ROKAnol NL8P4 - C9-11 alcohol-ethoxylated-propoxylated

Cena netto: od 194,88 zł od 194,88 zł
Cena brutto: od 239,70 zł od 239,70 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-0032

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • niejonowy związek powierzchniowo czynny o właściwościach niskopiennych,
 • bardzo dobre właściwości zwilżające, detergencyjne i odtłuszczające,
 • bardzo wysoka koncentracja - zawiera 100 % substancji aktywnej,
 • wysoka stabilność w formulacjach,
 • skuteczny w twardej wodzie i środowisku czynników utleniających i redukujących,
 • podwyższona odpowrność na alkalia,
 • bardzo dobrze rozpuszczalny wodzie i niskich alkoholach alifatycznych,
 • kompatybilny z niejonowymi, anionowymi i kationowymi środkami powierzchniowo czynnymi.
Produkt tylko dla firm
ROKAnol NL8P4 - C9-11 alcohol-ethoxylated-propoxylated

Zastosowanie

ROKAnol NL8P4 - C9-11 alcohol, ethoxylated, propoxylated należy do  niskopiennych surfaktantów niejonowych z grupy alkoksylowanych alkoholi tłuszczowych. Występuje w wysoce skoncentrowanej formie. Wyrób handlowy zawiera około 100% substancji aktywnej. Wysoka aktywność powierzchniowa predysponuje produkt jako dokonaly składnik detergentów,  gdzie wymagana jest niska pienność gotowej formulacji. ROKAnol® NL8P4 to surfaktant, który doskonale sprawdza się w mieszaninach z anionowymi, kationowymi oraz innymi niejonowymi środkami powierzchniowo czynnymi.

 

ROKAnol® NL8P4  występuje w postaci klarownej do mętnej cieczy, która w temperaturze pokojowej osiąga barwę maks. 200 w skali Hazena. Temperatura jego krzepnięcia wynosi około

-10°C, natomiast punkt zmętnienia waha się w przedziale temperatur wynoszącym 38÷48°C w roztworze wodnym. Produkt posiada podwyższoną odporność na alkalia – do 40gNaOH/l. Charakteryzuje się również właściwościami hydrofilowymi, które determinują jego dobrą rozpuszczalność w niskich alkoholach alifatycznych oraz w wodzie. Nadaje się również do zastosowania w formulacjach zawierających czynniki utleniające i redukujące. Doskonale zachowuje się także w środowisku twardej wody.

Ze względu na liczne funkcje i właściwości, ROKAnol® NL8P4 jest surowcem wykorzystywanym do produkcji zarówno kwaśnych, jak i alkalicznych detergentów do zastosowań profesjonalnych w branży mycia, czyszczenia i prania przemysłowego.  Wykorzystanie tego produktu w formulacjach gotowych zapewnia odpowiednie zwilżenie czyszczonych powierzchni oraz wysoką skuteczność w usuwaniu zanieczyszczeń i wszelkich zabrudzeń z powierzchni twardych, jak również z tkanin i dzianin. W związku z tym, produkt jest szczególnie polecany do zastosowania w procesach usuwania plam olejowych (oleje mineralne)  powstałych na skutek przemysłowych procesów dziewiarskich i tkackich.

 

Jako komponent profesjonalnych detergentów piorących Rokanol® NL8P4 bardzo dobrze współdziała z innymi surfaktantami niejonowymi, alkaliami, czy surfaktantami anionowymi takimi jak na przykład ABSNa. Dzięki wysokim zdolnościom do zwilżania produkt jest stosowany jako składnik kompozycji bielących do surowych tkanin i  dzianin bawełnianych. Poprawia również efektywność procesu bielenia, co ma bezpośredni wpływ na zwiększenie kapilarności barwnika w procesach barwiarskich.

 

ROKAnol NL8P4 - C9-11 alcohol jest wykorzystywany także jako dodatek do środków ochrony roślin i adjuwantów, gdzie obniżenie kąta zwilżania wpływa na efektywność działania substancji aktywnych zawartych w różnego rodzaju pestycydach.

 

Produkt dzięki bardzo dobrym właściwościom zwilżającym stanowi również  skuteczny dodatek  w produkcji farb, wpływając również na proces redukcji piany w formulacji.

 

ROKAnol® NL8P4 jest surfaktantem biodegradowalnym i spełnia kryteria o rozkładzie biologicznym ustanowionymi w Rozporządzeniu (WE) Nr 648/2004 o detergentach.

 

ROKAnol® NL8P4 to surfaktant, który  spełnia standardy bezpieczeństwa dla wyrobów włókienniczych stawiane przez wiodące światowe Instytuty Włókiennictwa, takie jak Stowarzyszenie Oeko-Tex Standard, czy ZDHC Program.

Właściwości

Zalety ROKAnolu NL8P4 - C9-11 alcohol:

 • wysoka skuteczność działania w formulacjach końcowych jako środek odpieniający,
 • bardzo dobre właściwości zwilżające, detergencyjne i odtłuszczające,
 • doskonałe właściwości hydrofilowe,
 • wysoka stabilność stabilny w formulacjach o niskim i wysokim pH,
 • zdolność do zwiększania kapilarność barwnika w procesie barwienia,
 • odtłuszczanie powierzchni twardych i usuwanie zabrudzenia olejowe z dzianin i tkanin,
 • produkt łatwo biodegradowalny,
 • zgodny z kryteriami o rozkładzie biologicznym ustanowionymi w Rozporządzeniu (WE) Nr 648/2004 o detergentach,

 

Zastosowanie:

 • składnik detergentów do mycia i czyszczenia powierzchni twardych,
 • składnik płynnych detergentów,
 • komponent środków do prania komercyjnego,
 • komponent preparatów do mycia i czyszczenia kuchni i łazienek,
 • produkty do czyszczenia instytucjonalnego,
 • kompozycje chemiczne do bielenia bawełny,
 • środki do usuwania plam olejowych z procesów tkackich i dziewiarskich,
 • dodatek do środków ochrony roślin i adiuwantów.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
 

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H319 Działa drażniąco na oczy.


Zwroty wskazujące środki ostrożności:
 

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P330 Wypłukać usta.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top