ROKAmid KAD - Cocamide DEA - 68155-07-7

Cena netto: od 131,39 zł od 131,39 zł
Cena brutto: od 161,61 zł od 161,61 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-0007

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • niejonowy środek powierzchniowo czynny wytworzony w oparciu o naturalne surowce pochodzenia roslinnego,
 • należy do popularnych kosurfaktantów,
 • posiada szerokie spektrum zastosowań,
 • posiada bardzo dobre właściwości myjące, zagęszczające, emulgujące i pianotwórcze,
 • wykazuje działanie natłuszczające,
 • bardzo dobrze dysperguje w wodzie,
 • efektywny przy niewielkim stężeniu,
 • produkt biodegradowalny,
 • przyjazny dla skóry,
 • występuje w opcji RSPO MB,
 • wytwarzany na instalacjach produkcyjnych objętych systemem GMP EFfCI.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
not-tested-on-animals Nie testowano na zwierzętach
baza_skladnikow_naturalnych Na Bazie składników naturalnych
budownictwo_pasywne Budownictwo pasywne
low_voc Niska emisja lotnych związków organicznych
produkt_biodegradowalny Produkt biodegradowalny
ROKAmid KAD - Cocamide DEA - 68155-07-7

Zastosowanie

ROKAmid KAD - Cocamide DEA - 68155-07-7 to substancja aktywna powierzchniowo, należąca do grupy surfaktantów niejonowych (INCI: Cocamide DEA). Stanowi klarowną lub lekko mętną ciecz o jasnożółtym lub żółtym zabarwieniu. Produkt jest jednym z podstawowych kosurfaktantów, skutecznym już w niewielkich stężeniach substancji aktywnej w roztworach. Produkt handlowy występuje w formie ciekłej co umożliwia łatwe operowanie produktem zarówno w procesach technologicznych jak i podczas transportu i magazynowania. ROKAmid KAD jest z powodzeniem wykorzystywany do tworzenia różnego rodzaju mieszanin bez konieczności podgrzewania. Jest to niezwykle ważna cecha zwłaszcza, gdy w formulacji używa się substancji aktywnych o dużej wrażliwości na podwyższone temperatury.  

 

ROKAmid KAD jest kosurfaktantem, który dzięki zdolności do tworzenia micel mieszanych pełni rolę modyfikatora reologii (zagęstnika) poprawiającego konsystencję  wyrobów kosmetycznych. W formulacjach z surfaktantami anionowymi działa jako skuteczny stabilizator piany poprawiając jej jakość i trwałość. Produkt charakteryzuje się doskonałymi właściwościami myjącymi. Skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia i zanieczyszczenia z powierzchni włosów i skóry. Dzięki właściwościom natłuszczającym nie powoduje podrażnień odbudowując ich barierę lipidową. Jako składnik formulacji kosmetycznych produkt  chroni  skórę i włosy przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.  

 

ROKAmid KAD jako efektywna substancja zagęszczająca znakomicie  sprawdza się jako komponent detergentów zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego. Produkt z powodzeniem stosuję się także jako składnik preparatów do mycia i pielęgnacji pojazdów.

 

Doskonałe właściwości emulgujące predysponują ROKAmid KAD do wykorzystania jako koemulgator wspomagający inne emulgatory zawarte w mieszaninach,  odpowiedzialne za wytworzenie emulsji. Ze względu bardzo dobre współdziałanie  z surfaktantami anionowymi, produkt  stanowi komponent domieszek do betonu. W szczególności stosuje się go w trudnych aplikacjach, gdzie wymagany jest wysoki poziom napowietrzenia. ROKAmid KAD w połączeniu z solami metali tworzy  antystatyczny dodatek do styropianu i mieszanek polistyrenowych odpornych na uderzenia. Właściwości antystatyczne wyrobu są również z powodzeniem wykorzystywane w produkcji tworzyw sztucznych. Duże znaczenie mają tu również wysoka dyspergowalność w wodzie, dzięki której produkt  pełni funkcje poślizgowe w procesie wytwarzania niektórych tworzyw sztucznych na bazie polipropylenu i polietylenu.

 

ROKAmid KAD - Cocamide DEA znajduje także zastosowanie w procesach obróbki metali. Tutaj wykorzystuje się go jako komponent wodorozcieńczalnych, półsyntetycznych i syntetycznych chłodziw. Innym zastosowaniem przemysłowym tego surfaktantu jest przemysł naftowy, gdzie stosuje się go wraz innymi niejonowymi środkami powierzchniowo aktywnymi dedykowanymi do czyszczenia i odtłuszczania.

 

ROKAmid KAD wytwarza się w oparciu o naturalne oleje roślinne o wysokiej zdolności do biodegradacji w naturalnym środowisku. Surfaktant jest zgodny z kryteriami o rozkładzie biologicznym ustanowionymi w Rozporządzeniu (WE) Nr 648/2004 o detergentach.

 

 

Zalety ROKAmid KAD - Cocamide DEA:

 • doskonały modyfikator reologii (zagęstnik formulacji),
 • bardzo dobre właściwości zwilżające i stabilizujące pianę,
 • koemulgator wspomagający działanie inny emulgatorów w formulacjach farb i lakierów,
 • skuteczny już przy niewielkich stężeniach,
 • znakomite właściwości myjące i natłuszczające- odbudowuje barierę lipidową skóry,
 • wykazuje właściwości antystatyczne,
 • łatwy w operowaniu w procesach technologicznych, magazynowaniu i transporcie,
 • produkt biodegradowalny.

 

Zastosowanie:

 • kosmetyki i środki higieny osobistej : szampony, żele, mydła i płyny do kąpieli, balsamy do ciała, odżywki do włosów, preparaty do pielęgnacji brody, środki koloryzujące do włosów,
 •  detergenty do mycia, prania i czyszczenia,
 • środki do mycia i pielęgnacji pojazdów,
 • dodatki i domieszki do betonu,
 • produkcja tworzyw sztucznych,
 • obróbka metalu,
 • przemysł naftowy.

Właściwości

Nazwa chemiczna Amidy, C8-18 parzyste i C18 nienasycone, N,N-bis(hydroksyetylowe)
INCI Cocamide DEA
Nr CAS 68155-07-7

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P391 Zebrać wyciek.
 • P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

ROKAmid KAD - Cocamide DEA - 68155-07-7 - beczka 200 kg

Cena netto: 2 125,92 zł
Cena brutto: 2 614,88 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

ROKAmid KAD - Cocamide DEA - 68155-07-7 - beczka 120 kg

Cena netto: 1 275,55 zł
Cena brutto: 1 568,93 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

ROKAmid KAD - Cocamide DEA - 68155-07-7 - DPPL 950 kg

Cena netto: 9 681,45 zł
Cena brutto: 11 908,18 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

ROKAmid KAD - Cocamide DEA - 68155-07-7 - kanister 5 kg

Cena netto: 131,39 zł
Cena brutto: 161,61 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

ROKAmid KAD - Cocamide DEA - 68155-07-7 - kanister 20 kg

Cena netto: 404,44 zł
Cena brutto: 497,46 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

ROKAmid KAD - Cocamide DEA - 68155-07-7 - kanister 60 kg

Cena netto: 952,89 zł
Cena brutto: 1 172,05 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top