ABSNa 60 Środek czyszczący beczka 110 kg

Cena netto: 896,17 zł
Cena brutto: 1 102,29 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-01901

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka metalowa
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
  Paleta
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

ABSNa 60 należy do grupy anionowych środków powierzchniowo czynnych i jest solą sodową kwasu alkilobenzenosulfonowego o stężeniu 60%. Produkt występuje w formie bardzo skoncentrowanej płynnej pasty, co przekłada się na korzystne aspekty ekonomiczne, na przykład przy wykorzystaniu wyrobu do produkcji proszków do prania. Produkt tworzy wysokie i stabilne piany, co jest bardzo ważne w aplikacjach gdzie piana jest czynnikiem decydującym. Ważne jest to w detergantach do użytku domowego i profesjonalnego.

Produkt tylko dla firm
ABSNa 60 Środek czyszczący beczka 110 kg

Zastosowanie

ABSNa 60 należy do grupy anionowych środków powierzchniowo czynnych i jest solą sodową kwasu alkilobenzenosulfonowego o stężeniu 60%. Produkt występuje w formie bardzo skoncentrowanej pasty, co przekłada się na korzystne aspekty ekonomiczne, na przykład przy wykorzystaniu wyrobu do produkcji proszków do prania. Pomimo zawartości substancji aktywnej wynoszącej 60%, produkt ten występuje w postaci płynnej pasty mogącej ulegać rozwarstwieniu, co nie wpływa na właściwości produktu. Po wymieszaniu przyjmuje jednorodną postać.ABSNa 60 stosowany jest głównie jako składnik ciekłych i proszkowych środków piorących. Produkt ten wykazuje wysokie zdolności pianotwórcze, zwilżające, emulgujące, dyspergujące, a przede wszystkim detergencyjne. Jest on podstawowym składnikiem piorącym proszków i żeli do prania – zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego. Produkt wykazuje synergizm w procesie prania razem z wyrobami niejonowymi – szczególnie z ROKAnolem L7 i ROKAnolem L7A. Produkt może być mieszany z tymi wyrobami oraz pozostałymi składnikami preparatów do prania (np. EDTA, węglanem sodu, pirofosforanem, enzymami czy wypełniaczami) w celu przygotowania ostatecznej formulacji piorącej.  

Właściwości pianotwórcze produktu mogą być regulowane za pomocą mydeł sodowych i środków odpieniających. ABSNa 60 wykazuje doskonałe właściwości odtłuszczające i z tego względu jest wykorzystywany także w przemyśle skórzanym w procesach mokrych, takich jak odtłuszczanie i pranie surowych skór.

W porównaniu do siarczanowanych alkoholi ABSNa 60 wykazuje odporność na hydrolizę w środowisku alkalicznym, dzięki czemu nadaje się także do przygotowania silnie alkalicznych środków piorących i myjących przeznaczonych do użytku profesjonalnego. Produkt ulega całkowitej biodegradacji beztlenowej, a co za tym idzie jest także zgodny z Dyrektywą detergentów i kosmetyków nr 648/2004.

Produkt jest wykorzystywany także w licznych aplikacjach przemysłowych. ABSNa 60 dedykowany jest zarówno do usuwania barwników z kąpieli barwiącej przy procesach włókienniczych, jak również do aktywacji tlenku glinu podczas wytwarzania betonu komórkowego. Produkt ten stanowi jeden z kluczowych składników domieszek napowietrzających beton oraz zaprawy cementowe.

Właściwości

Zalety produktu:

 • tworzenie wysokich i stabilnych pian; produkt polecany jest szczególnie do tych aplikacji, gdzie występowanie pian jest zjawiskiem kluczowym i koniecznym;
 • w porównaniu do siarczanowanych alkoholi, ABSNa 60 wykazuje odporność na hydrolizę w środowisku alkalicznym;
 • wykazuje bardzo dobre właściwości detergencyjne, odtłuszczające, zwilżające, dyspergujące oraz emulgujące;
 • wysoce skoncentrowana forma produktu – 60% substancji aktywnej;

Zastosowanie:

 • detergenty piorące do użytku domowego;
 • detergenty myjące i piorące do użytku profesjonalnego;
 • budownictwo – domieszki napowietrzające;
 • polimeryzacja emulsyjna;
 • środki ochrony roślin;

Środki ostrożności

H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal plukać.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top