Bezwodnik ftalowy płatki, big bag 1000 kg

Cena netto: 8 422,40 zł (8,42 zł / 1 kg)
Cena brutto: 10 359,55 zł (10,36 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: BF-0005

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
  1000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Surowiec stosowany w branży tworzyw sztucznych
 • Produkcja plastyfikatorów
 • Utwardzacz do żywic syntetycznych, wypełniaczy do polimerów
 • Zastosowanie w produkcji gum
 • Produkcja farb i lakierów
 • Stosowany w syntezie organicznej do produkcji barwników
 • Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny

Zamówienia powyżej 500 kg podlegają SENT.

Produkt tylko dla firm

Zastosowanie

Bezwodnik ftalowy (bezwodnik kwasu ftalowego) to surowiec o szerokim zastosowaniu w syntezie organicznej. Produkowany dzisiaj jest w procesie dehydratacji, tj. odwodnienia kwasu ftalowego. Występuje w formie płatków, białego proszku czy stopu. W branży tworzyw sztucznych stosowany do produkcji plastyfikatorów, zmiękczaczy. Działanie plastyfikatorów powoduje zmniejszenie oddziaływania międzycząsteczkowego, tarcia łańcuchów względem siebie i zwiększenie ruchliwość łańcuchów polimerowych. Powstające produkty są wytrzymałe i jednocześnie elastyczne. Jednym z ważnych plastyfikatorów otrzymywanych z bezwodnika ftalowego są ftalan bis(2-etyloheksylu), ftalan di-izononylu. Bezwodnik ftalowy jest stosowany również w przemyśle do produkcji farb i lakierów ftalowych, jako składnik żywic alkidowych z których powstają farby ftalowe. Farby ftalowe należą do wyrobów lakierowych schnących w wyniku oddziaływania z tlenem. Farby ftalowe dobrze zwilżają podłoże, to powłoki o dobrej przyczepności, elastyczności i wysokiej odporności na działanie czynników atmosferycznych. Bezwodnik ftalowy stosowany również do produkcji antrachinonu oraz jego pochodnych. Fenoloftaleina, powstaje w wyniku kondensacji fenolu oraz kwasu ftalowego. Bezwodnik ftalowy w przemyśle farmaceutycznym stosowany jest do produkcji leków. Bezwodnik kwasu ftalowego jest prekursorem odczynników pomocnych w syntezie organicznej. Stosowany do produkcji niektórych barwników jak np. Fluorosceina. To barwnik o zielonej fluoryzującej barwie, z grupy barwników ftaleinowych otrzymywanych w wyniku kondensacji bezwodnika ftalowego z fenolem, rezorycyną.

Czas realizacji zamówienia: do 7 dni.

Właściwości

Nazwa chemiczna

Bezwodnik kwasu ftalowego

Wygląd

 ciało stałe, płatki

CAS 

85-44-9

Zawartość głównego składnika

min. 99,7 %

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.

P301+312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P304+341 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P333+313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P342+311 W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Bezwodnik ftalowy płatki - big bag 500 kg

Cena netto: 5 001,25 zł
Cena brutto: 6 151,54 zł

Bezwodnik ftalowy

od 5 001,25 zł
od 6 151,54 zł

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top