C16-18 alkyl amine - ROKAmin SR8 - CAS 61791-26-2

Cena netto: od 291,20 zł od 291,20 zł
Cena brutto: od 358,18 zł od 358,18 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K0095

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • surfaktant niejonowy z grupy etoksylowanych amin tłuszczowych,
 • dobrze rozpuszcza się w wodzie,
 • zawartość substancji aktywnej 72-77%,
 • na powierzchni metalu tworzy ochronny film chroniący przed korozją,
 • uniwersalne zastosowanie,
 • odporny na twardą wodę,
 • bardzo dobre właściwości emulgujące, myjące, czyszczące.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
C16-18 alkyl amine - ROKAmin SR8 - CAS 61791-26-2

Zastosowanie

ROKAmin SR8 jest niejonowym związkiem czynnym powierzchniowo. Jego nazwa INCI to PEG-8 Hydrogenated Tallow Amine.

 

Produkt zalicza się do grupy etoksylowanych amin tłuszczowych ze średnim stopniem etoksylacji wynoszącym 8 moli.

 

Wyrób handlowy występuje w stężeniu około 72-77% substancji aktywnej w roztworze. Występuje w formie cieczy lub lejącej pasty o zabarwieniu zółtym do brązowego. Produkt krzepnie w temperaturze 25°C. Jest substancją dobrze rozpuszczalną w wodzie.

 

Produkt w układach o odczynie kwaśnym wykazuje w aplikacji kombinację działania jak surfaktant kationowy i niejonowy. Dzieje się tak za sprawą obecności podwójnego łańcucha oksyetylenowego przy atomie azotu.  

 

Charakter kationowy cząsteczki ROKAminu SR8 sprawia, że produkt posiada zdolność do tworzenia specyficznej warstwy ochronnej (filmu) na powierzchni metalu. Produkt w ten sposób zyskuje właściwości antykorozyjne, zwłaszcza w przypadku metali żelaznych.

ROKAmin SR8 to surfaktant, który bardzo dobrze sprawdza się jako emulgator oraz środek wyrównujący w procesie barwienia włókien.

W produkcji środków smarowych wyrób znajduje zastosowanie jako składnik cieczy chłodząco-smarujących oraz trudnopalnych płynów hydraulicznych. Jego właściwości emulgujące umożliwiają wykorzystanie ROKAminu SR8 w mieszaninach agrochemicznych typu: EW, EC, SL, ME, WP, WG. Może być tu używany jako samodzielny środek powierzchniowo czynny lub też w kombinacji z innymi surfaktantami.

Surfaktant ROKAmin SR8 posiada także bardzo dobre właściwości detergencyjne. Usuwa skutecznie nawet najgorsze i stałe zabrudzenia. Znakomicie sprawdza się zarówno w mieszaninach kwaśnych, jak i alkalicznych.

Produkt wykazuje wysoką odporność na twardą wodę, co sprawia, że może być stosowany jako składnik preparatów do czyszczenia twardych powierzchni.  ROKAmin SR8 znakomicie nadaje się także jako komponent w produkcji przemysłowych odtłuszczaczy, a także środków czyszczących elementy metalowe.

Właściwości

Zalety produktu:

 • bardzo dobre właściwości emulgujące,
 • bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie,
 • odporny na twardą wodę oraz środowisko kwaśne i alkaliczne,
 • właściwości antykorozyjne,
 • bardzo dobre właściwości myjące i czyszczące,
 • właściwości wyrównujące barwnik w procesie barwienia włókien,
 • produkt biodegradowalny.

Zastosowanie:

 • procesy obróbki i czyszczenia metali,
 • produkcja przemysłowych preparatów odtłuszczających do metali,
 • przemysł włókienniczy,
 • czyszczenie przemysłowe i instytucjonalne,
 • dodatek do agrochemikaliów (różne typy formulacji).

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+ P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:Umyć dużą ilością wody z
mydłem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać
wodą przez kilka minut.Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo
usunąć. Kontynuować płukanie.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi,
regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top