ABSNa 50 - Sodium Dodecylbenzene Sulfonate - 68411-30-3

Cena netto: od 97,14 zł od 97,14 zł
Cena brutto: od 119,48 zł od 119,48 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-0002

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • surfaktant anionowy o stężeniu 50% w roztworze,
 • skoncentrowana forma w postaci płynnej pasty z tendencją do rozwarstwiania,
 • szerokie spektrum funkcji w formulacjach – zdolności zwilżające, pianotwórcze, detergencyjne, dyspergujące i emulgujące,
 • uniwersalne zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu,
 • synergiczne działanie z surfaktantami niejonowymi, wypełniaczami i innymi składnikami formulacji piorących,
 • wykazuje odporność na hydrolizę w środowisku alkaicznym,
 • produkt biodegradowalny,
 • występuje w opcji Kosher i Kosher Passover,
 • wytwarzany na instalacjach produkcyjnych objętych systemem GMP EFfCI.
Produkt tylko dla firm
ABSNa 50 - Sodium Dodecylbenzene Sulfonate - 68411-30-3

Zastosowanie

ABSNa 50 - Sodium Dodecylbenzene Sulfonate - 68411-30-3 to anionowy środek powierzchniowo czynny stanowiący sól sodową kwasu alkilobenzenosulfonowego. Produkt handlowy występuje w 50% stężeniu substancji aktywnej.  Ma on postać skoncentrowanej, płynnej  pasty z tendencją do rozwarstwiania, która jednak nie ma wpływu na właściwości wyrobu. Barwa ABSNa 50 jest  podawana zgodnie ze skalą jodowa i dla 15% roztworu produktu w przeliczeniu na substancję aktywną wynosi maksymalnie 3.

ABSNa 50 jest podstawowym składnikiem ciekłych i proszkowych detergentów  piorących. Wykazuje on doskonałe właściwości zwilżające, myjące, czyszczące, a także emulgujące i dyspergujące. Produkt cechuje się również zdolnością to tworzenia wysokich i stabilnych pian, co jest szczególnie ważne w produkcji wyrobów  przeznaczonych do aplikacji przemysłowych wymagających wysokiej pienności.

Dzięki szerokiemu zakresowi funkcji, ABSNa 50 stanowi podstawowy składnik środków piorących w formie proszkowej oraz płynów i żeli do prania. Stosuje się go jako surowiec do produkcji detergentów piorących dedykowanych branży mycia i czyszczenia przemysłowego, ale także preparatów piorących do użytku domowego. ABSNa 50 w porównaniu do alkoholi siarczanowanych wykazuje dobrą odpowrność na hydrolizę w środowisku alkalicznym. Cecha ta determinuje jego wykorzystanie w produkcji silnie alkalicznych detergentów piorących i myjących dedykowanych do zastosowań profesjonalnych.

 

Dodatkową zaletą produktu jest jego synergiczne działanie w procesie prania z niejonowymi związkami powierzchniowo czynnymi takimi jak na przykład ROKAnol L7 i ROKAnol L7A. Produkt może być mieszany również z innymi składnikami detergentów piorących, do których należą: węglan sodu, pirofosforan, enzymy i  środki wypełniające.

ABSNa 50 - Sodium Dodecylbenzene Sulfonate - 68411-30-3 jest substancją wykazującą również bardzo dobre zdolności odtłuszczające  co sprawia, że  jest z powodzeniem wykorzystywany jest do odtłuszczania i prania surowych skór w przemyśle garbarskim. Dodatkowo ABSNa 50 sprawdza się jako emulgator w wytwarzaniu  dyspersji styrenowo-akrylowych, lateksach styren-butadien, dyspersji akrylowych oraz homo- i kopolimerów octanu winylu.

W przemyśle włókienniczym ABSNa 50 doskonale nadaje się do usuwania barwników z kąpieli barwiącej. Stanowi również składnik domieszek i dodatków napowietrzających do betonu i zapraw cementowych. Posiada zdolność do aktywacji tlenku glinu podczas wytwarzania betonu komórkowego.

ABSNa 50 to produkt, który  ulega biodegradacji beztlenowej a co za tym idzie jest także zgodny z kryteriami Dyrektywy  w sprawie detergentów i kosmetyków nr 648/2004.

 

Zalety ABSNa 50 - Sodium Dodecylbenzene Sulfonate:

 • doskonałe właściwości pianotwórcze - wytwarza wysokie i stabilne piany,
 • bardzo dobre właściwości zwilżające, myjące, czyszczące, piorące,
 • stosowany jako emulgator lub dyspergator w różnych formulacjach przemysłowych,
 • wykazuje wysoką  odporność na hydrolizę w środowisku alkalicznym,
 • nadaje się do formulacji ciekłych i proszkowych.

 

Zastosowanie:

 • ciekle i proszkowe detergenty piorące do użytku domowego;
 • detergenty myjące i piorące do mycia i czyszczenia przemysłowego,
 • domieszki napowietrzające do betonu i zapraw,
 • polimeryzacja emulsyjna,
 • środki ochrony roślin.

Właściwości

Nazwa chemiczna Kwasy benzenosulfonowe, C10-13 pochodne alkilowe, sole sodowe
Numer CAS 68411-30-3
INCI Sodium Dodecylbenzene Sulfonate

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
  przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal plukać.
 • P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm

ABSNa 50 - Sodium Dodecylbenzene Sulfonate - 68411-30-3 beczka 120 kg

Cena netto: 1 004,14 zł
Cena brutto: 1 235,09 zł
Produkt tylko dla firm

ABSNa 50 - Sodium Dodecylbenzene Sulfonate - 68411-30-3 beczka 200 kg

Cena netto: 1 673,57 zł
Cena brutto: 2 058,49 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt tylko dla firm
Produkt tylko dla firm
Produkt tylko dla firm
Produkt tylko dla firm
Produkt tylko dla firm
Produkt tylko dla firm
Produkt tylko dla firm
Produkt tylko dla firm

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top