Aceton techniczny półpaleta 240 kg

Cena netto: 1 690,00 zł (7,04 zł / 1 kg)
Cena brutto: 2 078,70 zł (8,66 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: ACT-00004

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  240 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Półpaleta
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Aceton techniczny pierwotny półpaleta 240 kg – jeden z najbardziej rozpowszechnionych rozpuszczalników polarnych, organicznych tzw. keton o wzorze chemicznym C3H6O. Znajduje zastosowanie przemysłowe, profesjonalne oraz konsumenckie. Stosuje się go przy produkcji środków zapobiegających zamarzaniu, pianotwórczych. Aceton techniczny jest półproduktem w wielu procesach chemicznych. Stosowany w pracowniach chemicznych do czyszczenia szkła laboratoryjnego oraz jego osuszania.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Aceton techniczny (propanon) to keton o bardzo charakterystycznym ostrym zapachu. Jest rozpuszczalnikiem organicznym, polarnym, a tym samym świetnie miesza się z wodą, etanolem i innymi związkami polarnymi. Sprawdza się przy procesach odtłuszczania i wstępnego przygotowania powierzchni przy klejeniu różnych elementów gumowych, szklanych, metalowych, wykonanych z tworzywa sztucznego. Stosowany również przed procesem malowania do oczyszczenia powierzchni z pyłów, kurzu oraz tłuszczy. Odnajduje zastosowanie w: Środkach zapobiegających zamarzaniu Środkach pianotwórczych Jako półprodukt Przy produkcji kosmetyków, substancji farmaceutycznych Jako rozpuszczalnik W laboratorium chemicznym

"Produkt ten jest regulowany rozporządzeniem (UE) 2019/1148: wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zniknięcia i kradzieży powinny być zgłaszane właściwemu krajowemu punktowi kontaktowemu. Zob. dla Polski http://bityl.pl/KkKiu dla pozostałych krajów UE http://bityl.pl/XpWvR"

Właściwości

Nazwa chemiczna:
aceton techniczny (propanon) - 88-90%
Numer CAS: 67-64-1
Numer WE: 200-662-2
Masa cząsteczkowa: 58,08 g/mol
Wzór chemiczny C3H6O
Gęstość w 15 oC 0,795-0,798 g/cm3
Zawartość acetonu 99,6 %
Zawartość wody 0,35 %
Temp wrzenia 55,6 oC

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1090
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P305+P351+P338: WPRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Aceton techniczny kanister 24 kg

Cena netto: 185,00 zł
Cena brutto: 227,55 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Aceton techniczny regenerowany 840 kg DPPL

Cena netto: 4 750,00 zł
Cena brutto: 5 842,50 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Aceton

od 185,00 zł
od 227,55 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Aceton techniczny kanister 20 litrów

Cena netto: 139,00 zł
Cena brutto: 170,97 zł
Produkt niebezpieczny

Acetonitryl (cyjanometan) 162,5 kg beczka

Cena netto: 2 895,14 zł
Cena brutto: 3 561,02 zł
Produkt niebezpieczny

Acetonitryl (cyjanometan) 650 kg 4 beczki

Cena netto: 9 980,00 zł
Cena brutto: 12 275,40 zł
Produkt niebezpieczny

Acetonitryl (cyjanometan)

od 2 895,14 zł
od 3 561,02 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Aceton techniczny pierwotny 170 kg beczka

Cena netto: 1 464,92 zł
Cena brutto: 1 801,85 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Aceton techniczny pierwotny 340 kg 2 beczki

Cena netto: 2 821,33 zł
Cena brutto: 3 470,24 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Aceton techniczny pierwotny 850 kg DPPL

Cena netto: 7 937,00 zł
Cena brutto: 9 762,51 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Aceton techniczny regenerowany 160 kg beczka

Cena netto: 1 111,08 zł
Cena brutto: 1 366,63 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Aceton techniczny regenerowany 320 kg 2 beczki

Cena netto: 2 139,85 zł
Cena brutto: 2 632,02 zł

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top