ABSNa 50 - Sodium Dodecylbenzene Sulfonate - 68411-30-3

Cena netto: od 84,07 zł od 84,07 zł
Cena brutto: od 103,41 zł od 103,41 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-0002

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • surfaktant anionowy o stężeniu 50% w roztworze,
 • skoncentrowana forma w postaci płynnej pasty z tendencją do rozwarstwiania,
 • szerokie spektrum funkcji w formulacjach – zdolności zwilżające, pianotwórcze, detergencyjne, dyspergujące i emulgujące,
 • uniwersalne zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu,
 • synergiczne działanie z surfaktantami niejonowymi, wypełniaczami i innymi składnikami formulacji piorących,
 • wykazuje odporność na hydrolizę w środowisku alkaicznym,
 • produkt biodegradowalny,
 • występuje w opcji Kosher i Kosher Passover,
 • wytwarzany na instalacjach produkcyjnych objętych systemem GMP EFfCI.
Produkt tylko dla firm
ABSNa 50 - Sodium Dodecylbenzene Sulfonate - 68411-30-3

Zastosowanie

ABSNa 50 - Sodium Dodecylbenzene Sulfonate - 68411-30-3 to anionowy środek powierzchniowo czynny stanowiący sól sodową kwasu alkilobenzenosulfonowego. Produkt handlowy występuje w 50% stężeniu substancji aktywnej.  Ma on postać skoncentrowanej, płynnej  pasty z tendencją do rozwarstwiania, która jednak nie ma wpływu na właściwości wyrobu. Barwa ABSNa 50 jest  podawana zgodnie ze skalą jodowa i dla 15% roztworu produktu w przeliczeniu na substancję aktywną wynosi maksymalnie 3.

ABSNa 50 jest podstawowym składnikiem ciekłych i proszkowych detergentów  piorących. Wykazuje on doskonałe właściwości zwilżające, myjące, czyszczące, a także emulgujące i dyspergujące. Produkt cechuje się również zdolnością to tworzenia wysokich i stabilnych pian, co jest szczególnie ważne w produkcji wyrobów  przeznaczonych do aplikacji przemysłowych wymagających wysokiej pienności.

Dzięki szerokiemu zakresowi funkcji, ABSNa 50 stanowi podstawowy składnik środków piorących w formie proszkowej oraz płynów i żeli do prania. Stosuje się go jako surowiec do produkcji detergentów piorących dedykowanych branży mycia i czyszczenia przemysłowego, ale także preparatów piorących do użytku domowego. ABSNa 50 w porównaniu do alkoholi siarczanowanych wykazuje dobrą odpowrność na hydrolizę w środowisku alkalicznym. Cecha ta determinuje jego wykorzystanie w produkcji silnie alkalicznych detergentów piorących i myjących dedykowanych do zastosowań profesjonalnych.

 

Dodatkową zaletą produktu jest jego synergiczne działanie w procesie prania z niejonowymi związkami powierzchniowo czynnymi takimi jak na przykład ROKAnol L7 i ROKAnol L7A. Produkt może być mieszany również z innymi składnikami detergentów piorących, do których należą: węglan sodu, pirofosforan, enzymy i  środki wypełniające.

ABSNa 50 - Sodium Dodecylbenzene Sulfonate - 68411-30-3 jest substancją wykazującą również bardzo dobre zdolności odtłuszczające  co sprawia, że  jest z powodzeniem wykorzystywany jest do odtłuszczania i prania surowych skór w przemyśle garbarskim. Dodatkowo ABSNa 50 sprawdza się jako emulgator w wytwarzaniu  dyspersji styrenowo-akrylowych, lateksach styren-butadien, dyspersji akrylowych oraz homo- i kopolimerów octanu winylu.

W przemyśle włókienniczym ABSNa 50 doskonale nadaje się do usuwania barwników z kąpieli barwiącej. Stanowi również składnik domieszek i dodatków napowietrzających do betonu i zapraw cementowych. Posiada zdolność do aktywacji tlenku glinu podczas wytwarzania betonu komórkowego.

ABSNa 50 to produkt, który  ulega biodegradacji beztlenowej a co za tym idzie jest także zgodny z kryteriami Dyrektywy  w sprawie detergentów i kosmetyków nr 648/2004.

 

Zalety ABSNa 50 - Sodium Dodecylbenzene Sulfonate:

 • doskonałe właściwości pianotwórcze - wytwarza wysokie i stabilne piany,
 • bardzo dobre właściwości zwilżające, myjące, czyszczące, piorące,
 • stosowany jako emulgator lub dyspergator w różnych formulacjach przemysłowych,
 • wykazuje wysoką  odporność na hydrolizę w środowisku alkalicznym,
 • nadaje się do formulacji ciekłych i proszkowych.

 

Zastosowanie:

 • ciekle i proszkowe detergenty piorące do użytku domowego;
 • detergenty myjące i piorące do mycia i czyszczenia przemysłowego,
 • domieszki napowietrzające do betonu i zapraw,
 • polimeryzacja emulsyjna,
 • środki ochrony roślin.

Właściwości

Nazwa chemiczna Kwasy benzenosulfonowe, C10-13 pochodne alkilowe, sole sodowe
Numer CAS 68411-30-3
INCI Sodium Dodecylbenzene Sulfonate

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
  przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal plukać.
 • P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top