Chlor tabletki 200 g do basenu 1 kg

Cena netto: 33,88 zł (33,88 zł / 1 kg)
Cena brutto: 36,59 zł (36,59 zł / 1 kg) w tym 8% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 8 szt.

Kod produktu: CHB-0006

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
  1 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Chlor tabletki 200g jest to preparat do stałej dezynfekcji wody basenowej. Tabletki 200g zawierają ok. 90% aktywnego chloru, bardzo wolno się rozpuszczają. Tabletki dedykowane nawet do najtwardszej wody basenowej. Tabletka 200g wystarcza na około 20 m3 wody basenowej. Stosować co 5-7 dni.

Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Preparat do stałej dezynfekcji wody basenowej Chlor Tab są to specjalistyczne tabletki o dużej zawartości aktywnego chloru ok. 90%, które bardzo wolno się rozpuszczają. Produkt nadaje się nawet do najtwardszej wody basenowej i posiada umiejętność stabilizacji przeciw zbyt szybkiemu rozkładowi chloru na skutek działania słońca oraz temperatury. 1 tabletka 200g wystarcza na około 20m3 wody basenowej. Tabletek nie należy wrzucać bezpośrednio do basenów z tworzywa sztucznego lub wykładanego folią ponieważ grozi to odbarwieniem. Tabletkę należy włożyć do pływaka dozującego, bądź do skimmera. Działanie tabletki wystarcza na około 5-7 dni w zależności od pogody, temperatury oraz ilości kąpiących się osób. Zaleca się także przeprowadzenie tak zwanego chlorowania szokowego co 2-3 tygodnie. Wartość chloru i współczynnika pH (7,0 – 7,4) należy sprawdzać co tydzień.

Właściwości

- wygoda i łatwość w stosowaniu,

- ekonomia zużycia,

- skuteczna dezynfekcja wody basenowej,

- wysoka zawartość chloru ok. 90 %,

- wolno rozpuszczalne tabletki chlorowe,

- idealne nawet do najtwardszej wody,

- stabilizowane przeciwko zbyt szybkiemu rozkładowi chloru.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 2468

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H272 – Może intensyfikować pożar; utleniacz.H302 – Działa szkodliwie po połknięciu. H319 – Działa drażniąco na oczy. H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.H410 – działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
Zwroty określające środki bezpieczeństwa:
P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P221 – Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi. P273 – Unikać uwolnienia do środowiska. P280 – Stosować rękawice ochronne oraz ochronę oczu. P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P405 – Przechowywać pod zamknięciem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top