ROKAmid RAD - Oleamide DEA, Rapamide DEA

Cena netto: od 186,50 zł od 186,50 zł
Cena brutto: od 229,40 zł od 229,40 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-0041

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • surfaktant niejonowy na bazie oleju rzepakowego,
 • występuje w postaci ciekłej,
 • dobre właściwości zagęszczające,
 • bardzo dobre zdolności spieniające, myjące, emulgujące i antystatyczne,
 • efektywny już w niewielkich stężeniach,
 • tworzy stabilną pianę w niskich i wysokich temperaturach,
 • odbudowuje barierę lipidową skóry i włosów,
 • synergiczny w działaniu z surfaktantami anionowymi i innymi niejonowymi,
 • wytwarzany na instalacjach objętych systemem GMP EFfCI,
 • produkt biodegradowalny.
Produkt tylko dla firm
baza_skladnikow_naturalnych Na Bazie składników naturalnych
produkt_biodegradowalny Produkt biodegradowalny
produkty_Greenline Produkt GreenLine
ROKAmid RAD - Oleamide DEA, Rapamide DEA

Zastosowanie

ROKAmid RAD - Oleamide DEA, Rapamide DEA jest produkowanym na bazie oleju rzepakowego, niejonowym surfaktantem należącym do grupy alkanoloamidów (INCI Rapamide DEA lub Oleamide DEA). Występuje w postaci klarownej lub lekko mętnej cieczy. Przybiera zwykle barwę  od jasnożółtej do żółtej. Produkt zalicza się do kosurfaktantów, ale nie jest tak powszechnie stosowany jak  Cocamide DEA. Charakteryzuje się jednak  lepszymi właściwościami zagęszczającymi.

 

Jako składnik formulacji zawierających w składzie związki anionowe ROKAmid RAD spełnia funkcję modyfikatora reologii. Tym samym powoduje zagęszczenie poprawiając konsystencję wyrobu gotowego.  Wyrób działa skutecznie już przy niewielkich stężeniach. W połączeniu z surfaktantami anionowymi generuj piany o wyskiej stabilności i gęstości. Jest skuteczny zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach.  

 

ROKAmid RAD jest surfaktantem o dobrych właściwościach antystatycznych i emulgujących. Wspomaga  działanie innych emulgatorów odpowiedzialnych za wytwarzanie wielu różnorodnych emulsji.

 

Dzięki zdolności do ponownego natłuszczania ROKAmid RAD stosowany  jest w preparatach myjących. Ponieważ w procesie mycia następuje usunięcie m.in. substancji tłuszczowych, celowo wykorzystuje się środki ponownie natłuszczające takie, jak ROKAmid RAD. Mają one za zadanie odbudowę bariery lipidowej skóry czy włosów. Jako substancja myjąca usuwa on również inne zanieczyszczenia z powierzchni skóry i włosów.

 

Produkt z powodzeniem sprawdza się również jako składnik przemysłowych środków czyszczących. Jest też wykorzystywany do produkcji preparatów odtłuszczających w przemyśle naftowym. W aplikacji tej wykorzystywane jest przede wszystkim synergiczne działanie wyrobu  z innymi niejonowymi środkami  odtłuszczającymi.

Ze względu na bardzo dobre współdziałanie również z anionowymi surfaktantami, ROKAmid RAD znajduje zastosowanie w branży budowlanej jako komponent domieszek do betonu. Bardzo dobrze sprawdza się tu jako dodatek napowietrzający. Produkt w mieszaninach z solami metalicznymi tworzy antystatyczny dodatek do styropianu i mieszanek polistyrenowych odpornych na uderzenia

 

Zdolności dyspergujące ROKAmidu RAD predysponują go do wykorzystania w preparatach poślizgowych stosowanych w produkcji części z tworzyw sztucznych na bazie polietylenu i polipropylenu. Surfaktant sprawdza się również w wodorozcieńczalnych, półsyntetycznych i syntetycznych chłodziwach do obróbki metali oraz w preparatach polerowania metalowych powierzchni.

 

Ciekła forma ROKAmidu RAD sprawia, że operowanie produktem nie nastręcza żadnych trudności, zwłaszcza podczas dozowania, transportu i magazynowania.  Umożliwia również łączenie składników mieszanin bez konieczności podgrzewania. Jest to istotne w przypadku aktywnych składników formulacji, wrażliwych na działanie wysokich temperatur.

Właściwości

Zalety ROKAmid RAD - Oleamide DEA, Rapamide DEA:

 • szerokie spektrum funkcji w formulacjach,
 • uniwersalne zastosowanie w wielu aplikacjach przemysłowych,
 • skuteczny stabilizator piany i koemulgator,
 • produkt efektywny w niewielkich stężeniach i w szerokim spektrum temperatur,
 • produkt łatwy w zastosowaniu, magazynowaniu i transporcie,
 • stabilna cena surowca.
 •  

Zastosowanie:

 • Kosmetyki : szampony, preparaty koloryzujące do włosów, mydła w płynie, płyny do kąpieli, żele pod prysznic, preparaty do pielęgnacji włosów,
 • detergenty : płyny i żele do prania,
 • przemysł budowlany : dodatki i domieszki do betonów i zapraw murarskich,
 • produkcja tworzyw sztucznych,
 • obróbka metalu,
 • preparaty do mycia i pielęgnacji pojazdów.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top