Aceton

Cena netto: od 179,00 zł od 179,00 zł
Cena brutto: od 220,17 zł od 220,17 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: ACT-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Aceton techniczny – jeden z najbardziej rozpowszechnionych rozpuszczalników polarnych, organicznych tzw. keton o wzorze chemicznym C3H6O. Znajduje zastosowanie przemysłowe, profesjonalne oraz konsumenckie. Stosuje się go przy produkcji środków zapobiegających zamarzaniu, pianotwórczych. Aceton techniczny jest półproduktem w wielu procesach chemicznych. Stosowany w pracowniach chemicznych do czyszczenia szkła laboratoryjnego oraz jego osuszania.

UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych i/lub narkotyków. Kupując, prześlij oświadczenie, które znajduje się w plikach do pobrania.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Aceton techniczny (propanon) to keton o bardzo charakterystycznym ostrym zapachu. Jest rozpuszczalnikiem organicznym, polarnym, a tym samym świetnie miesza się z wodą, etanolem i innymi związkami polarnymi. Sprawdza się przy procesach odtłuszczania i wstępnego przygotowania powierzchni przy klejeniu różnych elementów gumowych, szklanych, metalowych, wykonanych z tworzywa sztucznego. Stosowany również przed procesem malowania do oczyszczenia powierzchni z pyłów, kurzu oraz tłuszczy. Odnajduje zastosowanie w: Środkach zapobiegających zamarzaniu Środkach pianotwórczych Jako półprodukt przy produkcji kosmetyków, substancji farmaceutycznych Jako rozpuszczalnik W laboratorium chemicznym.

Opakowania:

0,5 l butelka; 24 szt. w kartonie; 648 szt. na palecie

1 l butelka; 15 szt. w kartonie; 405 szt. na palecie

5 l kanister; 4 szt. w kartonie; 108 szt. na palecie

10 l kanister UN; 42 szt. na palecie

20 l Kanister UN; 28 szt. na palecie

30 l Kanister UN; 10 -16 szt. na palecie

200 l /170 kg Beczka

1000 l /840 kg DPPL

Autocysterna min. 4 000 kg

"Produkt ten jest regulowany rozporządzeniem (UE) 2019/1148: wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zniknięcia i kradzieży powinny być zgłaszane właściwemu krajowemu punktowi kontaktowemu. Zob. dla Polski http://bityl.pl/KkKiu dla pozostałych krajów UE http://bityl.pl/XpWvR"

Właściwości

Nazwa chemiczna:
aceton techniczny (propanon)
Numer CAS: 67-64-1
Numer WE: 200-662-2
Masa cząsteczkowa: 58,08 g/mol
Wzór chemiczny C3H6O
Gęstość w 15 oC 0,795-0,798 g/cm3
Zawartość acetonu 99,6 %
Zawartość wody 0,35 %
Temp wrzenia 55,6 oC

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1090
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P305+P351+P338: WPRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Aceton techniczny kanister 24 kg

Cena netto: 179,00 zł
Cena brutto: 220,17 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Aceton techniczny regenerowany 840 kg DPPL

Cena netto: 4 350,00 zł
Cena brutto: 5 350,50 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Aceton techniczny półpaleta 240 kg

Cena netto: 1 690,00 zł
Cena brutto: 2 078,70 zł

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top