Azotan wapnia 45% roztwór

Cena netto: od 2 550,00 zł od 2 550,00 zł
Cena brutto: od 3 136,50 zł od 3 136,50 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: AW-K-0002

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Azotan wapnia, 45% roztwór 1000 kg - płynny nawóz, który łatwo dostarcza przyswajalne źródło wapnia i azotu. Wykorzystywany jest w sadownictwie, ogrodnictwie i rolnictwie. Azotan wapnia może być stosowany dolistnie, doglebowo oraz do fertygacji. Zalecany do upraw pod osłoną, szklarniowych oraz tunelowych. Azotan wapnia ze względu na szybkie działanie zalecany jest do nawożenia interwencyjnego. Pozbawiony jest jakichkolwiek zanieczyszczeń stałych, posiada pH 6,5. O konkretnych zastosowaniach produktu można przeczytać również w sekcji ZASTOSOWANIE.

"UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych i/lub narkotyków. Kupując, prześlij oświadczenie, które znajduje się w plikach do pobrania."

Zastosowanie

Azotan wapnia, roztwór płynny, jednoskładnikowy nawóz, który łatwo dostarcza przyswajalne źródło azotu oraz wapnia. Wapń zawarty w nawozie, korzystnie wpływa na uprawę pomidorów i papryki- zapobiega suchej zgniliźnie oraz wspomaga profilaktykę chorób, sprawdza się również przy uprawie jabłoni. Dodatkowo wapń wywiera korzystny wpływ na stan przechowywanych warzyw oraz owoców- znacznie poprawia jędrność oraz soczystość surowców. Azotan wapnia może być stosowany w sadownictwie, ogrodnictwie i rolnictwie. Wykorzystywany jest przy uprawach pod osłoną, szklarniowych i tunelowych. Stosowany jest do nawożenia warzyw, roślin ozdobnych oraz drzew owocowych. Azotan wapnia w roztworze, ma pH równe 6,5. Wykorzystywany jest do dokarmiania dolistnego, doglebowego- szczególnie na terenach o odczynie kwaśnym. Roztwór azotanu wapnia jest pozbawiony jakichkolwiek zanieczyszczeń stałych, wykorzystuje się go do sporządzania roztworów odżywczych w nawożeniu kropelkowym oraz w uprawach na wełnie mineralnej. Nawóz ze względu na szybkie działanie, preferowany jest do nawożenia interwencyjnego. 

"Produkt ten jest regulowany rozporządzeniem (UE) 2019/1148: wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zniknięcia i kradzieży powinny być zgłaszane właściwemu krajowemu punktowi kontaktowemu. Zob. dla Polski http://bityl.pl/KkKiu dla pozostałych krajów UE http://bityl.pl/XpWvR"

Właściwości

 • doskonałe źródło potasu i fosforu,
 • całkowicie rozpuszczalny w wodzie, 
 • można wykorzystać przy produkcji mieszanek nawozowych,
 • pH 6,5,
 • stosowany w sadownictwie, ogrodnictwie i rolnictwie.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu.
P330 Wypłukać usta
P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top