Kwas octowy

Cena netto: od 111,00 zł od 111,00 zł
Cena brutto: od 136,53 zł od 136,53 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: KOL-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  2.4
 • Odczyn:
  Kwaśny
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Kwas octowy wysokiej jakości dostępny w stężeniach 50, 72-79 oraz 99,9 %
 • Kwas octowy stosowany jest w produkcji esencji octowej
 • Stosowany jest w syntezie organicznej oraz do produkcji sztucznego jedwabiu
 • Znajduje zastosowanie jako odkamieniacz w usuwaniu kamienia kotłowego
 • Powszechnie stosowany jest jako rozpuszczalnik w produkcji kwasu tereftalowego
 • Jest składnikiem płynów czyszczących oraz ma zastosowanie jako konserwant

UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych i/lub narkotyków.

Kupując, prześlij oświadczenie, które znajduje się w plikach do pobrania.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Np. kwas octowy 99,9 % znajduje zastosowanie w:

 • syntezach organicznych,

 • procesach produkcyjnych esencji octowej (80%), monomerów octanu etylenu, polioctanu winylu, bezwodnika kwasu octowego, acetocelulozy, karboksymetylocelulozy, octanu celulozy,

 • produkcji kwasu monochlorooctowego,

 • jako rozpuszczalnik do produkcji kwasu tereftalowego,

 • produkcji sztucznego jedwabiu, leków (aspiryna), niepalnej taśmy filmowej.

Transport i przechowywanie:

Kwas octowy jest substancją żrącą – podlega przepisom o transporcie i przechowywaniu materiałów niebezpiecznych.

Czas realizacji zamówienia: standardowo 3 dni robocze, wcześniej potwierdzenie dostępności towaru.

Właściwości

Barwa

bezbarwny płyn

Zawartość 

kwasu octowego

min. 50, 72-79, 99,9 %
Gęstość

1.045 g/cm³

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 2789

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczona odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub przysznicem].
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Pliki do pobrania

pdf
(Rozmiar: 62.2 KB)
Oświadczenie prekursor narkotyków

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top