C10 alcohol ethoxylated - ROKAnol GA8W - CAS 160875-66-1

Cena netto: od 124,62 zł od 124,62 zł
Cena brutto: od 153,28 zł od 153,28 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-0093

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • szerokie spektrum funkcji w formulacjach: detergencja, zwilżanie,  odtłuszczanie, emulgowanie, dyspergowanie,
 • niska temperatura krzepnięcia ułatwiająca operowanie wyrobem w transporcie i magazynowaniu podczas zimy,  
 • biodegradowalność w środowisku,
 • dobra rozpuszczalność w wodzie,
 • aktywność w twardej i zimnej wodzie,
 • skuteczność w środowisku kwaśnym, obojętnym oraz w rozcieńczonych alkaliach.
 • Współdziałanie z niejonowymi, kationowymi i anionowymi surfaktantami.
Produkt tylko dla firm
C10 alcohol ethoxylated - ROKAnol GA8W - CAS 160875-66-1

Zastosowanie

ROKAnol® GA8W to niejonowy związek powierzchniowo czynny, który należy do grupy etoksylowanych alkoholi tłuszczowych. Produkt jest wytwarzany na bazie alkoholu C10 Guerbeta. Zawiera około 85% substancji aktywnej w roztworze. Jest dobrze rozpuszczalny w wodzie oraz w krótkołańcuchowych alkoholach. Nie rozpuszcza się natomiast w takich rozpuszczalnikach jak na przykład aceton.

ROKAnol GA8W krzepnie w temperaturze około -10°C. Cecha ta  wpływa na łatwe operowanie produktem w podczas transportu i magazynowania w miesiącach zimowych.

Wyrób handlowy występuje w formie klarownej cieczy, która w temperaturze pokojowej przybiera jasną barwę (max. 50 w skali Hazena). Punkt zmętnienia roztworu produktu o stężeniu 1% oscyluje w granicach 54-58°C.

ROKAnol GA8W jest surfaktantem niejonowym wykorzystywanym jako półprodukt do produkcji detergentów piorących, myjących i czyszczących. Jest także doskonałym emulgatorem.

Jego zaletą jest to, że może być z powodzeniem stosowany w środowisku czynników utleniających i redukujących. Bardzo dobrze sprawdza się także w twardej i zimnej wodzie, a także w środowisku kwaśnym, obojętnym oraz w rozcieńczonych alkaliach.

Podobnie jak ROKAnol GA9 jest surfaktantem o wysokiej odporności na alkalia. Produkt z powodzeniem stosuje w połączeniu z innymi surfaktantami niejonowymi, a także ze związkami czynnymi o charakterze anionowym i kationowym. W formulacjach   z alkilosiarczanami i alkiloarylosulfonianami wykazuje synergiczne działanie myjąco-czyszczące.

 

ROKAnol GA8W związkiem chętnie stosowanym do wytwarzania ciekłych i proszkowych preparatów do prania, w przypadku których wymagana jest wysoka detergencja.  

Produkt stanowi także uniwersalny surfaktant o dobrej rozpuszczalności w wodzie, który wykorzystuje się jako komponent środków do czyszczenia powierzchni twardych.  Jest on doskonałym składnikiem detergentów dedykowanych do czyszczenia kuchni i łazienek, a także preparatów do mycia podłóg i szyb. Doskonale sprawdza się także jako składnik kosmetyków do mycia i pielęgnacji pojazdów.

ROKAnol GA8W może byś skutecznie mieszany z hydrotropami lub też rozpuszczalnikami, takimi jak np. izopropanol. Dzięki temu jest zdolny do tworzenia stabilnych formulacji detergentowych charakteryzujących się wysoką zawartością elektrolitów,

ROKAnol GA8W jest surfaktantem biodegradowalnym, spełniającym kryteria dyrektywy o detergentach.

Produkt dostępny w opcji Kosher i Kosher Pareve

Właściwości

Zastosowanie:

 • detergenty piorące,
 • środki do mycia łazienek i kuchni (mycie podłóg i szyb),
 • profesjonalne środki czyszczące do twardych powierzchni,
 • kwaśne preparaty czyszczące do użytku profesjonalnego,
 • mycie i pielęgnacja pojazdów.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się OŚRODKIEM ZATRUĆ z lub z lekarzem.
P330 Wypłukać usta.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top