Surfaktant Isotrideceth-3 ROKAnol IT3

Cena netto: od 195,11 zł od 195,11 zł
Cena brutto: od 239,99 zł od 239,99 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-0074

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • dardzo dobre właściwości niskopienne,
 • doskonały dyspergator i emulgator formulacji,
 • bardzo dobre właściwości hydrofobizujące,
 • bardzo dobre współdziałanie niejonowymi, anionowymi i kationowymi składnikami formulacji,
 • poprawia kapilarność bawełny,
 • skuteczność w usuwaniu zabrudzeń olejowych z powierzchni twardych oraz z dzianin i tkanin,
 • produkt  biodegradowalny.
Produkt tylko dla firm
Surfaktant Isotrideceth-3 ROKAnol IT3

Zastosowanie

ROKAnol IT3 jest niejonowym środkiem powierzchniowo czynnym. Surfaktant ten należy do etoksylowanych alkoholi tłuszczowych o nazwie INCI: Isotrideceth-3. Występuje w wysoce skoncentrowanej formie i zawiera około 100% substancji aktywnej.

Produkt współtworzy grupę ROKAnoli serii IT, które wytwarzane są w oparciu o alkohol izotridecylowym (izo-C13). Produkt zawiera około 100% substancji aktywnej. Słabo rozpuszcza się w wodzie. Łatwo tworzy emulsje.

 

ROKAnol IT3 to klarowna lub lekko mętna ciecz, która ma tendencję do rozwarstwiania. W temperaturze  40°C wykazuje wysoką klarowność i jasną barwę maks. 100 w skali Hazena. Ulega krzepnięciu w temperaturze około -20°C.

W porównaniu z innymi ROKAnolami należącymi do serii IT, ROKAnol® IT3 cechuje się wysoką hydrofobowością. Charakteryzuje się niskim punktem zmętnienia w zakresie temperatur 48÷51oC (w roztworze butylodiglikol/woda).

Niejonowy charakter ROKAnolu IT3 sprawia, że produkt bardzo dobrze współdziała z  innymi niejonowymi, anionowymi i kationowymi związkami aktywnymi powierzchniowo.

Spośród ROKAnoli serii IT, ROKAnol IT3 wyróżnia się tym, że nie posiada zdolności pianotwórczych. Wykazuje za to doskonałe właściwości detergencyjne, emulgujące i dyspergujące.

Wyrób bardzo dobrze działa jako kosurfaktant w różnego rodzaju preparatach czyszczących, szczególnie w formulacjach dedykowanych do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych.

Razem z ROKAnolami IT8 i IT9 produkt wykorzystuje się w produkcji profesjonalnych środków do prania instytucjonalnego, gdzie zapewnia  bardzo wysoką skuteczność działania.

ROKAnol IT3 wykorzystuje się także jako składniki środków higieny osobistej, gdzie pełni funkcje myjącą i emulgującą. Stanowi składnik takich produktów jak na przykład: żele pod prysznic, mydła w płynie.

Produkt stosuje się także jako emulgator substancji zapachowych, np. w mgiełkach zapachowych do włosów i ciała.  Zdolność produktu do emulgowania olejków jest również z powodzeniem wykorzystywana w produkcji aerozolowych odświeżaczy powietrza.

 

ROKAnol IT3 stosuje się w wielu innych aplikacjach przemysłowych, między innymi w procesach wzbogacania rud żelaza. Produkt posiada także zdolność do emulgowania oleju mineralnego. Właściwość ta predysponuje go do stosowania w preparatch do usuwania plam z oleju maszynowego (mineralnego) podczas wstępnej obróbki tkanin czy dzianin. ROKAnol IT3 jako kosurfaktant znajduje także zastosowanie w formulacjach dedykowanych do procesów bielenia bawełnianych włókien.

 

ROKAnol IT3 wykorzystuje się również w środkach ochrony roślin, głównie w płynnych formulacjach pestycydowych typu EC, EW i SE.

 

Ponadto produkt jest sprawdzonym składnikiem domieszek napowietrzających do betonu i zapraw cementowych. Stosowany w tej aplikacji, zapewnia doskonałe zwilżanie ziaren cementu, jak również ułatwia wprowadzenie drobnych pęcherzyków powietrza do formowanej masy. Wpływa to na poprawę plastyczności świeżej mieszanki, gdzie pęcherzyki powietrza działają na zasadzie łożysk, zwiększając urabialność masy bez konieczności zmiany współczynnika W/C.

 

ROKAnol IT3 jest produktem biodegradowalnym. Spełnia kryteria o rozkładzie biologicznym opisane w Rozporządzeniu (WE) Nr 648/2004 o detergentach.

 

Produkt dostępny w opcji Kosher i Kosher Pareve.

Właściwości

Zalety produktu:

 • dardzo dobre właściwości niskopienne,
 • doskonały dyspergator i emulgator formulacji,
 • bardzo dobre właściwości hydrofobizujące,
 • bardzo dobre współdziałanie niejonowymi, anionowymi i kationowymi składnikami formulacji,
 • poprawia kapilarność bawełny,
 • skuteczność w usuwaniu zabrudzeń olejowychz powierzchni twardych oraz z dzianin i tkanin,
 • produkt  biodegradowalny.

Zastosowanie:

 • czyszczenie powierzchni twardych,
 • detergenty do prania i czyszczenia w formie płynnej,
 • detergenty do usuwania zabrudzeń kuchennych,
 • detergenty do czyszczenia przemysłowego i  instytucjonalnego,
 • preparaty stosowane do bielenia bawełny,

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H319 Działa drażniąco na oczy.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 Zebrać wyciek.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top