SULFOROKAnol L227/1 - Sodium C12-C14 Laureth Sulfate - 68891-38-3

Cena netto: od 61,83 zł od 61,83 zł
Cena brutto: od 76,05 zł od 76,05 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-0013

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • anionowy środek powierzchniowo czynny z grupy alkiloeterosiarczanów, wytworzony na bazie alkoholu C12-C14;
 • wykazuje bardzo dobre właściwości pianotwórcze, myjące i emulgujące;
 • charakteryzuje się wysoką alkalicznością, a przez to czystością mikrobiologiczną oraz odpornością na twardą wodę;
 • surfaktant o niskiej lepkości w temp. pokojowej, dzięki której wykazuje dobrą mieszalność z innymi składnikami formulacji kosmetycznych i detergentowych;
 • nie zawiera konserwantów i cechuje się wysoką stabilnością w formulacjach;
 • doskonale sprawdza się w kompozycjach z surfaktantami niejonowymi, amfoterycznymi oraz innymi anionowymi;
 • występuje w wersji Kosher, Kosher Passover,
 • wytworzony na instalacjach objętych systemem GMP EffCI,
 • produkt biodegradowalny wytworzony na bazie naturalnych alkoholi tłuszczowych.
Produkt tylko dla firm
not-tested-on-animals Nie testowano na zwierzętach
baza_skladnikow_naturalnych Na Bazie składników naturalnych
GMO_free Wolne od GMO
iso-14001 ISO-14001
produkt_biodegradowalny Produkt biodegradowalny
SULFOROKAnol L227/1 - Sodium C12-C14 Laureth Sulfate - 68891-38-3

Zastosowanie

SULFOROKAnol L227/1 (INCI Sodium Laureth Sulfate) to surfaktant  podstawowy z grupy alkiloeterosiarczanów występujący w formie 27%roztworu wodnego. Anionowy charakter determinuje doskonałe właściwości myjące, czyszczące, zwilżające i emulgujące tego produktu. Różnorodność funkcji Sodium C12-C14 Laureth Sulfate - 68891-38-3 sprawia, że doskonale sprawdza się on zarówno w preparatch kosmetycznych z grupy środków higieny osobistej jak i w formulacjach detergentowych detykowanych do użytku domowego oraz instytucjonalnego. Bardzo pożądaną cechą SULFOROKAnolu L227/1 Sodium C12-C14 Laureth Sulfate - 68891-38-3 jest jego doskonała mieszalność z innymi środkami powierzchniowo czynnymi. Produkt doskonale zachowuje się w mieszaninach z surfaktantami anionowymi, niejonowymi oraz amfoterycznymi, do których należą między innymi betainy.

SULFOROKAnol L227/1 (nr CAS 68891-38-3) może stanowić podstawowy składnik kosmetyków dedykowanych do  środków higieny osobistej. Jest z powodzeniem wykorzystywany do wytwarzania produktów takich jak: szampony, mydła w płynie, żele do kąpieli, płyny do kąpieli. Produkt świetnie sprawdza się jako komponent formulacji detergentowych takich jak: płyny do prania, płyny do mycia naczyń, preparaty do czyszczenia powierzchni twardych oraz środków myjących i czyszczących.

Laurylosiarczan sodu, C12-C14 jest surfaktantem z stosowanym również jako komponent środków chemii profesjonalnej. Stosuje się go do produkcji preparatów czyszczących, gdzie doskonale zachowuje swoje właściwości zarówno w środowisku zasadowym jak i kwaśnym.

Produkt jako anionowy środek powierzchniowo czynny o szerokim spektrum funkcji, znajduje także zastosowanie w branży auto-care jako składnik preparatów do mycia I pielęgnacji pojazdów. Wykorzystuje się go również w przemyśle farb I lakierów oraz tworzyw sztucznych w procesach polimeryzacji emulsyjnej.

Główne zalety SULFOROKAnolu L227/1 (nr CAS 68891-38-3):

 

 • bardzo dobre właściwości myjące, pianotwórcze, emulgujące i zwilżające;
 • wysoki poziom stabilności w formulacjach,
 • alkaliczny charakter (mikrobiologiczna czystość i odporność na twardą wodę);
 • łatwa mieszalność i kompatybilność z innymi składnikami formulacji;
 • synergizm z surfaktantami amfoterycznymi, niejonowymi i innymi anionowymi;
 • wysoka biodegradowalność;
 • uniwersalne zastosowanie.

 

 

Zastosowania:

 

 • środki higieny osobistej : szampony, płyny i żele myjące do ciała, preparaty do mycia twarzy;
 • detergenty do użytku domowego oraz instytucjonalnego;
 • chemia samochodowa- mycie I pielęgnacja pojazdów
 • tworzywa sztuczne/polimeryzacja emulsyjna;
 • dodatek do farb i powłok.

Właściwości

Nazwa chemiczna Alkohole C12-14, etoksylowane (1-2.5 TE), siarczanowane, sole sodowe
Numer CAS 68891-38-3
INCI Sodium Laureth Sulfate

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top