SULFOROKAnol L225/1 - Sodium C12-C14 Laureth Sulfate - 68891-38-3

Cena netto: od 60,11 zł od 60,11 zł
Cena brutto: od 73,94 zł od 73,94 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-0014

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • związek z grupy alkiloeterosiarczanów należących do anionowych środków powierzchniowo czynnych, kompatybilny w formulacjach z innymi grupami surfaktantów,
 • wytworzony w oparciu o naturalny alkohol tłuszczowy C12-C14,
 • doskonały środek myjący i emulgujący stosowany jako składnik kosmetyków i detergentów tworzący wysokie i stabilne piany,
 • zawiera konserwant zapewniający czystość mikrobiologiczną,
 • cechuje się wysoką odpornością na twardą wodę,
 • powoduje zwiększenie lepkości formulacji w obecności elektrolitów i surfaktantów z grupy niejonowych i amfoterycznych,
 • wykazuje bardzo dobre działanie w środowisku kwaśnym jak i zasadowym,
 • środek wykorzystywany w procesach polimeryzacji emulsyjnej, produkcji agrochemikaliów i cieczy obróbczych,
 • produkt biodegradowalny, spełniający kryteria Dyrektywy 648/2004 o detergentach i kosmetykach,
 • produkt uniwersalny wytworzony na instalacjach objętych systemem GMP EFfCI,
 • dostępny w wersji SULFOROKANOL l225/1 RSPO MB, Kosher, Kosher PassOver.
Produkt tylko dla firm
not-tested-on-animals Nie testowano na zwierzętach
bio_raw Bio raw materials
GMO_free Wolne od GMO
iso-14001 ISO-14001
produkt_biodegradowalny Produkt biodegradowalny
SULFOROKAnol L225/1 - Sodium C12-C14 Laureth Sulfate - 68891-38-3

Zastosowanie

SULFOROKAnol L225/1 - Sodium C12-C14 Laureth Sulfate - 68891-38-3 to związek z grupy alkiloeterosiarczanów – anionowych związków powierzchniowo czynnych (INCI Sodium Laureth Sulfate). Produkt bardzo dobrze współdziała z innymi anionowymi, niejonowymi i amfoterycznymi środkami powierzchniowo czynnymi. Wyrób handlowy występuje w stężeniu 26% w roztworze wodnym. Produkt charakteryzuje się pH zbliżonym do obojętnego. Występuje w formie bezbarwnej, ale może też przybierać kolor jasnożółty.  W temperaturze pokojowej wykazuje niską lepkość co wpływa na dobrą mieszalność z innymi składnikami formulacji. SULFOROKAnol L225/1 dzięki bardzo dobrym właściwościom myjącym, emulgującym i pianotwórczym bardzo dobrze sprawdza się jako komponent produktów kosmetycznych z grupy środków higieny osobistej, do których należą między innymi żele i płyny do kąpieli, mydła w płynie i szampony do włosów. Jedną z bardzo pożądanych cech SULFOROKAnolu L225/1 jest jego zdolność do podnoszenia lepkości formulacji w połączeniu z surfaktantami niejonowymi i amfoterycznymi oraz w obecności elektrolitów.

 

Inną bardzo ważną cechą Sulforokanolu L225/1 jest zdolność zwiększania lepkości formulacji myjących w obecności elektrolitów oraz surfaktantów amfoterycznych (ROKAmina K30) lub niejonowych (ROKAmid KAD).

SULFOROKAnol L225/1 - Sodium C12-C14 Laureth Sulfate - 68891-38-3 jest surfaktantem powszechnie wykorzystywanym w produkcji  detergentów takich jak płyny do prania, płyny do mycia naczyń, środki do czyszczenia powierzchni twardych oraz detergentów profesjonalnych dedykowanych do mycia i czyszczenia instytucjonalnego. Produkt doskonale sprawdza się zarówno w środowisku kwaśnym jak i zasadowym. Dzięki temu świetnie nadaje się do produkcji środków czyszczących dedykowanych do różnych rodzajów powierzchni.

Dzięki znakomitym właściwościom pianotwórczym, SULFOROKAnol L225/1 znajduje zastosowanie jako składnik aktywnych pian w branży samochodowej oraz gaśniczej. Znakomicie sprawdza się jako komponent domieszek napowietrzających do betonu, gdzie wpływa na podniesienie jego odporności na niskie temperatury. Produkt jest także stosowany jako składnik adiuwantów w branży agrochemicznej ze względu na jego zdolność do obniżania napięcia powierzchniowego oraz kąta zwilżania powierzchni. Ponadto SULFOROKAnol L225/1 dzięki bardzo dobrym właściwościom emulgującym zapewnia optymalne emulgowanie monomerów w mieszaninach reakcyjnych, dzięki czemu jest stosowany w produkcji wodnych dyspersji polimerowych (octano-winylowych lub akrylowych). Jako emulgator, wyrób występuje również jako komponent płynów hydraulicznych i cieczy obróbczych dedykowanych różnym branżom przemysłowym. Ze względu na bardzo dobre właściwości detergencyjne SULFOROKAnol L225/1 wykorzystuje się w przemyśle garbarskim do prania i odtłuszczania skór.

SULFOROKAnol L225/1 jest surfaktantem biodegradowalnym i spełnia wymagania określone w  Dyrektywie nr 648/2004  dotyczącej detergentów i kosmetyków.

Właściwości

Główne zalety SULFOROKAnolu L225/1 - Sodium C12-C14 Laureth Sulfate - 68891-38-3:

 • szerokie spektrum funkcji w formulacjach końcowych- doskonałe właściwości myjące, emulgujące, zwilżające oraz pianotwórcze (produkt tworzy wysokie i stabilne piany),
 • wysoka odporność na twardą wodę,
 • pH bliskie obojętnego,
 • powoduje zwiększenie lepkości formulacji,
 • wysoka czystość mikrobiologiczne determinowana poprzez zawartość środka konserwującego,
 • wysoka stabilność w mieszaninach,
 • wysoka kompatybilność z surfaktantami anionowymi, niejonowymi i amfoterycznymi,
 • produkt uniwersalny o wielu zastosowaniach.

Zastosowanie:

 • środki higieny osobistej : szampony, płyny i żele myjące do ciała, mydła w płynie, preparaty do mycia twarzy,
 • detergenty do użytku domowego oraz instytucjonalnego,
 • środki gaśnicze,
 • mycie i pielęgnacja pojazdów
 • przemysł budowlany – dodatki napowietrzające do betonu, 
 • przemysł wiertniczy,
 • ciecze obróbcze do metalu i płyny hydrauliczne,
 • przemysł skórzany,
 • agrochemikalia.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top