ROSULfan L - Sodium Lauryl Sulfate

Cena netto: od 81,08 zł od 81,08 zł
Cena brutto: od 99,73 zł od 99,73 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-0033

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • anionowy surfaktant podstawowy z grupu alkilosiarczanów na bazie naturalnego alkoholu C12-C14,
 • doskonałe właściwości detergencyjne, pianotwórcze, zwilżające i emulgujące,
 • tworzy wysokie i stabilne piany,
 • kompatybilny z anionowymi, niejonowymi i amfoterycznymi związkami powierzchniowo czynnymi oraz z innymi składnikami formulacji,
 • uniwersalny dodatek do mieszanin myjących i czyszczących,
 • wysoka odporność na twardą wodę,
 • produkt wysoce biodegradowalny,
 • występuje w opcji Kosher, Kosher Passover oraz RSPO MB,
 • produkt wytwarzany na instalacjach produkcyjnych objętych systemem GMP FFfCI.
Produkt tylko dla firm
100pr_biodegradowalny Produkt w 100% biodegradowalny
baza_skladnikow_naturalnych Na Bazie składników naturalnych
GMO_free Wolne od GMO
low_voc Niska emisja lotnych związków organicznych
produkt_ekologiczny Produkt ekologiczny
ROSULfan L - Sodium Lauryl Sulfate

Zastosowanie

ROSULfan L - Sodium Lauryl Sulfate to jeden z podstawowych anionowych środków powierzchniowo czynnych z grupy alkilosiarczanów o nazwie INCI: Sodium Lauryl Sulfate. Charakteryzuje się znakomitymi właściwościami myjącymi i czyszczącymi, zwilżającymi, pianotwórczymi czy też emulgującymi. Niewątpliwą zaletą ROSULfanu L jest zdolność do tworzenia wysokich i stabilnych pian. Produkt wykazuje wysoką czystość mikrobiologiczną ze względu na zawartość konserwantu MIT/CIT. W temperaturze 30°C występuje w formie klarownej cieczy mogącej przybierać barwę jasnożółtą. Ulega krystalizacji w niskich temperaturach. Podgrzany do 40°C ponownie przybiera formę ciekłą zachowując wszystkie swoje właściwości. Wyrób handlowy występuje w postaci roztworu zawierającego od 27,5% do 30,0% substancji aktywnej.

ROSULfan L to surfaktant, który charakteryzuje się ograniczoną odpornością na twardą wodę. W związku z tą cechą jest często łączony z innymi surfaktantami anionowymi takimi jak na przykład SULFOROKAnole. Doskonale sprawdza się także w mieszaninach z innymi surfaktantami anionowymi, a także z niejonowymi i amfoterycznymi środkami aktywnymi powierzchniowo oraz z różnymi innymi dodatkami i wypełniaczami formulacji.

 

 

Dzięki swojej aktywności powierzchniowej oraz licznym funkcjom, ROSULfan L jest bardzo popularnym składnikiem wielu różnych rodzajów kosmetyków i detergentów myjących i czyszczących.  Stosuje się go do produkcji proszkowych i ciekłych formulacji czyszczących i piorących, a także jako składnik preparatów z grupy środków higieny osobistej. Wysokie zdolności pienne predysponują ROSULfan L do wykorzystania również jako podstawowy komponent do produkcji kosmetyków samochodowych wymagających tworzenia wysokich pian i bardzo dobrych właściwości detergencyjnych.  

 

ROSULfan L to również jeden z surfaktantów anionowych znajdujących zastosowanie w procesach polimeryzacji emulsyjnej jako doskonały stabilizator dyspersji. Produkt jest także szeroko wykorzystywany w branży spożywczej. Tutaj stosuje się go jako niebezpośredni dodatek do żywności, zgodnie z listami substancji chemicznych, opublikowanymi przez organizację FDA (Food and Drug Administration) oraz BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung). Istotne jest, aby stosować ROSULfan L zgodnie z definicjami podawanymi przez obie organizacje. Dotyczy to przede wszystkim stosowania ściśle określonych dawek substancji.

 

Lista FDA:

 • 175.105
 • 175.210
 • 175.300
 • 175.320
 • 176.170
 • 176.180
 • 176.210
 • 177.1680
 • 177.1200
 • 177.1210
 • 177.2600
 • 177.2800
 • 178.3400

 

Lista BfR:

 • XXXVI

 

Surfaktant anionowy ROSULfan L jest zgodny z kryteriami o rozkładzie biologicznym ustanowionymi w Rozporządzeniu (WE) Nr 648/2004 o detergentach. i spełnia kryteria Dyrektyw dotyczących kosmetyków i detergentów.

Właściwości

Zalety ROSULfanu L - Sodium Lauryl Sulfate:

 • Doskonale właściwości pianotwórcze – tworzy wysokie i stabilne piany,
 • bardzo dobre właściwości zwilżające, myjące i czyszczące,
 • produkt uniwersalny -posiada szeroki zakres zastosowań w aplikacjach kosmetycznych i przemysłowych,
 • wykazuje działanie zarówno w warunkach pH zasadowego, jak i kwaśnego,
 • kompatybilny z surfaktantami anionowymi, niejonwymi oraz amfoterycznymi,
 • wysoka czystość mikrobiologiczna,
 • produkt o wysokiej zdolności do biodegradacji tlenowej,
 • spełnia wymagania Derektywy o detergentach.

 

Zastosowanie:

 • branża kosmetyczna  w tym środki higieny osobistej : szampony, mydła i żele do mycia, płyny do kąpieli, kosmetyki do golenia,
 • branża samochodowa - profesjonalne kosmetyki do samochodów,
 • czyszczenie i mycie przemysłowe,
 • detergenty myjące, piorące i czyszczące do użytku domowego i profesjonalnego,
 • przemysł spożywczy,
 • przemysł tworzyw sztucznych – polimeryzacja emulsyjna.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia :
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
Zapobieganie :
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
Reagowanie :
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia,
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut.Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować
płukanie.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top