ROKAnol L5P5 - PPG-5-Laureth-5 - 68439-51-0

Cena netto: od 154,15 zł od 154,15 zł
Cena brutto: od 189,60 zł od 189,60 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-0045

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • wysokie zdolności zwilżające, 
 • niskie zdolności pianotwórcze połączone ze zdolnością regulowania pienienia,
 • niska temperatura krzepnięcia,
 • wysoka detergencja,
 • niska tendencja do tworzenia żeli w stężonych roztworach wodnych,
 • efektywne obniżenie kąta zwilżania.
Produkt tylko dla firm
not-tested-on-animals Nie testowano na zwierzętach
baza_skladnikow_naturalnych Na Bazie składników naturalnych
GMO_free Wolne od GMO
produkt_biodegradowalny Produkt biodegradowalny
produkt_ekologiczny Produkt ekologiczny
ROKAnol L5P5 - PPG-5-Laureth-5 - 68439-51-0

Zastosowanie

ROKAnol L5P5 - PPG-5-Laureth-5 - 68439-51-0 należy do grupy niejonowych surfaktantów typu alkoksylowanych alkoholi tłuszczowych.

Jest jednym z najlepszych środków zwilżających o wysokiej detergencji do szeroko rozumianego czyszczenia w gospodarstwie domowym oraz czyszczenia profesjonalnego, gdzie oprócz powyższych cech wymagane są także niskie zdolności pianotwórcze. Wyrób ten posiada właściwości czyszczące na poziomie szeroko stosowanych etoksylatów alkoholu laurylowego, ale odznacza się kilkukrotnie niższą pianotwórczością. Sprawia to, że obok ROKAnolu® L4P5, ROKAnol® L5P5 jest jednym z najbardziej uniwersalnych surfaktantów niskopiennych w ofercie. Właściwości niskopienne ulegają znacznemu obniżeniu po przekroczeniu temperatury punktu zmętnienia w wodzie, co pozytywnie wpływa na parametry użytkowe wyrobu podczas procesu.

Doskonałe właściwości zwilżające wyrobu, połączone z niskim punktem zmętnienia, są wykorzystywane także w profesjonalnych środkach przeznaczonych do zmywarek. ROKAnol® L5P5, poprzez obniżenie kąta zwilżania na twardych powierzchniach, powoduje szybsze schnięcie naczyń zapobiegając tym samym tworzeniu się zacieków. 

Ponadto Rokanol® L5P5 jest stosowany w środkach pomocniczych dla przemysłu tekstylnego, głównie w środkach do bielenia tkanin. Produkt łączy w sobie dwie podstawowe zalety: doskonała zwilżalność na różnych typach tkanin i wysoka zdolność usuwania zabrudzeń z materiałów włókienniczych.

Produkt może pełnić również funkcje solubilizatora w formulacjach kosmetycznych, tj. w produktach do stosowania po opalaniu, antyperspirantach, w żelach pod prysznic, w kosmetykach do pielęgnacji ciała, kosmetykach kolorowych oraz w preparatach do stylizacji włosów.

Właściwości

Zastosowanie ROKAnol L5P5 - PPG-5-Laureth-5 - 68439-51-0:

 • czyszczenie i mycie przemysłowe,
 • detergenty do zmywarek,
 • włókiennictwo,
 • agrochemikalia,
 • formulacje kosmetyczne.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

POLIkol 300 - PEG-6 - 25322-68-3 DPPL 1000 kg

Cena netto: 12 337,20 zł
Cena brutto: 15 174,76 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top