ROKAnol L4P5 - PPG-5-Laureth-4 - 68439-51-0

Cena netto: od 154,63 zł od 154,63 zł
Cena brutto: od 190,19 zł od 190,19 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-0044

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • wysokie zdolności zwilżające,
 • niskie zdolności pianotwórcze połączone ze zdolnością regulowania pienienia,
 • niska temperatura krzepnięcia,
 • wysoka detergencja,
 • niska tendencja do tworzenia żeli w stężonych roztworach wodnych,
 • efektywne obniżenie kąta zwilżania.
Produkt tylko dla firm
not-tested-on-animals Nie testowano na zwierzętach
baza_skladnikow_naturalnych Na Bazie składników naturalnych
GMO_free Wolne od GMO
produkt_biodegradowalny Produkt biodegradowalny
produkty_Greenline Produkt GreenLine
ROKAnol L4P5 - PPG-5-Laureth-4 - 68439-51-0

Zastosowanie

ROKAnol L4P5 - PPG-5-Laureth-4 - 68439-51-0 jest jednym z najlepszych środków zwilżających o wysokiej detergencji do szeroko rozumianego czyszczenia w gospodarstwie domowym oraz czyszczenia profesjonalnego, gdzie oprócz powyższych cech wymagane są także niskie zdolności pianotwórcze. Wyrób ten posiada właściwości czyszczące na poziomie szeroko stosowanych etoksylatów alkoholu laurylowego, ale odznacza się kilkukrotnie niższą pianotwórczością. Sprawia to, że obok ROKAnolu® L5P5, ROKAnol® L4P5 jest jednym z najbardziej uniwersalnych surfaktantów niskopiennych w ofercie. Właściwości niskopienne ulegają znacznemu obniżeniu po przekroczeniu temperatury punktu zmętnienia w wodzie, co pozytywnie wpływa na parametry użytkowe wyrobu.

Wyrób jest stosowany w środkach pomocniczych dla przemysłu tekstylnego, głównie w środkach do bielenia tkanin. Produkt łączy w sobie dwie podstawowe zalety: doskonała zwilżalność na różnych typach tkanin i wysoka zdolność usuwania zabrudzeń z materiałów włókienniczych.

Doskonałe właściwości zwilżające produktu, połączone z niskim punktem zmętnienia, są wykorzystywane także w profesjonalnych środkach przeznaczonych do zmywarek. ROKAnol® L4P5, poprzez obniżenie kąta zwilżania na twardych powierzchniach, powoduje szybsze schnięcie naczyń, zapobiegając tym samym tworzeniu się zacieków.

Produkt może pełnić również funkcje solubilizatora w formulacjach kosmetycznych, tj. w produktach do stosowania po opalaniu, antyperspirantach, w żelach pod prysznic, w kosmetykach do pielęgnacji ciała, kosmetykach kolorowych oraz w preparatach do stylizacji włosów.

Właściwości

Zastosowanie ROKAnol L4P5 - PPG-5-Laureth-4:

 • czyszczenie i mycie przemysłowe,
 • detergenty do zmywarek,
 • włókiennictwo,
 • agrochemikalia,
 • formulacje kosmetyczne.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ /lekarzem.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P332+P313W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top