Chlor tabletki 20 g do basenu 1 kg

Cena netto: 35,19 zł (35,19 zł / 1 kg)
Cena brutto: 38,00 zł (38,00 zł / 1 kg) w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 2 szt.

Kod produktu: CHB-0004

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
  1 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Karton 12 sztuk
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Popularną i skuteczną metodą dezynfekcji basenu jest metoda chlorowa. Można ją wykonać za pomocą tabletek do basenu Chlor Tab 20g. To preparat do stałej dezynfekcji wody basenowej. Tabletki 20g zawierają ok. 90% aktywnego chloru, bardzo wolno się rozpuszczają. Tabletki idealne nawet do najtwardszej wody basenowej. Tabletka 20g wystarcza na około 2 m3 wody basenowej. Stosować co 5-7 dni.

Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Kolejnym etapem w pielęgnacji wody basenowej po skorygowaniu pH jest dezynfekcja chlorem. Chlor usuwa zanieczyszczenia mikrobiologiczne tj. bakterie, wirusy i grzyby. To specjalistyczne stabilizowane tabletki chlorujące o dużej zawartości aktywnego chloru ok. 90%, które bardzo wolno się rozpuszczają. Produkt nadaje się nawet do najtwardszej wody basenowej i posiada umiejętność stabilizacji przeciw zbyt szybkiemu rozkładowi chloru na skutek działania słońca oraz temperatury. 1 tabletka 20g wystarcza na około 2m3 wody basenowej. Tabletek nie należy wrzucać bezpośrednio do basenów z tworzywa sztucznego lub wykładanego folią ponieważ grozi to odbarwieniem. Tabletkę należy włożyć do pływaka dozującego, bądź do skimmera. Działanie tabletki wystarcza na około 5-7 dni w zależności od pogody, temperatury oraz ilości kąpiących się osób. Zaleca się także przeprowadzenie tak zwanego chlorowania szokowego co 2-3 tygodnie. Wartość chloru i współczynnika pH (7,0 – 7,4) należy sprawdzać co tydzień.

Czas realizacji zamówienia: 3-5 dni roboczych.

Właściwości

- wygoda i łatwość w stosowaniu,

- ekonomia zużycia,

- skuteczna dezynfekcja wody basenowej,

- wysoka zawartość chloru ok. 90 %,

- wolno rozpuszczalne tabletki chlorowe,

- idealne nawet do najtwardszej wody,

- stabilizowane przeciwko zbyt szybkiemu rozkładowi chloru.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 2468

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz. H302 Działa szkodliwie po połknięciu H319 Działa drażniąco na oczy. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H410 działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
Zwroty określające środki bezpieczeństwa:
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P221 Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne oraz ochronę oczu.
P301 + P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P405 Przechowywać pod zamknięciem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Produkty, które również mogą Cię zainteresować

pH minus granulat do basenu 1,5 kg

Cena netto: 15,20 zł
Cena brutto: 18,69 zł

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top