Chlor Szok Granulat 1 kg

Cena netto: 30,55 zł (30,55 zł / 1 kg)
Cena brutto: 32,99 zł (32,99 zł / 1 kg) w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: CHB-0017

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
  1 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Chlor Szok Granulat to środek do dezynfekcji i chlorowania szokowego. Sukcesywnie usuwa zanieczyszczenia i odbarwienia wody basenowej. Preparat jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, działa błyskawicznie nie pozostawiając przy tym osadu. Zawiera ok. 56% aktywnego chloru. Chlorowanie szokowe to proces umożliwiający utrzymanie wody basenowej w świetnej kondycji, nie tylko likwiduje bakterie, grzyby i drobnoustroje, ale również pomaga uzyskać efekt krystalicznie czystej wody. Preparat jest  łatwy i wygodny w stosowaniu.

Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Chlor Szok Granulat to preparat do dezynfekcji i chlorowania szokowego wody basenowej. Produkt dzięki zawartości aktywnego chloru (56%) jest wysoce skuteczny. Chlorowanie szokowe to jedno z nieodzownych części pielęgnacji wody basenowej, pomaga usunąć groźne dla zdrowia bakterie, grzyby, drobnoustroje tak, aby korzystanie z kąpieli w basenie było nie tylko przyjemne, ale i zdrowe. Kolejną korzyścią wynikającą z chlorowania szokowego wody jest utrzymywanie efektu krystalicznie czystej wody. Duża ilość korzystających z kąpieli w basenie ludzi, bądź zmieniające się warunki atmosferyczne sprzyjają powstawaniu chloraminy, przez co woda może wydawać się lekko zielonkawa. Może również pojawiać się drażniący i nieprzyjemny zapach. Systematyczne chlorowanie szokowe wody pozwoli utrzymać higienę wody basenowej. Chlorowanie powinno przeprowadzać się przynajmniej raz w miesiącu lub częściej. Efekt chlorowania jest zauważalny natychmiastowo. Chlor Szok granulat równie dobrze sprawdza się w przypadku bardzo twardej wody. Przed chlorowaniem należy sprawdzić, czy pH wody basenowej jest odpowiednie, w razie potrzeby zastosować korektor pH.

Chlorowanie przeprowadza się na dwa sposoby:

 • bezpośrednie wsypanie odpowiedniej ilości granulatu wzdłuż krawędzi basenu do wody,
 • lub wlanie do basenu wcześniej przygotowanego roztworu.

Dawkowanie:

 • Przy pierwszym napełnianiu basenu: ok. 80g na każde 10 m3 wody
 • Przy regularnej dezynfekcji: co 3-6 dni ok. 35 g na każde 10 m3 wody
 • Do chlorowania szokowego: dodatkowo oprócz stałego chlorowania, co 2-3 tygodnie dodać 35 g na każde 10 m3 wody basenowej. Dawkowanie przeprowadzać wieczorem poprzez wsypanie preparatu, bądź dodanie przygotowanego zgodnie z zaleceniem producenta roztworu. 

Uwaga: Przy wykonywaniu roztworu najpierw wlać wodę do pojemnika, następnie wsypać granulat Chlor Szok.

Właściwości

- preparat do dezynfekcji i chlorowania szokowego wody basenowej

- preparat biobójczy

- wysoce skuteczny

- zawartość chloru ok. 56 %

- błyskawicznie rozpuszczalny nie pozostawiający osadu

- niezawodny w twardej wodzie basenowej

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 2465

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H272 – Może intensyfikować pożar; utleniacz. H302 – Działa szkodliwie po połknięciu. H319 – Działa drażniąco na oczy. H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H410 – działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
Zwroty określające środki bezpieczeństwa:
P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P221 – Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi. P273 – Unikać uwolnienia do środowiska. P280 – Stosować rękawice ochronne oraz ochronę oczu. P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P405 – Przechowywać pod zamknięciem. EUH031 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Polecane produkty

Produkt niebezpieczny

Chlor tabletki 20 g do basenu 1 kg

Cena netto: 35,19 zł
Cena brutto: 38,00 zł

Siarczan glinu 17 % 25 kg

Cena netto: 37,32 zł
Cena brutto: 45,90 zł
Produkt niebezpieczny

Tabletki multifunkcyjne do basenu Chlor Multi Tab 200 g - opakowanie 1 kg

Cena netto: 34,54 zł
Cena brutto: 37,30 zł

Produkty, które również mogą Cię zainteresować

Produkt niebezpieczny

Antyglon, środek na glony w basenie Algen 1 kg

Cena netto: 17,07 zł
Cena brutto: 21,00 zł

pH minus granulat do basenu 1,5 kg

Cena netto: 15,20 zł
Cena brutto: 18,69 zł

Koagulant do basenu Flock-Bas granulat 1 kg

Cena netto: 26,75 zł
Cena brutto: 32,90 zł
Produkt niebezpieczny

Chlor tabletki 200 g do basenu 1 kg

Cena netto: 33,88 zł
Cena brutto: 36,59 zł

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top