C10 alcohol, ethoxylated - ROKAnol GA5 - CAS 160875-66-1

Cena netto: od 2 066,14 zł od 2 066,14 zł
Cena brutto: od 2 541,35 zł od 2 541,35 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-0091

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • bardzo dobre właściwości zwilżające,
 • niska pianotwórczość,
 • bardzo dobre współdziałanie z niejonowymi, anionowymi i kationowymi surfaktantami,
 • bardzo dobre zdolności odtłuszczające,
 • produkt biodegradowalny.
Produkt tylko dla firm
C10 alcohol, ethoxylated - ROKAnol GA5 - CAS 160875-66-1

Zastosowanie

ROKAnol GA5 to niejonowy środek powierzchniowo czynny z grupy etoksylowanych alkoholi tłuszczowych. Produkt należy do rodziny surfaktantów wytwarzanych na bazie alkoholu C10 Guerbeta. Występuje w formie skoncentrowanej cieczy z tendencją do rozwarstwiania. Zawiera około 99% substancji aktywnej. Jego punkt zmętnienia oznacza się dla 16,7% roztworu w 25% roztworze BDG i mieści się on w granicach 54÷57°C.

ROKAnol GA5 krzepnie w temperaturze około 10°C. W temperaturze 50°C  przyjmuje jasną barwę (max. 50 w skali Hazena). W wodzie tworzy mętne roztwory, ale jest dobrze rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych, takich jak aceton lub metanol.

Produkt wykazuje bardzo dobrą kompatybilność i innymi niejonowymi, a także anionowymi i kationowymi substancjami aktywnymi powierzchniowo.

Cechą charakterystyczną ROKAnolu GA5 są bardzo dobre właściwości zwilżające, co może być kluczowe dla bardzo wielu aplikacji, począwszy od czyszczenia powierzchni twardych, aż do obróbki tekstyliów. Oprócz tego produkt generuje bardzo niskie piany, co jest bardzo pożądaną cechą w przypadku kompozycji, gdzie wysokie piany nie są pożądane.

W dynamicznych testach improwizujących działanie kąpieli odtłuszczającej, wyrób osiąga doskonałe wyniki. Dlatego też  doskonale sprawdza się jako składnik preparatów dedykowanych do mycia przemysłowego oraz środków odtłuszczających, zwłaszcza w przypadku gładkich powierzchni, do których należą m.in. szkło czy też metal.  

Cech ROKAnolu GA5 z powodzeniem wykorzystuje się także w produkcji pomocniczych środków do tekstyliów (środki do obróbki mokrej, barwienia), a także preparatów  odtłuszczających w detergentach przeznaczonych do zastosowań profesjonalnych oraz do użytku domowego, w środkach do odtłuszczania powierzchni z metalu.

ROKAnol GA5 jest produktem biodegradowalnym i spełnia kryteria dyrektywy o detergentach.

Właściwości

Zastosowanie:

 • detergenty do mycia i czyszczenia przemysłowego (metalu i szkła),
 • detergenty do użytku domowego,
 • włókiennictwo i tekstylia.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem
P305+P351+P338  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P330 Wypłukać usta.
P501Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top