C16-18 alkyl amine - ROKAmin SR11 - CAS 61791-26-2

Cena netto: od 314,62 zł od 314,62 zł
Cena brutto: od 386,98 zł od 386,98 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-0099

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • surfaktant niejonowy z grupy etoksylowanych amin tłuszczowych,
 • skoncentrowana forma – około 100% substancji aktywnej,
 • dobra rozpuszczalność w wodzie,
 • właściwości antykorozyjne, zwłaszcza w przypadku metali żelaznych,
 • właściwości emulgujące i wyrównujące w barwieniu włókien,
 • bardzo dobre właściwości deterencyjne,
 • odporność na twardą wodę,
 • kompatybilność z innymi surfaktantami zawartymi w formulacji,
 • produkt biodegradowalny.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
C16-18 alkyl amine - ROKAmin SR11 - CAS 61791-26-2

Zastosowanie

ROKAmin SR11 to surfaktant niejonowy z grupy etoksylowanych amin tłuszczowych. Charakteryzuje się średnim stopniem etoksylacji wynoszącym 11 moli.  Wyrób handlowy występuje w postaci lejącej pasty w kolorze jasnobrązowym do brązowego. Jego temperatura krzepnięcia wynosi poniżej 15°C.

Surfaktant cechuje się stosunkowo dobrą rozpuszczalnością w wodzie. Jest produktem o wysokiej koncentracji substancji aktywnej, wynoszącej około 100%.

ROKAmin SR11 może być stosowany jako pojedynczy produkt, jak również w mieszaninach z  innymi środkami powierzchniowo czynnymi.

Współtworzy grupę związków aktywnych powierzchniowo, które bazują na aminie łojowej. Podwójny łańcuch oksyetylenowy przy atomie azotu sprawia, że w aplikacji działa podobnie jak surfaktant niejonowy i kationowy. Dotyczy to głownie układów o kwaśnym odczynie. Za sprawą kationowego charakteru cząsteczki, ROKAmin SR11 ma zdolność tworzenia specyficznego filmu na powierzchni metalu. Dzięki temu produkt wykazuje bardzo dobre właściwości antykorozyjne. Dotyczy to zwłaszcza metali żelaznych.

ROKAmin SR11 jest surfaktantem chętnie stosowanym w przemyśle włókienniczym  jako emulgator i środek wyrównujący w procesie barwienia. Ponadto produkt stosuje się także w produkcji agrochemikaliów jako emulgator w preparatach typu: EW, EC, SL, ME, WP, WG.

Oprócz powyżej opisanych właściwości, wyrób wykazuje wysoki poziom detergencji. Bardzo skutecznie usuwa nawet  stałe i uporczywe zabrudzenia. Produkt doskonale działa zarówno w formulacjach alkalicznych, jak i w środowisku kwaśnym.

Zaletą surfaktantu jest także wysoka odporność na twardą wodę, dzięki czemu jest on chętnie stosowany w produkcji środków do mycia i czyszczenia przemysłowego oraz instytucjonalnego. Doskonale sprawdza się jako składnik preparatów dedykowanych do powierzchni twardych jako środek czyszczący.

Właściwości

Zalety produktu:

 • skuteczny emulgator o dobrych właściwościach detergencyjnych,
 • wykazuje działanie odtłuszczające,
 • wysoka odporność na twardą wodę,
 • doskonałe działanie w środowisku kwaśnym i alkalicznym,
 • działanie antykorozyjne,
 • produkt uniwersalny,
 • produkt biodegradowalny.

Zastosowanie:

 • odtłuszczanie i czyszczenie twardych powierzchni ( w tym metali),
 • włókiennictwo – obróbka włókien,
 • mycie i czyszczenie przemysłowe i instytucjonalne,
 • różne typy formulacji agrochemicznych.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P103 Przed użyciem przeczytać etykietę. 
P264 Umyć dokładnie ręce po użyciu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+ P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:Umyć dużą ilością wody z
mydłem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać
wodą przez kilka minut.Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo
usunąć. Kontynuować płukanie.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi,
regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top