Alkaliczny środek czyszczący Buzil Perfekt G440

Cena netto: od 174,09 zł od 139,27 zł
Cena brutto: od 214,13 zł od 171,30 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 20%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: BUZ-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  13
 • Odczyn:
 • Kolor:
  Żółty
 • Zapach:

O produkcie

Zastosowanie:

 • Mycie podłóg
 • Czyszczenie powierzchni biurowych
 • Mycie powierzchni w kuchni i w gastronomi
 • Czyszczenie powierzchni w przemyśle przetwórstwa żywności
 • Gruntowne czyszczenie podłóg w zakładach przemysłowych
 • Czyszczenie podłóg w warsztatach
 • Usuwanie plam z tkanin, wykładzin i odzieży roboczej

Funkcje:

 • Doskonale usuwa zabrudzenia tłuszczone i oleiste
 • Niskopieniący
 • Odpowiedni do myjek ciśnieniowych
 • Odpowiedni do mycia automatycznego
 • Dobry do codziennego czyszczenia
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Promocja

Zastosowanie

Środek do mycia podłóg Buzil Perfekt G440 jest intensywnym, alkalicznym środkiem czyszczącym. Jest on w formie koncentratu rozcieńczalnego z wodą. Jego głównym zastosowaniem jest czyszczenie podłóg, powierzchni biurowych (np. biurka) i kuchni, jednak dobrze sprawdza się także przy usuwaniu śladów pożarów. Przeznaczony jest dla wszelkiego rodzaju zakładów przemysłowych np. warsztatów samochodowych, fabryk. Jest też odpowiedni do użycia w przemyśle przetwórstwa żywności. Perfekt G440 został ujęty również zarówno na liście RK (niemiecka lista certyfikowanych środków czyszczących do pokryć ceramicznych w basenach) jak i RE (lista środków zatwierdzonych do czyszczenia elementów wykonanych ze stali nierdzewnej w basenach). Jest biodegradowalny.

Zastosowanie: beton, szkło, powierzchnie epoksydowe, podłogi i powierzchnie wrażliwe na działanie rozpuszczalników, powierzchnie i podłogi w kuchniach, stal szlachetna, ceramiczne płytki ścienne i podłogowe

Nie stosować na: szkło akrylowe, niezabezpieczone powierzchnie drewniane, powierzchnie tekstylne, aluminium

Skład: <5% anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, 5-15% fosforanów, zawiera substancje zapachowe. Inne składniki: alkalia, substancje pomocnicze, barwniki.

Zalecenia:

Z powierzchni i przedmiotów, które mają bezpośredni kontakt z żywnością, należy usuwać ślady po środkach myjących, przepłukując powierzchnie lub przedmioty starannie wodą. W przypadku twardej wody (>14°dH) zaleca się zwiększenie stężenia. Zawsze używać zimnej wody. W przypadku stosowania automatów należy regularnie czyścić i płukać zbiorniki. Ewentualne wytrącenia, zmiany koloru lub różnice w kolorze nie mają wpływu na jakość produktów.

Dozowanie:

 • Czyszczenie bieżące: 50-200ml / 10l wody
 • Mycie automatami czyszczącymi: 50-200ml / 10l wody
 • Czyszczenie wysokociśnieniowe: od 1:5 do 1:10 z wodą

Właściwości

Kolor: żółto-zielony

Zapach: cytrusowy

Wartość pH: 13

Gęstość: 1,11 g/cm3

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 1824
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H290 - Może powodować korozję metali.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top