C10 alcohol ethoxylated - ROKAnol GA9 - 160875-66-1

Cena netto: od 27,17 zł od 27,17 zł
Cena brutto: od 33,42 zł od 33,42 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-0094

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • bardzo dobre zdolności zwilżające, myjące i czyszczące, odtłuszczające,  emulgujące, dyspergujące
 • odporność na czynniki utleniające i redukujące,
 • skuteczność w twardej wodzie,
 • dobra rozpuszczalność w wodzie,
 • bardzo dobre współdziałanie z niejonowymi, anionowymi i kationowymi środkami czynnymi powierzchniowo,
 • biodegradowalność w środowisku.
Produkt tylko dla firm
C10 alcohol ethoxylated - ROKAnol GA9 - 160875-66-1

Zastosowanie

ROKAnol GA9 to niejonowy surfaktant, który należy do grupy etoksylowanych alkoholi tłuszczowych. Produkt jest jednym z wyrobów współtworzących serię środków powierzchniowo aktywnych wytwarzanych na bazie alkoholu C10 Guerbeta.

ROKAnol GA9  jest surfaktantem o  bardzo wysokiej koncentracji substancji aktywnej. Zawiera w składzie około 99% aktywnego związku.

Punkt zmętnienia tego wyrobu jest oznaczany dla 1% roztworu wodnego i waha się on w przedziale 67÷70°C.

Wyrób handlowy występuje w formie pasty lub mętnej cieczy, która w temperaturze 50°C przyjmuje jasne zabarwienie (max. 50 w skali Hazena). Produkt krzepnie w temperaturze około 20°C.

ROKAnol GA9 jest niejonowym surfaktantem, który charakteryzuje się wysoką odpornością na alkalia i kwasy.  Posiada niskie zdolności do tworzenia piany. Dobrze rozpuszcza się zarówno w wodzie jak i krótkołańcuchowych alkoholach, do których zaliczamy na przykład metanol

Doskonale sprawdza się w środowisku redukującym i utleniającym, kąpielach kwaśnych, obojętnych i w rozcieńczonych alkaliach oraz w twardej i zimnej wodzie.

ROKAnol GA9  wykorzystuje się jako składnik mieszanin z innymi niejonowymi i jonowymi surfaktantami. Zaletą tego produktu są niewątpliwie bardzo dobre właściwości odtłuszczające. Odnosi się to przede wszystkim do odtłuszczania powierzchni metalowych  metodą dynamiczną i statyczną.

Produkt doskonale sprawdza się więc jako składnik preparatów czyszczących, gdzie wpływa na poprawę stabilności i zwiększa wydajność oraz skuteczność produktu końcowego.  

ROKAnol GA9 stanowi też składnik specjalistycznych środków czyszczących, a także  kwaśnych preparatów do profesjonalnych zastosowań. Surfaktant ponadto doskonale sprawdza się nie tylko w preparatach do czyszczenia powierzchni twardych, ale także nadaje się do skutecznego czyszczenia tkanin EMPA 125.

Szerokie spektrum zastosowań ROKAnolu GA9  obejmuje jego wykorzystanie  w produkcji środków czystości, środków używanych w przemyśle tekstylnym i agrochemicznym, jak również jako emulgator lub dyspergator w wielu innych aplikacjach przemysłowych.

ROKAnol GA9 jest  surfaktantem biodegradowalnym i spełnia kryteria dyrektywy o detergentach.

Produkt dostępny w opcji Kosher i Kosher Pareve.

Właściwości

Zastosowanie:

 • detergenty do prania, mycia i czyszczenia,
 • specjalistyczne środki czyszczące do twardych powierzchni metalowych,
 • profesjonalne, kwaśne preparaty czyszczące,
 • środki do mycia i pielęgnacji pojazdów.  

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktowaćsię OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.
P330 Wypłukać usta.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top