C9-11 alcohol ethoxylated - ROKAnol NL5 - 68439-46-3

Cena netto: od 159,86 zł od 159,86 zł
Cena brutto: od 196,63 zł od 196,63 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-0096

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • surfaktant niejonowy z grupy etoksylowanych alkoholi,
 • wysoka zawartość substancji aktywnej (około 100%),
 • skuteczność działania w środowisku alkalicznym, kwaśnym oraz w twardej wodzie,
 • uniwersalne zastosowanie w różnych branżach przemysłowych : włókiennictwo i tekstylia, czyszczenie i odtłuszczanie metali, czyszczenie i mycie przemysłowe i instytucjonalne,
 • szerokie spektrum funkcji w formulacji: zwilżanie, emulgowanie, detergencja, odtłuszczanie,
 • dobra rozpuszczalność w wodzie,
 • kompatybilność działania z innymi surfaktantami w formulacji.
Produkt tylko dla firm
C9-11 alcohol ethoxylated - ROKAnol NL5 - 68439-46-3

Zastosowanie

ROKAnol® NL5 jest niejonowym związkiem czynnym powierzchniowo o wysokiej koncentracji, należącym do etoksylowanych alkoholi. Jego nazwa INCI to C9-11 Pareth-5. Produkt należy do  ROKAnoli® serii NL wytwarzanych na bazie syntetycznego alkoholu C9-C11. Zawiera około 100% substancji aktywnej.

Wysoki poziom aktywności powierzchniowej ROKAnoli NL sprawia, że substancje te często stosuje się do produkcji detergentów, a zwłaszcza środków czyszczących.

ROKAnol® NL5 w temperaturze pokojowej występuje w postaci klarownej cieczy o jasnym zabarwieniu (maks. 70 w skali Hazena). Jego punkt zmętnienia waha się w granicach 33÷39°C. Produkt krzepnie w  temperaturze poniżej 0°C. Wykazuje dobrą rozpuszczalność w wodzie.

ROKAnol® NL5 działa skutecznie w środowisku czynników utleniających, redukujących w twardej wodzie. Ze względu na jonowy charakter, dobrze sprawdza się w mieszaninach z innymi surfaktantami niejonowymi jak również kationowymi i anionowymi.

ROKAnol® NL5 wykazuje bardzo dobre właściwości zwilżające. Cecha ta ma wpływ na wysoką skuteczność usuwania zabrudzeń z powierzchni twardych oraz z tkanin i dzianin. W związku z tym produkt sprawdza się jako komponent słabo alkalicznych oraz kwaśnych detergentów, w tym także do użytku profesjonalnego.

Wyrób w preparatach czyszczących stosowany jest najczęściej w obecności hydrotropu lub rozpuszczalnika (np. BDG), które poprawiają jego stabilność w mieszaninach.

Inne zastosowanie ROKAnolu NL5 to wstępna obróbka włókien. Produkt doskonale nadaje się do usuwania plam olejowych (oleje mineralne) z tkanin i dzianin, powstałych w wyniku prowadzenia procesów dziewiarskich i tkackich.

Ponadto surfaktant jest skutecznym składnikiem kompozycji bielących surowe dzianiny i tkaniny bawełniane. Poprawia kapilarność barwników, co zwiększa efektywność bielenia w procesach barwiarskich. ROKAnol NL5 jest surowcem, który spełnia wymagania standardów bezpieczeństwa dla wyrobów włókienniczych stawiane przez Stowarzyszenie Oeko-Tex Standard oraz ZDHC Program.

ROKAnol NL5 jest także doskonałym emulgatorem stosowanym w woskach  polietylenowych. Pełni tu funkcję stabilizatora mikroemulsji.

Produkt jest biodegradowalny i spełnia kryteria o rozkładzie biologicznym ustanowionymi w Rozporządzeniu (WE) Nr 648/2004 o detergentach.

Właściwości

Zalety produktu:

 • bardzo dobre właściwości odtłuszczające, emulgujące, czyszczące i zwilżające,
 • odporność na działanie środków utleniających, redukujących,
 • skuteczne działanie w twardej wodzie,
 • wysoka stabilność w kwaśnych i alkalicznych preparatach,
 • zdolność do poprawy chłonności  barwnika w procesie barwienia tkanin i dzianin,
 • skuteczne usuwanie zabrudzeń olejowych z dzianin i tkanin,
 • współdziałanie z innymi niejonowymi, a także anionowymi i kationowymi surfaktantami,
 • wysoka biodegradowalność.

Zastosowanie:

 • preparat detergentowe do mycia i czyszczenia twardych powierzchni,
 • detergenty czyszczące do zastosowań profesjonalnych,
 • czyszczenie zabrudzeń w kuchniach i łazienkach,
 • środki chemiczne do czyszczenia instytucjonalnego,
 • preparaty do bielenia bawełny,
 • preparaty  do usuwania plam olejowych z procesów tkackich,
 • woski polietylenowe.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia,
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P330 Wypłukać usta.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi,
narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top