się do aktywacji tlenku glinu podczas produkcji betonu.  Jest również bardzo ważnym dodatkiem domieszek napowietrzających do betonu i zapraw murarskich.

ABSNa 60 jest produktem biodegradowalnym, zgodnym z kryteriami Dyrektywy nr 648/2004 o detergentach.

Właściwości

Zalety ABSNa 60 - Sodium Dodecylobenzene Sulfonate:

 • tworzenie wysokich i stabilnych pian,
 • odporność na hydrolizę w środowisku alkalicznym,
 • bardzo dobre właściwości odtłuszczające, zwilżające, dyspergujące oraz emulgujące,
 • doskonałe działanie detergencyjne,
 • wysoce skoncentrowana forma produktu – 60% substancji aktywnej.

Zastosowanie:

 • detergenty piorące i myjące do użytku domowego i profesjonalnego;
 • dodatki do betonu i zapraw cementowych;
 • przemysł garbarski,
 • włókiennictwo,
 • polimeryzacja emulsyjna;
 • środki ochrony roślin;
 • chemia samochodowa.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie:

 • P280 - Stosować rękawice ochronne. Stosować ochronę oczu lub ochronę twarzy:
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.

Reagowanie:

 • P362 + P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
 • P305 + P351 + P338 +P310 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top