Butyloglikol 99,7 %

Cena netto: od 280,49 zł od 280,49 zł
Cena brutto: od 345,00 zł od 345,00 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 0%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: GLI-K-0018

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Butyloglikol 99,7 % – organiczny związek z grupy eterów glikoli. Jest to eter butylowy glikolu etylenowego C6H14O2. Powszechnie jest stosowany jako rozpuszczalnik organiczny w chemii profesjonalnej i konsumenckiej. Ma szerokie zastosowanie w środkach czyszczących, farbach i powłokach. Butyloglikol ma zastosowanie w przemyśle wydobywczym i budowlanym.
Produkt tylko dla firm

Zastosowanie

Butyloglikol 99,7 % - rozpuszczalnik organiczny z grupy eterów glikolowych. Dzięki polarno-niepolarnej budowie cząsteczki, rozpuszcza zarówno substancje rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie. Znajduje szerokie zastosowanie jako składnik środków czyszczących i pigmentów. Rozpuszczalnik 2-butoksyetanol ma zastosowanie w przemyśle farb, lakierów i żywic akrylowych. Butyloglikol stosowany jest w środkach do odtłuszczania powierzchni w chemii przemysłowej i profesjonalnej. Ma zastosowanie jako składnik w alkalicznych preparatach do pianowego mycia samochodów. W chemii profesjonalnej jest stosowany w koncentratach do mycia powierzchni szklanych. Butyl glikol stosuje się jako składnik środków do usuwania pozostałości i zabrudzeń po dyspersjach polimerowych. Butyloglikol jest stosowany w produktach do usuwania zabrudzeń w warsztatach samochodowych, drukarniach, placach budowy. Zatwierdzony jest jako dodatek do żywności i ma zastosowanie w środkach biobójczych, antypiennych i stabilizatorach. Butoksyetanol jest stosowany w przemyśle naftowym ze względu na dobre właściwości powierzchniowo czynne w płynach szczelinujących i stabilizatorach wiercenia. Stosuje się go również jako składnik zapobiegający krzepnięciu. Znane jest również zastosowanie butyloglikolu jako odczynnik w procesach syntez.

Dodatkowo butyloglikol ma zastosowanie:
•    w produktach czyszczących do tablic sucho-ścieralnych
•    produkcja uszczelek silikonowych
•    produkcja farb lateksowych
•    produkcja zmywaczy
•    produkcja herbicydów
•    produkcja kosmetyków

Właściwości

DODATKOWE WŁAŚCIWOŚCI:
Nazwa substancji: Butyloglikol
Synonimy: eter butylowy glikolu etylenowego, butyl glikol, 2-butoksyetanol

Wzór chemiczny: C6H14O2
CAS: 111-76-2
Masa molowa: 118,18 g/mol
Zawartość: 99,7 %
Stan skupienia: ciecz
Barwa: bezbarwna
Rozpuszczalność w wodzie: całkowita; 900 g/l w 25 ºC
Gęstość: 20ºC: 0,9 g/cm3
Temperatura wrzenia: 168-172ºC
Temperatura topnienia: -75ºC
Temperatura zapłonu: ok. 63 ºC

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P337+313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.


Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top