Pellet drzewny ekologiczny opał czy eko marketing?

Nietypowe zastosowania płynu do naczyń

Pellet to produkt grzewczy z grupy biopaliw. Zaczęto go wytwarzać pod koniec XX wieku, popularny stał się na początku XXI wieku, ale na polskim rynku obecny jest stosunkowo od niedawna. Jego najpopularniejszą formą jest pellet drzewny, wytwarzany ze sprasowanych trocin powstających podczas różnego rodzaju prac związanych z obróbką drewna (liściastego, iglastego, egzotycznego lub mieszanek). Aby wykorzystać pełen potencjał energetyczny tego paliwa – konieczne jest spalanie go w odpowiednich urządzeniach przystosowanych właśnie do tego typu produktów grzewczych. W innym przypadku może okazać się, że większość ciepła ucieka przez komin w postaci bardzo gorącej spaliny, albo emitujemy do atmosfery wysokoenergetyczne, niedopalone gazy. Czy warto zainwestować w specjalne urządzenia grzewcze, przystosowane do spalania pelletu? Czy jest to inwestycja w ekologię, czy jedynie w sprawny marketing lobby producentów pelletu?

Czy pellet to ekologiczny opał?

Każdy proces spalania emituje ciepło (na którym nam zależy), ale również produkty uboczne: odpady stałe (popiół) oraz odpady lotne (spaliny). Oczywiście im mniejsza ilość produktów ubocznych – tym lepiej. Porównajmy zatem jak wypada pellet drzewny na tle innych paliw.

Emisja popiołu:

Pellet drzewny - spalając jedną tonę pelletu uzyskujemy od 6 do 10 kg popiołu; popiół uzyskany z czystego pelletu drzewnego można wykorzystać w ogrodzie, jako wysokiej jakości nawóz mineralny;

Ekogroszek - spalając jedną tonę ekogorszku uzyskujemy od 60 do 120 kg popiołu; popiół wymaga odpowiedniej utylizacji - nie może być przez nas wykorzystywany i należy przekazać go wyspecjalizowanej firmie zajmującej się obrotem odpadami;

Węgiel kamienny orzech - spalając jedną tonę węgla kamiennego orzech uzyskujemy od 100 do 150 kg popiołu; całość popiołu musimy oddać do utylizacji (podobnie jak w przypadku ekogroszku);

Koks - spalając jedną tonę koksu uzyskujemy od 80 do 120 kg popiołu; całość popiołu musimy oddać do utylizacji (podobnie jak w przypadku ekogroszku i węgla kamiennego);

Gaz ziemny - spalając jeden metr sześcienny gazu ziemnego nie będziemy mieć żadnych pozostałości stałych.

Podsumowując: ilość popiołu uzyskiwana po spaleniu pelletu jest 10-25 razy mniejsza niż w przypadku innych popularnych paliw. Wyjątkiem jest gaz ziemny, po spaleniu którego nie ma żadnych stałych produktów ubocznych.

Emisja spalin:

Spaliny (inaczej: gazy spalinowe) to mieszanina gazów powstających w procesie spalania różnego rodzaju paliw. Jakie ilości związków niepożądanych i stanowiących zagrożenie dla środowiska podczas spalania poszczególnych rodzajów produktów grzewczych emitowane są do atmosfery?

Pellet drzewny – podczas spalania jednej tony pelletu (np. z drzew iglastych) otrzymujemy 15-19 GJ energii, a do atmosfery emitujemy:

 • 0,02 kg tlenków siarki SOx 
 • 0,8 kg tlenków azotu NOx
 • 11 kg tlenku węgla CO
 • 2,50 kg pyłu zawieszonego

Ekogroszek - spalając jedną tonę ekogroszku (uzyskanego z węgla kamiennego) otrzymujemy 20 - 25 GJ energii (trochę więcej niż w przypadku pelletu), a do atmosfery emitujemy:

 • 9,6 kg tlenków siarki SOx (blisko 500 razy więcej niż w przypadku pelletu); 
 • 3,2 kg tlenków azotu NOx (4 razy więcej niż w przypadku pelletu);
 • 10 kg tlenku węgla CO (porównywalnie do pelletu); 
 • 10 kg pyłu zawieszonego (4 razy więcej niż w przypadku pelletu);
 • 0,003 kg benzo(α)pirenów (podczas spalania pelletu te substancje nie są emitowane w ogóle). 

Węgiel kamienny orzech - spalając jedną tonę węgla kamiennego orzech uzyskujemy ok. 20 GJ ciepła (ilość porównywalna do ilości ciepła uzyskanego ze spalenia jednej tony pelletu), a do atmosfery emitujemy:

 • 14 kg tlenków siarki SOx (700 razy więcej niż w przypadku pelletu)
 • 2,1 kg tlenków azotu NOx (2,5 raza więcej niż w przypadku pelletu);
 • 50 kg tlenku węgla CO (blisko 5 krotnie więcej niż w przypadku pelletu);
 • 10 kg pyłu zawieszonego (4 razy więcej niż w przypadku pelletu);
 • 0,015 kg benzo(α)pirenów (podczas spalania pelletu te substancje nie są emitowane w ogóle).

Koks - spalając jedną tonę koksu uzyskujemy ok. 24 GJ energii cieplnej (trochę więcej niż w przypadku pelletu), a do atmosfery emitujemy:

 • 12,8 kg tlenków siarki SOx (blisko 640 razy więcej niż w przypadku pelletu); 
 • 1,1 kg tlenków azotu NOx (prawie 1,5 razy więcej niż w przypadku pelletu);
 • 25 kg tlenku węgla CO (2 razy więcej niż w przypadku pelletu);
 • 12 kg pyłu zawieszonego (5 razy więcej niż w przypadku pelletu);
 • 0,0001 kg benzo(α)pirenów (podczas spalania pelletu te substancje nie są emitowane w ogóle).

Gaz ziemny - spalając jeden metr sześcienny gazu ziemnego uzyskujemy ok. 30 GJ energii (blisko dwa razy więcej niż w przypadku pelletu), a do atmosfery emitujemy:

 • 0,08 kg tlenków siarki SOx (dwukrotnie więcej niż w przypadku pelletu, przeliczając na uzyskaną energię);
 • 1,65 kg tlenków azotu NOx (porównywalnie do pelletu);
 • 0,3 kg tlenku węgla CO (nieporównywalnie mniej niż w przypadku pelletu);
 • 0,0005 kg pyłu zawieszonego (spalanie gazu ziemnego praktycznie nie emituje pyłu zawieszonego lub emituje jego śladowe ilości).

Emisja gazów cieplarnianych:

Każde spalane paliwo emituje do atmosfery gazy cieplarniane, wśród których prym wiedzie dwutlenek węgla - w wyniku spalenia jednej tony pelletu drzewnego do atmosfery dostaje się ok. 1330 kg rzeczonego gazu. Dlaczego więc w większości opracowań na temat pelletu znajdziemy informację, jakoby podczas spalania tego biopaliwa nie dochodziło do emisji gazów cieplarnianych? Pod uwagę brany jest bowiem bilans - w przypadku spalania paliw pochodzenia roślinnego do atmosfery emitowane jest mniej więcej tyle dwutlenku węgla, ile wcześniej dana roślina związała z atmosfery, czyli teoretycznie bilans wychodzi na zero. Paliwa kopalne, uzyskiwane w wyniku działań górniczych (np. węgiel, gaz ziemny czy olej opałowy) – wyciągane są ”spod ziemi” i w wyniku ich spalania „dorzucamy” do atmosfery „nowy” dwutlenek węgla. Oczywiście ów zerowy bilans w przypadku pelletu wcale nie musi być równy zeru – biopaliwo nie urosło przecież wewnątrz pieca! Trzeba było najpierw pozyskać drzewo, następnie je rozdrobnić, a z wiórów, trocin i innych odpadów, w energochłonnym procesie produkcji - wytworzyć tytułowy pellet drzewny. Koniec? Jeszcze nie! Produkt grzewczy trzeba jeszcze przewieźć od producenta do sprzedawcy (pośrednika), a od sprzedawcy do klienta końcowego. W wyniku wszystkich tych działań zostało zużyte mnóstwo energii, której wyprodukowanie wiązało się z wyemitowaniem do atmosfery sporych ilości dwutlenku węgla.

Kilka faktów na temat absorbowania i emitowania dwutlenku węgla.

Każdy żywy organizm potrzebuje energii do budowania swoich tkanek i funkcjonowania. Drzewa absorbują dwutlenek węgla z atmosfery, aby wytworzyć drewno (korzenie, pień, łodygi, gałęzie), liście lub igły, kwiaty, owoce, nasiona itd. Przyjmuje się, że do wyprodukowania jednego metra sześciennego drewna organizm rośliny potrzebuje około jednej tony dwutlenku węgla pobranego z atmosfery. Jeden metr sześcienny pelletu powstaje z około sześciu metrów sześciennych trocin. Aby jednak uprościć wyliczenia możemy przyjąć, że jeden metr sześcienny biopaliwa to jeden metr sześcienny drewna i wziąć pod uwagę wyłącznie budowę drewna, a nie brać trudniej mierzalnego metabolizmu rośliny. Jeden metr sześcienny pelletu waży 500-700 kg, a spalając tonę tego produktu (czyli około 2 metrów sześciennych) emitujemy do atmosfery ok 1330 kg dwutlenku węgla, podczas gdy drewno, z którego pellet powstał (w uproszczeniu – około dwóch metrów sześciennych) zaabsorbowało wcześniej z atmosfery od 1428 do 2000 kg dwutlenku węgla. Pomimo przyjętych na niekorzyść pelletu uproszczeń w wyliczeniach, ewidentnie widać, iż spalane biopaliwo emituje do atmosfery mniej dwutlenku węgla niż pierwotnie musiało pochłonąć drzewo na wyprodukowanie potrzebnej ilości biomasy. „Nadwyżkę” dwutlenku węgla można „przeznaczyć” na koszty produkcji tego ekologicznego produktu grzewczego. 

Reasumując:

Czy pellet drzewny jest paliwem ekologicznym?

Zdecydowanie tak! Pellet drzewny jest bezkonkurencyjny wśród paliw stałych – ilość uzyskiwanego popiołu jest nawet 25-cio krotnie niższa niż w przypadku innych produktów grzewczych, emisja szkodliwych gazów zawsze wypada na korzyść pelletu, a emisja gazów cieplarnianych to dziedzina, w której żadne inne paliwo pochodzenia mineralnego nie może z nim konkurować. Ponadto o żadnym innym paliwie opałowym nie możemy powiedzieć, że „odrośnie”. Podczas gdy zasoby ropy, gazu, czy węgla są skończone (w pewnej chwili po prostu ich zabraknie) – pellet drzewny jest w pełni odnawialnym źródłem opału. Drzewa zawsze rosły i będą rosły na naszej planecie, do produkcji pelletu wykorzystywane są jedynie resztki pozostałe z obróbki drewna, a popiół pozostały po spaleniu biopaliwa może zostać użyty jak naturalny nawóz mineralny.
Uzbrojeni w powyższe fakty możemy śmiało powiedzieć, że pellet drzewny spalany w przeznaczonym do tego piecu, to ekologiczne paliwo, a uzyskiwane w ten sposób ciepło jest przyjazne środowisku naturalnemu.

 

Chcesz chronić naszą planetę pal pelletem.

 

 

Wysokiej jakości pellet drzewny dostępny w distripark.com.

 

 

<<  Poprzednie          Powrót do bloga        Następne  >>

*Niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Przedstawiony opis, w szczególności zastosowanie produktów ma charakter przykładowy i stanowi niewiążącą informację o charakterystyce i możliwościach ich wykorzystania/zastosowania. W każdym przypadku przed zastosowaniem produktu należy zasięgnąć porady specjalisty czy konkretne wykorzystanie jest bezpieczne i uzasadnione. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za stosowanie proponowanych rozwiązań, nawet w bardzo podobnych sytuacjach.

Back to top